לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תקצירי קורסים

אוריינות אנגלית א'

קורס משולב להבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הכתיבה והדיבור באנגלית. מטרת הקורס היא להעלות את רמת כישורי השפה האנגלית של הסטודנטים, כך שיוכלו להשתמש באנגלית נכונה ושוטפת לתקשורת מילולית וכתובה, הן בכיתת הלימוד והן מחוצה לה. הלימודים יתנהלו בעזרת אמצעים רבים ומגוונים: ספרי לימוד וספרי קריאה, פעילות באינטרנט, דואר אלקטרוני, שיחות וראיונות פנים אל פנים ובפורומים אלקטרוניים, סרטים, מוסיקה ועוד.

אוריינות אנגלית ב'

קורס משולב להבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הכתיבה והדיבור באנגלית – מתקדמים. זהו קורס מתקדם שמטרתו לשפר עוד את כישורי השפה האנגלית של הסטודנטים. הקורס מתמקד בנגישות אל ובהבנת מידע כתוב, מודפס ואלקטרוני, בהצגה כתובה ודבורה של רעיונות ותכנים, בקידום יכולות קומוניקטיביות, ובפיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות. הלימודים יתנהלו בעזרת אמצעים רבים ומגוונים: ספרי לימוד וספרי קריאה, פעילות באינטרנט, דואר אלקטרוני, שיחות וראיונות פנים אל פנים ובפורומים אלקטרוניים, סרטים, מוסיקה ועוד.

מבוא לספרות אנגלית

בקורס זה אנו נכיר את הסוגות העיקריות בספרות האנגלית: הסיפור הקצר, הרומן, השיר והמחזה. אנו נקרא מבחר יצירות מהסוגות השונות, ונעסוק בחווית הקריאה, בדו-שיח בינינו לבין היצירה, ובכלים ספרותיים שונים שיעזרו לנו להבין את היצירות לעומקן. כמו-כן נתחיל להכיר את השיטות להוראת ספרות במסגרת שעורי האנגלית בבתי-הספר.

שירה ודרמה

בקורס זה אנו נעמיק את ידיעותינו והנאתנו מיצירות בתחום השירה והדרמה. אנו נשתמש לא רק בטקסטים כתובים כי אם גם בסרטים, במוזיקה ובציור על-מנת להעשיר את החוויה האמנותית. נקדיש גם תשומת-לב לדרכי הוראה של שירים, ולשימוש באמצעים דרמתיים, בכיתת האנגלית בבית-הספר.

פונטיקה אנגלית

קורס זה יפרוס בפנינו את עולם הצלילים של השפה האנגלית. נלמד על אופיים המיוחד של צלילי השפה, ועל ההבדלים בינם לבין צלילי השפה העברית. נלמד את הכתיב הפונטי המיוחד המאפשר לנו לתאר צלילים אלו במדויק. נשפר את המבטא שלנו, וגם נלמד איך לשפר את המבטא של תלמידינו.

תחביר אנגלי

בקורס זה נלמד אודות מבנה המשפט באנגלית. נלמד ממה בנוי המשפט, ונלמד לזהות, לתאר ולהסביר סוגי משפטים שונים. תחום התחביר יעניק לסטודנטים הבנה עמוקה יותר של מבנה השפה האנגלית, יעלה את רמת הכתיבה שלהם, וייתן בידם כלים לשפר גם את הכתיבה של תלמידיהם בעתיד.

הסיפור היהודי הקצר

הקורס עוסק במאפייני הסיפור הקצר כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות אמריקאית שנכתבה ע"י יהודים החל מגלי ההגירה הראשונים לאמריקה ועד ימינו. הקורס סוקר את ההקשר החברתי וההיסטורי של הסיפורים ומנתח את הזהות היהודית-אמריקאית המשתנה במהלך הדורות. הקורס גם מעודד את הסטודנטים להתבטא בכתב וכן בדיונים בכיתה ועל-ידי כך משפר את שליטתם בשפה האנגלית.

ספרות ילדים באנגלית

בקורס זה אנו נפגוש יצירות שונות שנכתבו לילדים, או אומצו על-ידי ילדים, בשפה האנגלית. בחלקו הראשון של הקורס נתמקד בשירים, ובעיקר בשירי ילדים עממיים – משעשעים, מפחידים, מרגשים – שמהווים עד היום מרכיב חשוב בילדותו של כל ילד דובר-אנגלית ושניתן להשתמש בהם רבות להעשרת שיעורי האנגלית שלנו. בחלק השני של הקורס נתמקד במשלים ובאגדות ילדים. באלה נביט משני כיוונים. ראשית, מהזווית הספרותית: למרות שנדמה לנו שאנו מכירים את אגדות הילדים היטב, אנו ניראה איך גישות תיאורטיות שונות – פמיניסטיות, אתנוגראפיות ואחרות –  מאירות באגדות הילדים צדדים לא מוכרים ומרתקים.  שנית, מהזווית ההוראתית: נראה כיצד השימוש במשלים ובאגדות יכול להעשיר את חווית לימוד האנגלית, ולהוסיף לה הנאה רבה.

שילוב המחשב והאינטרנט בהוראת אנגלית

קורס חוויתי הניתן בלמידה מרחוק ומטרתו חשיפת הסטודנטיות למגוון אפשרויות ניצול האינטרנט והמחשב הן במסגרת ההוראה בכיתה והן ככלי עזר לעבודתן כמורות. במסגרת הקורס נחשפות הסטודנטיות לאפשרויות יישום הכלים וסביבות האינטרנט השונות בהוראה באמצעות הכנת הפעלות ויחידות לימוד קצרות ודיון בדרכי יישומן דרך פורום הקורס. הדיונים בפורום מאפשרים אינטראקציה והפריה הדדית בין המשתתפות. יחידות הקורס עוסקות בנושאים הבאים: פרויקטים מבוססי דוא"ל ובלוגים, הפעלות יצירתיות בפורום כיתתי, הפקת סרטוני וידיאו קצרים, שימוש במחוללי יישומים להכנת מבחנים ומשחקים, בניית הפעלות מסוג מחפשים את המטמון וחקרשת והכנת מערכי שיעור תוך היעזרות במגוון האתרים ברשת. תוצרי הקורס ישמשו את הסטודנטית בהתנסותה בהוראה. הקורס מיועד לסטודנטיות לאנגלית בשנה ב' להן מיומנות בסיסית בשימוש במחשב ובאינטרנט.

מבוא לבלשנות

הקורס עוסק בשלושת התחומים העיקריים בבלשנות:  מבנה השפה (תורת ההגה [פונולוגיה], תורת הצורות, ותחביר), המשמעות בשפה (סמנטיקה) והשפה בשימוש (פרגמטיקה).  הקורס מתייחס לשימוש בידע הבלשני בכיתות שבהן מלמדים אנגלית.

בלשנות שימושית

הקורס מתמקד בקשר בין  התיאוריה למעשה בתחום השפה: האופן שבו ניתן להשתמש בידע הלשוני לפתירת בעיות מעשיות הקשורות להוראת השפה. נדון גם בתרומתה של הבלשנות לתחומים אחרים: ההיסטוריה והתרבות של אנשים דוברי השפה האנגלית; מילונאות; ניתוח אמצעי הבעה בספרות, ניתוח השיח, כולל השיח בכיתה וכו'.

דקדוק  פדגוגי

הקורס מציג את הדקדוק החיוני למורים ולתלמידים ומתמקד בהבדלים הדקדוקיים בין השפה העברית לאנגלית – הבדלים הגורמים לקשיי לימוד של הדקדוק האנגלי בבתי הספר הישראליים. הקורס מציג גישות שונות להוראת כללים דקדוקיים ודירוג בהצגת הכללים.

מבוא להוראת אנגלית כשפה זרה

הקורס מתמקד בנושאים הבאים: מונחים עיקריים בהוראת האנגלית, תיאוריות מובילות בהוראת שפות זרות, תוכנית הלימודים של השפה האנגלית בבתי-ספר ישראליים, סטנדרטים מקצועיים הנדרשים ממורים לאנגלית, עקרונות צפייה, הכנת מערכי שיעור ועוד.

הוראת אנגלית כשפה זרה 1

הקורס מתמקד בעקרונות שביסוד הוראת האנגלית בבית הספר היסודי, בגישות ובטכניקות שונות להוראת הידע, ובמיומנויות ובאסטרטגיות הדרושות להשגת ציוני הדרך ברמת היסוד.

הוראת אנגלית כשפה זרה 2

הקורס מתמקד בעקרונות שביסוד הוראת האנגלית בחטיבת הביניים, בגישות ובטכניקות שונות להוראת המיומנויות החיוניות לתפקוד באנגלית בארבעה התחומים: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה,  לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך.