לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

לו"ז – יום פתיחת שנה"ל תשע"ז, כ"ח תשרי, 30.10.2016

שנת הלימודים תשע"ז תחל אי"ה  ביום ראשון, כ"ח  בתשרי תשע"ז (30.10.16)

הלימודים יתחילו בשעה 10:15 עפ"י המערכת.

סדר היום:

10:15 – 11:45   לימודים על פי המערכת לשנתונים ב' – ד' (נשמט בטעות מלוח האירועים).

10:00 – 12:00   שיחה לשנתון א' עם ד"ר אורנה זעירא וסיור בקמפוס בהדרכת המצוינים.

10:00 – 11:30   מפגש לומדי המשך, הסבות אקדמאים והרחבות הסמכה עם הגב' אילנה שאול
– רכזת לומדי המשך והסבת אקדמאים. בכיתה 12.

12:00                  שיחה עם פרופ' שלמה מרגל, נשיא וראש המכללה, לכל הסטודנטים בהיכל התרבות.

12.20                דבר תורה, הרב יצחק לוי רב המכללה

12.30                  הרצאה בנושא: ספורט אולימפי ושילובו עם מנהיגות, דת והעצמה נשית

בת אל גטרר, אלופת ישראל בטקוונדו  (בוגרת המכללה האקדמית גבעת ושינגטון)

14:00                לימודים כסדרם לכל הסטודנטים במכללה.