רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

שער החוג לגיה"ר

תכנית הלימודים בנויה ממתווה הבסיס = לימודי חינוך ופדגוגיה במשך ארבע שנים. התנסות מעשית במשך שלוש שנים, 15 שעות (סמינריון בחינוך). לימודי הדיסציפלינה "הגיל הרך" , 26 שעות המתפרסות על פני ארבע שנים. (סמינריון בגיל הרך). מקרא 10 ש"ש, חינוך מיוחד 10 ש"ש, ספרות 10 ש"ש. לימודי יסוד כוללים: לימודי אנגלית, אוריינות מחשב, לשון ומורשת עם.


2013-10-03 15.03.33תכנית החוג לגיל הרך בהתאם למתווים החדשים כוללת בסיס תיאורטי רחב, עדכני ומעמיק על תחומי ההתפתחות הנורמטיבית של הילד, תוך התייחסות לילד בהקשר המשפחתי, החברתי והתרבותי. בסיס תאורטי זה נלמד לצד הקניית כלים מעשיים לעבודה בגן ובמעון…להמשך קריאה לחץ כאן.

מסגרת ההכשרה להוראה במעון היום ובגני הילדים השונים מתבססת על תוכנית תלת שנתית ספיראלית המאפשרת למידת תהליכית התפתחותית של המתכשרת להוראה.
תכני ההכשרה מדגישים מתן כלים לעיצוב מיטבי של אישיותו הייחודית של כל ילד תוך מחויבות להוגנות , למתן הזדמנויות ללמידה , לשוויוניות והקפדה על יצירת אקלים רגשי חברתי-ערכי מיטבי. תהליך ההכשרה כולל התנסות…להמשך קריאה לחץ כאן.