לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תנאי קבלה

וועדת קבלה מוסדית ומבחן ביהדות

• המכללה, מכשירה מורים למערכת החינוך הדתית

• מועמדים ללימודים, יוזמנו לוועדת קבלה מוסדית וידרשו לעמוד בהצלחה

• במבחן ביהדות והתאמה להוראה בחינוך הדתי.

• וועדת הקבלה תתקיים לאחר פגישות הייעוץ ובמועד נפרד

• מועמדים שיתקבלו יידרשו לעמוד בתקנון המכללה

• בתכנית הלימודים ישולבו קורסים ביהדות .

מסמכים נדרשים והנחיות

• קורות חיים / רקע של המועמד/ת • תעודת בגרות (לחסרי תואר אקדמי, חסרי בגרות – חובת השלמה במכינה או חיצוני) • אישור / תעודה על סיום לימודים עפ"י ההסמכה – חובה ! לא יתקבלו לומדים לפני סיום לימודי בתואר / תעודת הוראה (תואר אקדמאי ו / או תעודת הוראה ) • גיליונות ציונים (ממוצע ציונים להסבת אקדמאים מעל 75 ) • אישורים על הסמכות ולימודים בתחום החנ"ג והספורט – מומלץ • מבחן מעשי להתאמה לחינוך גופני ( בהתאם לרקע של המועמד/ת) • אישור רפואי ובדיקת מאמץ – ארגומטרית (בתחנה לרפואת ספורט בלבד) • צילום ספח ת.ז. מתקבלים מועמדים עד גיל 38 (במקרים חריגים יתקבלו מועמדים מעל גיל 38) • לבעלי תואר אקדמי מחו"ל או שלוחות בארץ – אישור המחלקה להכרת תארים מחו"ל + אישור קבלה לתואר מתקדם מאוניברסיטה בארץ • קורס מגישי עזרה ראשונה – בסיום הלימודים, חובה תעודה בהיקף 44 שעות ובתוקף • קורס בטחון ובטיחות וזהירות בדרכים – השתלמות חובה (למי שלא עשה בעבר) • בעלי הסמכה מוסמך או בכיר לא צריכים פסיכומטרי • לומדי חו"ל + שלוחות חייבים מבחן בלשון באמצעות הפסיכומטרי • שלוחה בארץ – חייבים אישור לתואר מתקדם • ממוצע ציונים – לכל המועמדים צריך להיות מעל 75 • בעלי תעודות מחו"ל צריכים לעבור את המבחן בעברית של הפסיכומטרי • השלמות לקורסי מדריכים מחוץ לתכנית + קורסי קיץ.

תעודת סיום

• הרחבת הסמכה (מבכיר) – תעודת הוראה בחנ"ג + תואר ראשון.
• הסבת אקדמאים – תעודת הוראה בחנ"ג.
• הרחבת הסמכה לחנ"ג (לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה) – תעודת הוראה בחנ"ג.