כתובתנו

היחידה ללימודי תעודה

ד.נ אבטח 79239
טלפון היחידה: 08-8511977
פקס היחידה: 08-8511505

מדור רישום

1-800-280-281
שלוחה 2

רישום לביה"ס לרפואה משלימה ותרפיות מתקדמות:
נועה- 073-3744149

רישום לביה"ס להכשרת מדריכי ומאמני ספורט:
רעיה- 08-8511833

רישום לביה"ס מזמור:
גילה - 08-8511819

רישום לביה"ס פרדס:
נועה- 08-8511506

רישום להשלמה לתואר והסבת אקדמאים להוראה:
עדן - 08-8511902

מזכירות מדור שיווק ופרסום:
08-8511833

רכזת היחידה ללימודי תעודה:
לאה - 08-8511978

יצירת קשר

  • נא לציין את שם הקורס