לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דבר ראש החוג – ד"ר אליסיה גרינבנק

סטודנטים יקרים,

יחסה של החברה לאנשים בעלי צרכים מיוחדים משקף במידה רבה את פניה של החברה כולה. החזון של החינוך המיוחד הוא חברה פלורליסטית, סובלנית ומכילה שיש בה כבוד לזולת ללא הבדל ביכולות, במין, בגיל ובקבוצה אתנית.

מהחזון הכללי הזה נובעת הגישה של החינוך המיוחד המיישמת שיטות הוראתיות-טיפוליות, המטפחות כל תלמיד ותלמידה בהתאם לצרכים וליכולות שלהם, ומטרתן להבטיח לתלמידים אלו איכות חיים.

הלימודים בחוג לחינוך מיוחד מבוססים על תפיסת עולם חינוכית-הומניסטית הרואה ערך חינוכי ואתגר בשילובם והכלתם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות חינוך מתאימות, בחברה ובקהילה. הלימודים בחוג לחינוך מיוחד מיועדים להקנות לסטודנט ידע עיוני ומחקרי רחב בתחום, והיכרות עם תלמידים בעלי מוגבלויות שונות: לקויות למידה, לקויות קוגניטיביות, נפשיות, חושיות, פיזיות והתנהגותיות, כמו גם הכרות והתנסות במסגרות חינוכיות מגוונות.

אם אתם רואים עצמכם שותפים בדרך לקידום החברה הישראלית למכילה, מכבדת ומקבלת, המאפשרת מימוש עצמי עבור ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים – מקומכם איתנו !

בברכה,
ד"ר אליסיה גרינבנק