מגמות

“מי שיש לו נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות, אי אפשר לו להסתגר בתלמודו השטחי לבד.

…וכל זמן שלא ייצא אפילו שרטוט יפה אחד, הגנוז בעומק הנפש, חובה על עבודת האמנות להוציאו”

(עולת הראיה ב,ג)

 

מגמת מחול  |   מגמת אמנות פלסטית  |  מגמת מוזיקה  |  מגמת קולנוע | מגמת תיאטרון

תכנית הבגרות