לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מבנה תכנית הלימודים

– תכנית הלימודים כוללת שני תחומי לימוד

  • לימודי חינוך והכשרה להוראה
  • לימודי דיסציפלינה הכוללים מדעי החינוך הגופני, מיומנויות התנועה והספורט ולימודי התמחות.

– תקופת הכשרה מחולקת לשני שלבים

  • שנים א', ב' – הסטודנט לומד במסגרת כיתות אם המיועדות בעיקר ללימודי חובה, מבואות לימודי יסוד והתנסות בהוראה בכיתות היסוד של בית הספר.
  • שנים ג', ד' – מיועדות ללימודים מתקדמים המבוססים בחלקם על קורסי קדם משנים א', ב'.

 

התנסות קבועה של יום בשבוע בהוראה ותקופת משך רצופה בכל שנת לימודים. ההתנסות השבועית מהווה מעבדה להתנסות בתחומי הפעילות הגופנית והתנועה ושילובם עם התיאוריות הנלמדות במהלך השנה ביחס לתכנים המקצועיים, ידע הלומד, ידע התוכן הפדגוגי התאורטי והעברתו לפרקטי. לשם כך קבוצת התנסות נפגשת כל שבוע בשיעור מתודיקה, שמשימתו העיקרית לסייע למתכשרים להוראה בכלים ובתכנים לקשר בין התנסותם בהוראה לבין התיאוריה. ההתנסות הרצופה, באה לאפשר למתכשרים להוראה להתחבר לשדה באופן מלא ולו לתקופה קצרה. בזמן ההתנסות הרצופה מבקרים המורים במקצועות העיוניים והמעשיים כדי לאתר את הצרכים של המתכשרים להוראה וכדי לבדוק את השימושים שהם עושים לנלמד בשיעוריהם.