לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תכניות לימוד בעבודה מעשית

שנה א'  – סמסטר ב'

דגשים

1. כתיבת מערך פעילות עם מטרה אופרטיבית ורפלקציה.

2. הכרת מסגרת עבודה בקבוצה והכנת פעילות נלווית לפעילות קבוצתית .

3. פריסת נושא שבוע עבודה מעשית במעון.

4. תצפית על עבודת הגננת: מפגש וקבוצה קטנה.

5. תצפית על ילד במעון- "מבטון " בניית תכנית עבודה פרטנית עם ילד ויישומה (אחרי שבוע עבודה מעשית).

6. עיקרי משוב : הוראה תואמת התפתחות, אינטראקציה עם ילדים, התאמת תוכן למטרה.

דגשי שבוע משך – במעון

 • התנסות בפריסת נושאים, מושג היסוד המארגן.

דרישות

 • הגשת תכנית פריסת שבועית , בצירוף המערכים הרלבנטיים.

 

שנה ב' – סמסטר א'

דגשים

1.  בנית מערכים המכילים מטרות דיסצפלינריות ורפלקציה.

2. כתיבת שיקולי דעת והתייחסות להטרוגניות בהרכב הקבוצה (שונות בין לומדים, רב תרבותיות וילדים בסיכון).

3. התנסות במסגרות למידה שונות: מליאה, קבוצה , פרטני.

דרישות – מחוון למשוב

 •  התייחסות לשונות.
 •  יכולת ניהול קבוצה\משמעת.
 •  הוראה אינטגרטיבית בתוך הפעילות.
 •  יישום קריאה ברמת גננת.
 •  שימוש נכון במונחים מקצועיים.
 •  תיווך מתאים לפי עקרונות התיווך קליין ופויירשטין.

דגשי שבוע משך

1. פריסת נושא אינטגרטיבית- התייחסות לת"ל תשתית קריאה כתיבה, מתמטיקה.

2. בנית קיר מפעיל בנושא המרכזי של שבוע המשך.

3. התנסות בהעברת מליאה.

שנה ב' – סמסטר ב'

דגשים

1. הרחבת הכרת עם תוכניות לימודים נוספות :מדעים, תנועה אמנויות. דגש על התייחסות לכך בתכנון מערכי הפעילות.

2. כתיבת תוכנית עבודה פרטנית לילד על פי תצפית-מבט"ים –והפעלתה בגן.

3. ייזום פעילויות לטיפוח אקלים מיטבי בגן – התנסות בהפעלת תכנית התנהגותית.

דרישות

 • תוכן פורטופוליו משתנה בהתאם לדגשי השנה.

דגשי שבוע משך

1. תכנון יחידה לימודית מצומצמת הלקוחה מתוכניות לימודים , בראייה אינטגרטיבית- דגש על שונות, רב תרבותיות ,ילדים בסיכון . בנוסף יישום עקרונות עיצוב סביבה לימודית מותאמת בתכנון והוראה של היחידה הלימודית המצומצמת.

2. כתיבת רפלקציה שתכלול ניתוח שיקוף וחשיבה ביקורתית הנוגעת לתכני הפעילות ולדרכי ההוראה.

3. הכרות עם אנשי מקצוע נוספים בגן.

4.  השתתפות בפעילויות גניות כמו מסיבת חנוכה.

5.  הכרת כלי הערכה נוספים פרט למב"טים

 דרישות

 • תיעוד בתלקיט.

שנה ג' – סמסטר א' + ב'

דגשים

1.תכנון וניהול יום שלם בגן , תוך התייחסות לארגון הסביבה החינוכית / ניהול גן .

2.הפעלת פרויקט מולטי דיספלינרי –אינטגרטיבי, ובדגש על כישורי חיים . הפעלת מגוון אסטרטגיות הוראה ועיצוב סביבה חינוכית פעילה ובין תחומית .

3.בניית תכנית עבודה פרטנית שנתית לילד המבוססת על מיפויים, והערכות ותהליך תיעוד במתווה אופק חדש .

4.תיעוד והערכה של תהליכי העבודה בקבוצות ובמליאה .

5.תכנון יישום ותיעוד של פעילויות כגון: אסיפת הורים, מסיבות, טיולים, סיורים .

6. תכנון והפעלה והערכה של דרכי התערבות הנוגעות לאקלים גן- שילוב אסטרטגיות כספרות, אמנות, תנועה, גינון בתהליך ההתערבות .

7. השתתפות בישיבת צוות גנית עם אנשי מקצוע הפועלים בגן: גננת שילוב, פסיכולוג, יועצת חינוכית .

דרישות

 • תיעוד בתלקיט.