לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – לשכת תל אביב

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע, בין היתר, בהפצת שאלונים לגורמים מקצועיים שונים בארץ ועיבוד הממצאים, הצגת נתונים גרפיים, הכנת מצגות וביצוע אינפוגרפיקה ותרשימים.

המשרה מיועדת למי שנולד באתיופיה או אחד מהוריו נולד באתיופיה ו/או עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר ו/או למועמדים העונים להגדרה של חרדי על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר.
העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת ולעבודה השוטפת.
דרישות התפקיד: סטודנט/ית לתואר שני או בשנה השנייה לתואר ראשון, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה,  מדעי המדינה,  מינהל ציבורי.  נדרשת שליטה מלאה בתוכנת אקסל.
הכישורים הנדרשים:

1. יכולת להשתלב במערך הפצת שאלונים, תכלול הנתונים, ועיבוד הממצאים.
2. יכולת טובה בניתוח בסיסי נתונים באקסל.
3. שליטה מעולה בביצוע גרפים באמצעות תוכנת אקסל ו-word
4. גישה וידע להצגת מידע באמצעות אינפוגרפיקה.
5. יכולת מעולה לביצוע מצגות.
6.יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.

שעות העבודה: גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 8:00 ל-17:00.

התשלום: לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.

תחילת ההעסקה: מיידית.

משך העסקה המרבי –   עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכל בכפוף לצרכי המשרד.

מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.

תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על המועמדים לצרף לבקשתם קורות חיים וגיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות לזמן לראיון עד 8 סטודנטים שימצאו המתאימים ביותר בהתאם לקורות החיים וגיליון הציונים. המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה. כמו כן שמורה למשרד הזכות לערוך מבחני מיון נוספים ככל שיידרש. 

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים יש לשלוח עד ליום 28.2.2021 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לסיוע בהפצת ועיבוד הממצאים בחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".

דרוש/ה סטודנט/ית למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור – לשכת תל אביב

לחטיבה לביקורת השלטון המקומי שבמשרד מבקר המדינה בתל אביב דרוש/ה סטודנט/ית לסיוע, בין היתר, במחקר ואיסוף מידע ממקורות מקומיים ובינלאומיים, מחקר וסיוע בניתוח המידע וסיכום הממצאים.
המשרה מיועדת למי שנולד באתיופיה או אחד מהוריו נולד באתיופיה ו/או עומדים בהגדרה של אדם עם מוגבלות לעניין העדפה בקבלה לעבודה על פי פסקה 35.221 לתקשי"ר ו/או למועמדים העונים להגדרה של חרדי על פי הכללים הקבועים בתקשי"ר.
העבודה המוצעת כוללת סיוע לעבודת הביקורת, הן בתחומים מקצועיים והן ולעבודה השוטפת.
דרישות התפקיד: סטודנט/ית לתואר שני או בשנה השנייה לתואר ראשון, באחד מהתחומים הבאים: משפטים, מינהל עסקים, כלכלה,  מדעי המדינה,  מינהל ציבורי.  נדרשת שליטה מלאה בשפה האנגלית.
הכישורים הנדרשים:

1. ניסיון באיתור ואיסוף מידע ממאגרי מידע מרכזיים בעולם, אתרים בינלאומיים אקדמיים או מקצועיים העוסקים בתחומי הביקורות (בארץ ובחו"ל).
2. יכולת מעולה לביצוע מחקר השוואתי, שליפת מידע מאתרים בינלאומיים, ניתוח המידע הרלוונטי, וכתיבת עיקרי המסקנות.
3. אנגלית (קריאה) ברמה גבוהה מאוד. יתרון לשליטה טובה בקריאה של שפות נוספות.
4. כתיבה בעברית ברמה גבוהה.
5.יכולת עבודה בצוות, עמידה בלוחות זמנים, אמינות, חריצות ודייקנות.

היקף ההעסקה: עד 96 שעות חודשיות. בחופשות סמסטר ניתן יהיה להרחיב את מסגרת ההעסקה ל-120 שעות חודשיות. על הסטודנט להתחייב ל-60 שעות עבודה בחודש לפחות.
שעות העבודה: גמישות ובלבד שיהיו בין השעות: 8:00 ל-17:00.
התשלום:  לפי שכר סטודנט, בתוספת החזר הוצאות נסיעה לפי תעריף תחבורה הציבורית.
תחילת ההעסקה: מיידית.
משך העסקה המרבי – עד לקבלת תעודת הזכאות לתואר, חמש שנים לכל היותר, והכל בכפוף לצרכי המשרד.
מקום העבודה: משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, רח' הארבעה 19, תל אביב.
תנאים נוספים: ככלל, לא יתקבל/תתקבל מועמד/ת לעבודה אם במשרד מועסק קרוב משפחה שלו/ה, כהגדרתו בפסקה 13.3 בתקשי"ר. זימון לריאיון מותנה במילוי טופס הצהרה בדבר קרובי משפחה ובדבר ניגוד עניינים שיישלח למועמדים שיוחלט לזמנם לריאיון. מועמד/ת שיש לו/ה קרוב משפחה המועסק במשרד מבקר המדינה, מועמדותו/ה תיבחן על פי כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007, ובהתאם לפרשנותם המקובלת במשרד מבקר המדינה.

על מועמדים לצרף לבקשתם קורות חיים וגיליון ציונים אחרון. מועמד שלא יצרף גיליון ציונים לא יוזמן לראיון. למשרד שמורה הזכות  לראיון עד 8 סטודנטים שימצאו המתאימים ביותר בהתאם לקורות החיים וגיליון הציונים. המועמדים שיזומנו ירואיינו ע"י ועדה, והיא תבחר את המתאים/ה ביותר לאיוש המשרה. כמו כן שמורה למשרד הזכות לערוך מבחני מיון נוספים ככל שיידרש. 

את הבקשה, בצירוף קורות חיים מפורטים וגיליון ציונים, יש לשלוח עד ליום 28.2.2021 לכתובת הדוא"ל  Mashab@mevaker.gov.il, עבור גב' שמרית להב, רכזת גיוס ומיון, ולציין "עבור משרת סטודנט/ית לסיוע, מחקר ואיסוף מידע בחטיבה לביקורת השלטון המקומי לשכת תל אביב".

 

דרוש/ה מורה, סטודנט/ית לאנגלית

לבית ספר "נופים", הנמצא בכנות
דרוש/ה מורה, סטודנט/ית לאנגלית.
היקף המשרה: 25 ש"ש אפשרי פחות.
שכר: דרך המועצה האזורית באר טוביה.
לפרטים: 08-8672260
רוית כהן, רכזת אנגלית: 054-888622

דבר תורה- פרשת משפטים

הביטויים: פרשת משפטים.

עין תחת עין ("נקמה! מה שעשית לי אעשה לך"! )
עבד נרצע ("הוא מרגיש בעבודה כמו עבד נרצע").

פרשתנו עוסקת בדיני נזיקין.
מה דינו של אדם שהזיק את גופו של חברו.
לכאורה, עפ'י התורה,התשובה ברורה, הנה הפסוקים:
וְכִי יִנָּצוּ (יריבו) אֲנָשִׁים… וְנָתַתָּה נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ. עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל. כְּוִיָּה תַּחַת כְּוִיָּה פֶּצַע תַּחַת פָּצַע חַבּוּרָה תַּחַת חַבּוּרָה.
מה שעשית לחברך-יעשו לך.
נקמה!
מכאן בא הביטוי הנ"ל.
אך אל דאגה,זה נשאר רק בביטוי.
חז"ל לימדו אותנו כי כוונת התורה היא לשלם כסף על הנזק. דמי עגמת נפש, דמי ריפוי, דמי אבטלה, דמי בושה ועוד.
כי הבינו שאין כל טעם בנקמה. הוצאת העין למזיק,לא תביא תועלת לנפגע.

אם כן מדוע כתבה התורה את מה שכתבה?
זאת, כדי לומר לנו שהמעשה שעשה הפוגע הוא חמור מאוד והיה ראוי לעשות לו כפי שעשה, אך לא נפגע בו ,כי בפועל זה לא יביא תועלת.
עבד נרצע
בימינו הגנב נכנס לכלא.
התורה דוגלת בחינוך מחדש.
משפחה אומנת שאצלה יעבוד הגנב במשך 6 שנים,
בכסף שירוויח יחזיר את מה שגנב וגם יראה מקרוב איך נראית משפחה נורמטיבית ובעצמו יקים משפחה.
לא פלא שאחרי 6 שנים נוכל לשמוע מה"עבד" את המילים הבאות:
אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בָּנָי לֹא אֵצֵא חָפְשִׁי !
וְהִגִּישׁוֹ אֲדֹנָיו אֶל הָאֱלֹהִים וְהִגִּישׁוֹ אֶל הַדֶּלֶת אוֹ אֶל הַמְּזוּזָה וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם. (הכוונה עד שנת היובל)
איזה פער אדיר בין הגישה כיום לבין הגישה החינוכית של התורה!!

שבת שלום,
דניאל דויטש

דבר תורה לפרשת בשלח

"הכל בראש" .במישור האישי ובמישור הלאומי

הביטויים לפרשת בשלח:

*סיר הבשר*

"טוב להם שם ליד *סיר הבשר* לכן הם לא עולים לארץ")

וופלים תוצרת *מן*

בפרשת בשלח ,עם ישראל יוצא סופסוף ממצרים .פרעה מגרש אותם לאחר מכת בכורות והם יוצאים בחיפזון ואפילו הבצק שהכינו מראש לא הספיק להחמיץ והם אופים מצות.עיסה שלא תפחה.

האוכל נגמר והעם פשוט רעב…

הם מתלוננים למשה ולאהרן  על שהוציאו אותם לשומקום ,למדבר."הלוואי שהיינו נשארים במצרים.טוב היה לנו שם ליד *סיר הבשר* הם אומרים.

ובלשון התורה:

וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם  בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

מִי יִתֵּן מוּתֵנוּ בְיַד יְהוָה בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, בְּשִׁבְתֵּנוּ עַל *סִיר הַבָּשָׂר*, בְּאָכְלֵנוּ לֶחֶם לָשֹׂבַע. כִּי הוֹצֵאתֶם אֹתָנוּ אֶל הַמִּדְבָּר הַזֶּה, לְהָמִית אֶת כָּל הַקָּהָל הַזֶּה בָּרָעָב?!

ואלקים נותן פתרון מיידי:

בכל בקר ירד אוכל שמימי שנחת על הארץ כששיכבת טל-מדברי מתחתיו ושיכבת טל גם מעליו.

איננו יודעים בדיוק את צורתו וטעמו של,אך מסתבר שגם לבני ישראל זה היה משהו חדש והם לא יודעים מהו ולכן כינו אותו *מן* . מן-הוא?

( כמו בערבית:  מין הדא= מי זה)

ובלשון התורה:

שָׁמַעְתִּי, אֶת-תְּלוּנֹּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל.

דַּבֵּר אֲלֵהֶם לֵאמֹר:

בַבֹּקֶר תִּשְׂבְּעוּ-לָחֶם וִידַעְתֶּם, כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.   וּבַבֹּקֶר, הָיְתָה שִׁכְבַת הַטַּל, סָבִיב, לַמַּחֲנֶה.   וַתַּעַל שִׁכְבַת הַטָּל וְהִנֵּה עַל-פְּנֵי הַמִּדְבָּר, דַּק מְחֻסְפָּס דַּק כַּכְּפֹר עַל-הָאָרֶץ.  וַיִּרְאוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל אָחִיו מָן הוּא כִּי לֹא יָדְעוּ  מַה -הוּא; וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, אֲלֵהֶם, הוּא הַלֶּחֶם, אֲשֶׁר נָתַן יְהוָה לָכֶם לְאָכְלה.

עוד מספרת התורה שהיה למן טעם נפלא וחז'ל מוסיפים שכל אחד היה מצליח לטעום בו את המאכל שליבו חפץ .

לא פלא שחברת ממתקים ומאפים  אימצה לעצמה את השם *מן*

בתיאבון

ושבת שלום

מכרז מספר 01/2021 לבניית מבנה החוג למוזיקה

קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "קרית החינוך") מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות בניית מבנה החוג למוזיקה בקריית החינוך גבעת וושינגטון, הכול על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי הנהלת קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך 2,500 ש"ח, שלא יוחזרו בכל מקרה.

ניתן לעיין להלן בחוברת המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתה במשרדי קרית החינוך.

ישיבת הבהרות וסיור קבלנים אינם חובה וייערכו אי"ה ביום שני ה-25/01/2021 בשעה 11:00, בחדר הישיבות שבמבנה המנהלה (כניסה בשער כניסה ראשי גבעת ושינגטון, פניה ראשונה שמאלה ו-פניה ימינה בכיכר העפרונות ולחפש חניה. מבנה המינהלה הינו המבנה השני בצד ימין).

לחוברת המכרז לחצו כאן

שאלות הבהרה יש לשלוח עד לתאריך 04/02/2021 בשעה 12:00 למייל: Office@ofek-eng.co.il.

מענה לשאלות הבהרה עד לתאריך:  09/02/2021.

את ההצעות יש להפקיד, במעטפות סגורות, נושאות ציון מספר מכרז 01/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי קרית החינוך, עד ליום חמישי ה- 22/02/2021, עד לשעה 12:00.

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ"ל תפסל ולא תובא לדיון.

קרית החינוך אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי חברת הפיקוח אופק הנדסה בטלפון 03-5365970.

בכבוד רב,
יקי סעדה – מנכ"ל
קרית החינוך גבעת ושינגטון

שיחה מקוונת ומצגת מרתקת לקראת עשרה בטבת

לכב'

הסטודנטים וסגל המרצים

 הנכם מוזמנים לשיחה מקוונת ומצגת מרתקת,

לקראת עשרה בטבת

ביום רביעי  ח' טבת תשפ"א  23/12/20  בשעה 10.00-11.30

 סיפור חייו הלא-יאמן של מאיר קייזר בעת מלחמת העולם השניה,

נער בהולנד שמסתתר מהנאצים עם משפחתו.

הלימודים יתחדשו עם סיום הקרנת המצגת.

קישור יישלח בסמוך לאירוע.


בברכה

גילה פינקלשטיין                    אגודת הסטודנטים         

דיקאנית קשרי חוץ                   שקד כהן – קפלן

                                              יוסף הולשטיין

                                              בר טוויל

                                              שיר בן חיים

קומיקזה מופע בידור מאולתר

לסטודנטים ולצוות המרצים,
שלום רב

ביום רביעי, כ"ג כסלו 9/12/20 בשעה 12.00
נקיים אי"ה מופע מקוון

       קומיקזה
מופע בידור מאולתר

לחצו כאן להצטרף להופעת הLIVE

הלימודים יתחדשו בשעה 14.00

בואו בשמחה

אגודת הסטודנטים                                                    גילה פינקלשטיין

שקד כהן – קפלן  שנה ב'                                          דיקאנית קשרי חוץ

יוסף הולשטיין  שנה ג'

בר טוויל  שנה א'

שיר בן חיים  שנה א'

בחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ"א

לכל הסטודנטים, שלום רב

בחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ"א

ברכת הצלחה לאגודת הסטודנטים החדשה:

שקד  כהן – קפלן, שנתון ב'

יוסף הולשטיין, שנתון ג'

שיר בן חיים, שנתון א'

בר טוויל , שנתון א'

לכל הסטודנטים, שלום רב

בחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ"א

בהתאם לכתוב באתר המכללה, הצגת המועמדות לבחירות לאגודת הסטודנטים הסתיימה בתאריך 13.11.2020

להלן שמות הסטודנטים/ות שנרשמו:

בן חיים שיר שנה א 
הולשטיין יוסף שנה ג 
טוויל בר שנה א 
כהן שקד שנה ב 
מעודה אושרית חנה שנה א 


הנכם מתבקשים לבחור 3 מתוך 5 המועמדים שבטבלה הנ"ל

הבחירות המקוונות לאגודת הסטודנטים יתקיימו

ביום שני , ז' כסלו תשפ"א  23/11/20

בשעות  13.30 – 14.30

לרשום את שמותיהם ולשלוח למייל :

agudasgw2020@gmail.com

יש לציין במייל מס' זהות של השולח

 

פרטים על המועמדים להלן

 

               בהצלחה

               אגודת הסטודנטים

 

שיר בן חיים, מתחילה שנה א' במסלול החינוך הגופני.

אני מגיעה מאלוני הבשן שברמת הגולן ומתגוררת במעונות של הגבעה.

בשנים האחרונות למדתי במכינה קדם צבאית "לפידות", שירתתי שנתיים בשירות לאומי כקומונרית בסניפי תנועת "בני עקיבא"- שנה אחת ביישוב יקיר בשומרון ובשנה השנייה בשכונת יוספטל בכפר סבא.

בשנים אלו שירתתי במקביל לקומונה בבי"ס ממ"ד ביקיר בפרטני וארגוני וכמדריכה באולפנית "הראל" בכפר סבא בדגש על הבנות 'בסיכון'.

בשנה האחרונה זכיתי לחזור הביתה ולעבוד בחקלאות ביישוב שלי, במטעי הדובדבן והתפוח.

בשנים אלו זכיתי לגעת בשכבות שונות של האוכלוסייה ולהתמודד עם אתגרים שונים ומיוחדים.

אני מאמינה בשילוב של עשייה ולימוד ובזכות של כל אחד להיות חלק מהכלל.

אני רואה חשיבות רבה באירועי תרבות וניהול השגרה תוך כדי הלימודים וביצירת אווירה של שמחה ושל יחד, במיוחד בתקופת הקורונה המאתגרת.

כמו כן, חשוב לי לחתור לאמת ולפעול למען מציאות נכונה, בין בזכויות ובין בחובות ולעבוד ביצירתיות כדי להגיע לכל מטרה.

אשמח להביא איתי לאגודת הסטודנטים מבט בוחן ומעמיק, ראיה של הכלל תוך שימת דגש על הפרט ועשייה מקסימאלית שתגיע בע"ה למיצוי התמיכה והעזרה לסטודנט בכל שלב.

אשמח לשמוע מכם מהן הנקודות שחשובות לכם שיקודמו ולהיות לכם כלי לשליחותכם.

בע"ה שנזכה לשנה מלמדת ובונה.

שיר בן חיים.

Shirbh1998@gmail.com

 

יוסף הולשטיין, לומד חינוך גופני שנה שלישית, תושב יד בנימין.

שנת לימודים זו נפתחת כאשר אנו חשים בחסרונם של המפגשים החברתיים, פנים אל פנים.

השנה יותר מתמיד חשוב להוכיח שהסטודנטים הם כוח משפיע ופעיל, ולגשר על פערים ומחלוקות למען בניית חברה טובה, בריאה ועל אווירה שמחה במכללה.

אשתדל לטפל בכל בעיה שתתעורר, להשקיע לילות כימים ולעמוד באתגרים הרבים הניצבים בפני אגודת הסטודנטים. לא לחשוש ממאבקים כדי לעמוד על זכויות הסטודנטים.

אעמיד במרכז העשייה את הידוק הקשר של ציבור הסטודנטים עם המכללה ומוסדותיה.

אעמוד על משמר זכויות הסטודנט בפני רשויות המכללה וגורמים חיצוניים.

נשתדל לקיים פעילויות תרבות, חברה ופנאי.

אסיים בברכות מקרב הלב לכל הסטודנטיות והסטודנטים החדשים, שהצטרפו אלינו, ולוותיקים יותר הממשיכים, שתהא שנת לימודים פוריה עם הרבה פעילויות מהנות, שהקורונה תיעלם או לפחות תדעך והחיים יחזרו למסלולם התקין

בהצלחה לכולנו.

יוסף

 

בר טויל, בן 22 תושב ראשון לציון. סטודנט לחנ"ג זו שנתי הראשונה.

אנו מתחילים את הלימודים מרחוק, תקופה לא פשוטה בה נפגשים דרך המסכים

ולא פנים אל פנים. תקופה בה חשוב להיות מאוחדים ולהרבות באהבת ישראל.

לנו כסטודנטים יש היכולת להשפיע, לשמש דוגמא ולשנות.

כל אחד מאתנו שבחר ללמוד חינוך עושה זאת מתוך שליחות ואמונה.

אני מאמין בלימודים מתוך שמחה, שאיפתי לדאוג לרווחת הסטודנטים, לעודד

עזרה הדדית, כל זאת בליווי יכולת הקשבה והכלה.

שאיפתי לגרום לאחדות ולתמיכה הדדית בקרב כל הסטודנטים.

מאחל לכולנו:

שתהייה שנת לימודים פורייה וחזרה לשגרה מבורכת

מייל: bartawil@walla.com

 

שקד (כהן) קפלן בת 22, גרה בגבעת וושינגטון נשואה לנועם שמשרת בצנחנים כאיש קבע.
אני לומדת במכללה במסלול חינוך גופני שנה ב.
אני מאוד אוהבת את המסלול שלי ואת החבר'ה איתם אני לומדת.
בחרתי ללמוד חינוך כי אני חושבת שזו שליחות, לתת לתלמיד מגיל צעיר ידע וכלים להתמודד עם החיים, להעצים את התלמידים ולקדם אותם.
אני אכפתית, יודעת להגדיל ראש, אוהבת לעזור לאחר ולהיות תמיד שם, בעת שמחה ובעת צרה, בקיצור לתרום מעצמי .
אני מביאה איתי שמחת חיים שנמצאת איתי תמיד ויכולת להקשיב, להבין מצבים וצרכים אישיים של הזולת ולשכנע את הגורמים המשפיעים מסביבנו. יש לי  את היכולת להתמודד עם מצבים מאתגרים.

אסכם ואגיד כי יש לי תוכניות רבות ליצירת אווירה שמחה ומסייעת במכללה ולהיות אוזן קשבת לכל סטודנט.

מייל: shakeddcohen98@gmail.com

 

אושרית חנה מעודה, לומדת שנה א'  במסלול חנ"ג.

אני ירושלמית, נשואה ואם לילד בן שנתיים.

בתחילת נישואינו גרנו בגדרה, וכיום אנו גרים במעונות במכללה.

אשמח לסייע לסטודנטים, במיוחד לחדשים.

מאוד חשובה לי האווירה במכללה.

ממתינה בקוצר רוח לחזרה לפעילות, להכיר את יתר הסטודנטים,

ליצור קשר טוב עם הסגל האקדמי ועם הנהלת המכללה.

oshrite45@gmail.com