תואר ראשון ושני

יראת 08-8511572
yirat@washington.ac.il

לימודי המשך והסבה

08-8511513
malyl@washington.ac.il
מענה טלפוני: א'-ד', 8:00-13:00

יצירת קשר

  • בחרו באחת האפשרויות
  • נא לפרט בקצרה

תכנית ספורטאי מצטיין

אודות התכנית

המכללה מסייעת לספורטאים מצטיינים לשלב את פעילותם הספורטיבית מחוץ למסגרת הלימודים במכללה בשילוב הלימודים במכללה.

למה זה כדאי לי ?

–  מלגה חד פעמית בסך 1,000 ש"ח.

–  סיוע לספורטאם מצטיינים לשלב את פעילותם הספורטיבית בלימודים.

–  התחשבות בהיעדרויות משיעורים עקב השתתפות באירועי ספורט ייצוגיים.

–  אפשרות לפרוש את הלימודים על פני 5 – 6 שנים בעלות שכר לימוד של 4 שנים בלבד.

–  אישור קורסים עיוניים בלמידה עצמאית בתכנית אישית.

למי מיועדת התכנית ?

לסטודנטים במסלול חינוך גופני.

תנאי קבלה

ספורטאי/ת פעיל/ה בליגה הלאומית או הארצית וספורטאי/ת פעיל/ה בענפים האישיים המדורגים במקומות ראשונים ברמה לאומית. ההתאמה לתכנית נקבעת על ידי ועדה מקצועית מכללתית.

משך התכנית

ארבע שנים

תנאי השתתפות

–  תאושרנה היעדרויות מלימודים במקרים של ייצוג המדינה באירועי ספורט.

–  חלה חובת השתתפות בנבחרות המכללה ובמשחקי אס"א.

הערות

– ההיעדרויות תאושרנה על ידי ועדת סטטוס וראש מסלול החינוך הגופני.

– בהשתתפות באירועי ספורט ייצוגיים תיבדק האפשרות לקביעת מועדי בחינות מיוחדים בהתחשב באילוצים האקדמיים ובתיאום עם דיקאן הסטודנטים.