רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

תואר ראשון במסלול לגיל הרך

התואר הוא תואר דו-חוגי כאשר החוג לגיל הרך הינו חוג חובה ואליו מצטרף חוג בחירה, בכל חוג (דיסציפלינה) נלמדות כ 30 ש"ש על פני שלוש שנים (שני חוגים – כ 60 ש"ש). להמשך פירוט לחצו על החוגים.

תואר ראשון במסלול לבית-הספר היסודי

התואר הוא תואר דו-חוגי כאשר יש לבחור שני חוגים מבין החוגים הבאים. בכל חוג (דיסציפלינה) נלמדות כ 30 ש"ש על פני שלוש שנים (שני חוגים – כ 60 ש"ש). להמשך פירוט לחצו על החוגים.

תואר ראשון במסלול לבית-הספר העל-יסודי

התואר הוא תואר דו-חוגי כאשר יש לבחור שני חוגים מבין החוגים הבאים. בכל חוג (דיסציפלינה) נלמדות כ 30 ש"ש על פני שלוש שנים (שני חוגים – כ 60 ש"ש). להמשך פירוט לחצו על החוגים.

תואר ראשון במסלול לחינוך גופני

התואר הוא תואר חד-חוגי בין מסלולי (כיתות א'-יב') כאשר החוג לחינוך גופני הינו חוג חובה ואליו מצטרפת התמחות בגיל הרך או בבריאות הציבור או פעילות גופנית לאוכלוסיות מיוחדות.  החוג וההתמחות נלמדים כ 48-60 ש"ש על פני שלוש שנים. קיימת אפשרות ללמוד 10 ש"ש נוספות המזכות בתעודת חינוך גופני בגן. להמשך פירוט לחצו על החוגים.

תואר ראשון במסלול להוראת הנגינה בקבוצות

התואר הוא תואר חד-חוגי בין מסלולי (כיתות א'-יב') כאשר החוג להוראת הנגינה בקבוצות הינו חוג חובה. ניתן ללמוד גם בתוכנית בשיתוף בית הספר "מזמור".   החוג וההתמחות נלמדים כ 48-60 ש"ש על פני שלוש שנים. להמשך פירוט לחצו על החוג.