רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

דבר רכזת התכנית – ד"ר חנה ניצן

תכנית המצוינים במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון

סטודנטים שלום,

בבסיס התכנית הייחודית יושם דגש על טיפוח עצמאות הסטודנט ועידודו ליצירה, יוזמה וחדשנות. התכנית תוביל את הסטודנט לתהליך של צמיחה והתפתחות שתחזק את אישיותו ואת תפקודו כמנהיג חינוכי.
הסטודנט בפרויקט המצויינים, יפתח ויטפח את יכולותיו וכישוריו כלומד עצמאי וכאיש צוות, כשבבסיס למידה זו חינוך לערכים ושותפות. הסטודנט יוכשר למנהיגות חינוכית ולחשיבה יוזמת בחינוך. הסטודנט יידרש לאקטיביות ולעשייה בתחומי המכללה ומחוצה לה, מתוך ההבנה שתכליתו של הפרויקט הינו "ללמוד וללמד, לשמור ולעשות".

מטרות התכנית

א. פיתוח יוזמות חינוכיות.
ב. גיבוש חזון חינוכי המושתת על אמונה, ערכים ואידיאולוגיה.
ג. פיתוח וטיפוח הרוח ההתנדבותית והתרומה לקהילה בדגש על "עניי עירך קודמים" (ריכוז מאמץ בתחומי המכללה ובסביבה הקרובה לה).
ד. שמירת האיזון בין מעורבות חברתית לבין הכשרה מקצועית.
ה. פיתוח וטיפוח כישורים פרופסיונאליים ואישיים ברוח "פרויקט המצוינים" כמובילים לשינוי תוך שימוש מושכל בתהליכי השינוי ויעדיו.

יוזמות ופעילויות

• מערך תומך
רציונאל- בתכנית המצוינים ישנם סטודנטים מכל מסלולי הלימוד בתחום החינוך.
המערך התומך נבנה על מנת לתת מענה לסטודנטים המתקשים במסלולים השונים. תפקיד המצוינים הוא להעניק סיוע במהלך הסמסטר ולקראת תקופת המבחנים לכל אותם סטודנטים. כל מצוין/ת יתרמו מזמנם שעה בשבוע בה יעמדו לרשות הסטודנטים.

• מאגר מידע ממוחשב
רציונאל- מטרת בניית מאגר מידע שיתופי הינה ליצור מענה לקושי הכרוך באיסוף חומר ועיבודו בפריסה מכללתית (כלומר, במסלולי הלימוד השונים ובשנים השונות). חברי קבוצת המצוינים יעלו את החומר הלימודי – המתקבל מסטודנטים בעלי יכולת סיכום טובה – למאגר בצורה מסודרת.
המאגר יעזור בהנגשת חומר לסטודנטים ובשימור ידע משנה לשנה. המאגר נבנה תחילה בדואר אלקטרוני של "GMAIL" וחולק לפי שנים, וכעת נמצא באתר "מופתנ"ט".

 סיורים
במהלך השנה יוצאים קבוצת המצוינים לסיורים אשר מטרתם להעשיר את הידע ולחשוף את הסטודנטים למגוון שיטות חינוך ופתיחת אופקים במסגרות החינוך. הסיורים מגוונים ומשתנים לשנה. בין הסיורים ניתן למצוא ביקורים בבתי-ספר ניסויים המקדמים נושא מרכזי בבית ספרם. זהו מקום שניתן לראות בו מנהיגות חינוכית של מובילי התכנית (מנהל…) ולינוק מכוחם ורוחם.

 

בברכת שנה טובה,

רכזת התכנית

ד"ר חנה ניצן.