יצירת קשר עם הבריכה

השבת אבידה

חפצים נמצאו ברחבת הבריכה והמתקנים.  להשבת האבידה נא לפנות לרפי 08-8511952 .