לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

עבודה מעשית

מסגרת הכשרת מורים לספרות בבית הספר מורכבת מתכנית תלת-שנתית, שבה מושם דגש על הקניית מושגים בספרות, מיומנויות הוראה ועקרונות דידקטיים הנובעים ממטרות תכנית הלימודים לבתי הספר.
ההתנסות בהוראת הספרות בשעות העבודה המעשית היא מוקד ההכשרה בתכניות הלימודים. המטרה היא להכשיר את פרחי ההוראה לעבודה בבית הספר ולהיכרות עם תכניות הלימודים במערכת החינוך. ההתנסות בהוראה מלוּוה ברכישת מיומנויות של שיתוף פעולה של תהליכי למידה בקבוצות ושל פיתוח חשיבה עצמאית של המורה ושל התלמיד. פרחי ההוראה יתנסו בהוראת שיעורים בודדים וביחידות לימוד – תכנון, ביצוע והערכה, בניהול כיתה ובהוראה בקבוצות.

במהלך ההתנסות יושם דגש על הקשר עם המורה המאמן, עם המדריך הפדגוגי ועם העמיתים, תוך פיתוח שיח מקצועי רפלקטיבי ודיאלוג חינוכי כמפתח להעצמה וללמידה.
ההתנסות המעשית מלווה בכתיבת יומנים פדגוגיים של פרחי ההוראה. כתיבה זו היא כלי שיש בידו לסייע לפיתוח חשיבה בכלל וחשיבה רפלקטיבית בפרט. בכתיבתם, משקפים פרחי ההוראה את ניסיונם ואת מחשבותיהם אודות ההוראה והלימוד, ומפתחים לעצמם יכולת לניתוח ולהערכה עצמית, ולהשמעת ה"קולות הפנמיים" של עצמם.
התרומה המשמעותית היא העמקת ההכרות של פרחי ההוראה עם ההיבטים המערכתיים והמורכבות של מקצוע ההוראה, העמקת ההתנסות בהוראת תחום הדעת ושכלול של מיומנויות ההוראה, וכן חיזוק הדימוי העצמי המקצועי ובדיקה של מידת ההתאמה למקצוע ההוראה. לצד התרומות יזוהו גם קשיים שנוגעים בעיקר לעומס וללחץ וכן קשיים הנובעים מבעיות של תכנון למול ביצוע, ויינתנו דרכים להתמודדות.

הוראת המקצוע וההתפתחות המקצועית של פרחי ההוראה בהתמחות הוראת הספרות מלווה בסדנא המיועדת להקנות כלים מעשיים למתמחים בהוראת הספרות וללוותו בהתנסות בהוראה (מליאה, קבוצות, פרטני), תוך הצעת פעילויות שונות על מנת לסייע להם בהתנסותם. מטרת הסדנא להניח את היסודות להוראת הספרות, לסייע לפרחי ההוראה בהכנת המטלות של ההתנסות ובהכנת מערכי השיעור; לחשוף סגנונות למידה שונים (של עצמם ושל חבריהם); לעודד דיון פתוח להעלאת בעיות שונות הקשורות להתנסות בהוראה לרבות דרכי ניהול כיתה ודרכים ליצירת אקלים למידה חיובי; לקיים רפלקציה בעקבות ההוראה בכיתות ובעקבות מפגשים עם היבטים שונים של חיי בית הספר.