רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

קורס סינגור עצמי לאנשים עם מוגבלות שכלית 

יום א' סמסטר ב' 

בשעות 12-13:45

מרצה : ד"ר  שושנה ניסים.

הערה פותחת : קורס זה מתקיים בשיתוף המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון וקרן שלם. 

מיועד לסטודנטים סדירים במסלול חנוך מיוחד, ( בהתמקדות לאוכלוסיות עם מוגבלות שכלית התפתחותית ),  וללומדי המשך והסבה. ( ולציבור הרחב שמעוניין).

האדם הוא ריבון לחייו והוא זה שמקבל את ההחלטות בהקשר לחייו,  בהתאם לבחירתו. פעולות הסינגור העצמי וההכוונה העצמית מהוות יעדים מרכזיים בחיים של אנשים. עבור אנשים עם מוגבלות שכלית – פעולות אלה קשות במיוחד. למונח סינגור עצמי יש שימושים מרכזיים המבטאים נקודות מבט שונות לגבי מערכת יחסי הגומלין שבין סינגור עצמי להכוונה עצמית.

מעצם מאפייניה הראשוניים והמשניים של הלקות, מתקשים הלוקים במוגבלות שכלית התפתחותית , כבר מהגיל הרך , לפתח את יכולת הכוונה עצמית ולסנגר על עצמם באופן יעיל  בסביבה המשפחתית ובקהילה , בגן ,ובמערכת   הבית ספרית

לפיכך, מטרתה הראשית של תכנית זו היא לקדם את מודעות המחנכים  העתידיים ולהקנות להם כלים בהוראה כדי שיוכלו לטפח ולפתח את מיומנויות ההכוונה העצמית והסינגור העצמי של תלמידים עם מוגבלות שכלית החל מהגיל הרך .

מטרות הקורס : הסטודנט ירכוש כלים לפתח את כישוריהם של תלמידים עם צרכים מיוחדים לקבל על עצמם את האחריות על חייהם, תוך ציפייה שיהיו שותפים פעילים להחלטות ולתוכניות הנוגעות להם, וידעו לייצג את עצמם ואת האינטרסים שלהם בבית הספר, במשפחה ובקהילה. הסטודנט יפגוש קבוצות לסינגור עצמי בקהילה.