לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

רציונל ומטרות החוג

רציונל החוג לספרות

יצירות הספרות הן נכסי צאן ברזל של התרבות האנושית והכרתן נדרשת לכל בן- תרבות, וודאי לכל איש חינוך והוראה. הספרות העברית היא חלק מהתרבות האנושית הכללית וזאת נוסף על תכונותיה הייחודיות, המתבטאות בשפתה ובהתפתחותה כחלק ממורשת העם היהודי. משום כך יתאפיינו לימודי הספרות במכללה בגישה רב-תחומית, הן בהדגשת המימד הרב תרבותי של ספרות העולם והן בהכרת תולדותיה ורבדיה העמוקים של הספרות העברית, בהכרת יוצריה הגדולים, ובלימוד מאפייניה התימטיים והפואטיים בתקופות שונות, ובהכרת הרצף על ציר הזמן. זאת, תוך עמידה על אופיה הרב-רבדי של הספרות העברית, שיצירותיה, בכל תקופה משופעות בתשתיות מתקופות יצירה שקדמו לה. תפיסת העולם המכוונת את תכנית לימודי הספרות חותרת לבניה של איש תרבות ורוח בעל אופקים רחבים, וליצירת הבנה של מקומה של הספרות כממוקמת על רצף התרבות היהודית והעולמית, ולא כגוף ידע המנותק מן העולמות הקשורים אליו.

בתכנית לימודים להכשרת מורים יש להקדיש, לדעתנו, תשומת לב רבה לדרכי ההוראה ולהוראתן, כחלק בלתי נפרד מהוראת הדיסציפלינה. בכלל דרכי ההוראה המיושמות בתכנית זו מושם דגש על הוראת הטקסט הספרותי במבט אינטרטקסטואלי, תוך חשיפה לזיקות שהוא מקיים עם עולמות רוח אחרים: החל מעולמם של טקסטים בתרבות היהודית והכללית, ועד לעולמות היצירה של האמנות הפלסטית והמוזיקה. כל אלה, חוברים להוראה היוצרת חווית למידה משמעותית אצל פרח ההוראה, הן מבחינה רגשית והן מבחינת אינטלקטואלית. גישה זו תורמת רבות להכרת הזרמים המרכזיים המאפיינים את תולדות התרבות: פילוסופיה, ספרות, ואמנות כאחד, ולבחינת עקרונות פואטיים הקיימים בספרות ובאמנויות. עיקר חשיבותה בראיית הטקסט הספרותי כחלק מרכזי במכלול התרבותי האנושי, תוך הבנת כוחה של הספרות בהבניית עולם תרבותי ותודעתי. בהקשר הפדגוגי, חשיבותה של גישה זו ביכולת ליצור שיח בין דיסציפלינות שונות, וביצירת ראיית עולם רוחבית עמוקה, ורחבת אופקים.

מטרות החוג לספרות

1.  הכשרת מורים שלא רק לומדים ומלמדים ספרות, אלא גם מצליחים להרגיש ולחוות אותה, ולהעביר לתלמידים את אהבתם אליה.
2.  הכשרת מורים בעלי אופקים רחבים, היוצרים למידה, גישה והוראה עמוקה יותר של יצירות ספרות.
3.  הוראה משמעותית של דרכי היצירה הספרותית ושל הייחוד האסתטי שלה כאמנות כתובה, ולהקניית כלים לניתוח, פרשנות והבנה של הטקסט הספרותי.
4.  הכשרת מורים היודעים ומבינים את ההקשרים התרבותיים וההיסטוריים שבהם נוצרת הספרות בכלל – והספרות העברית בפרט.
5.  הכשרת מורים שיש להם היכרות עם מבחר יצירות מהספרות העברית לתקופותיה השונות: מתקופת המקרא, ספרות חז”ל, ההשכלה ועד ימינו, תוך הדגשת יוצרים מרכזיים בספרות העברית. בנוסף, היכרות עם מבחר מספרות הילדים, ופיתוח כלים להוראתה.
6.  פרישת הקשת הרחבה של הזיקות שיצירות ספרות מקיימות עם ארון הספרים היהודי, עם תרבות ואמנות כלליים, ועם מוזיקה ופילוסופיה.
7.  בניית מערכת תומכת וקשובה לכל סטודנט/ית, לעידוד גיבוש חברתי בחוג, וליצירת חוג שהוא בית!