לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

רציונל ומטרות החוג

רציונל

מסגרת ההכשרה להוראה במעון היום ובגני הילדים השונים מתבססת על תוכנית תלת שנתית ספיראלית המאפשרת למידת תהליכית התפתחותית של המתכשרת להוראה.
תכני ההכשרה מדגישים מתן כלים לעיצוב מיטבי של אישיותו הייחודית של כל ילד תוך מחויבות להוגנות , למתן הזדמנויות ללמידה , לשוויוניות והקפדה על יצירת אקלים רגשי חברתי-ערכי מיטבי. תהליך ההכשרה כולל , התנסות אינטנסיבית בתכנון של סביבה חינוכית מתאימה ושימוש בדרכי הוראה אינטגרטיביות באופיין. ההתנסות בהוראה אינטגרטיבית תקנה לסטודנטית כלים לשילוב נכון של תחומי דעת, תחומי התפתחות , סגנונות למידה בהתייחסות להקשר תרבותי – חברתי.

כמו כן,יושם דגש על הכרות מעמיקה עם תכני ויעדי תכניות הליבה של האגף לחינוך קדם יסודי .במסגרת תהליך ההכשרה, הסטודנטיות יתנסו בהפעלת כלי ההערכה והתיעוד הנדרשים כיום מהגננת,מנהלת הגן , בהתאמה למתווה ולדרישות של האגף לחינוך קדם יסודי וביישומן של ממצאי המיפוי בבניית תכנית עבודה הגנית.

תהליך ההדרכה של הסטודנטיות יושתת על מודל ההוראה הדיאלוגית , התורם להתפתחותן המקצועית ולהעצמתן האישית של המתכשרות להוראה בגיל הרך, במטרה להובילן לאימוץ מודל זה בעבודתן השוטפת בגן הילדים.

מטרות

1. הסטודנטיות יכירו לעומק מסגרות חינוכיות שונות לגיל הרך ואת דרכי העבודה היחודיות להן : מעונות יום, גני ילדים לגילאי 3-6 ויחשפו למסגרות חינוכיות כגון החינוך האנתרוסופי, מרכזי העשרה מדעים ואמנויות, גני מונטסורי .

2. הסטודנטיות יתנסו בהכנה והפעלה של תכניות עבודה לטווח בינוני קצר, ארוך ומערכי הפעילות הנכללים בהן , תוך התייחסות לתכניות הלימודים,ליבה של משרד החינוך האגף לקדם יסודי בהתאם לתחומי הדעת השונים, תחומי התפתחות תלויי גיל , ולכלי ההערכה של האגף הקדם יסודי.

3. הסטודנטיות יתנסו במסגרות הוראה שונות , בעבודה פרטנית, קבוצה קטנה ומליאה תוך התאמה לשונות, שימוש בדרכי הוראה מגוונות ויצירתיות ובהתאמה לתכנון סדר היום והתכנים השונים הנכללים במעגל השנה לפי עקרונות החמ"ד ודרישות האופק החדש.

4. הסטודנטיות ירכשו כלים לניהול ארגוני ופדגוגי של צוות הגן ,דרכי עבודה עם גורמי טיפול מקצועיים, בכלל זה עקרונות לעבודה עם הורים.

5. הסטודנטיות יתנסו בתכנון, בניה ועיצוב של סביבה חינוכית, מרכזי פעילות בגישה אינטגרטיבית, תואמת התפתחות ויעדים מוגדרים.