לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דבר ראש החוג – ד"ר מאיר אבקסיס

 

מאיר אבקסיס

 

שלום רב,

התוכנית נועדה להכשיר מורים לחינוך גופני (חנ"ג) במסגרת החינוך הפורמלי: בגיל הרך, בית הספר היסודי והעל יסודי ובמסגרות החינוך הלא פורמאלי.

תהליך ההכשרה מבוסס על התפיסה הרואה את המורה לחנ"ג בראש ובראשונה כמחנך בעל ערכים ותפיסת עולם חינוכית דתית המשתלב בעשייה הבית ספרית ובקהילה.

תהליך ההכשרה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך החינוכי שתכליתו מימוש הפוטנציאל העצמי לטיפוח אישיות הרמונית, בריאות תקינה, איכות חיים ותפקוד יעיל בחברה.

מקצוע החינוך הגופני מורכב מתחומי ידע שונים שלכל אחד מהם תכנים שונים, יסודות מדעיים שונים, דידקטיקה שונה ומתודיקה שונה. ענפי הספורט המהווים חלק מתכנית הלימודים בחינוך גופני כוללים תחומים פרטניים כמו התעמלות ואתלטיקה השונים בתכניהם, ותחומים שיתופיים כמו משחקי כדור שכל אחד מהם שונה באופן מהותי מהאחרים. בנוסף, תכנית הלימודים מצפה מהמורה לחינוך גופני לעסוק בלמידה הפסיכו מוטורית ובתרומה להתפתחות התקינה של הילדים, בכושר הגופני, בחינוך לנופש וניצול שעות הפנאי ובחינוך לבריאות. זאת ועוד, העובדה שהמסלול הוא רב גילי והמורה מקבל תעודת הוראה בחינוך גופני מכיתות א' ועד י"ב, מוסיפה צורך בהעמקה של הידע הדיסציפלינארי, הידע הדידקטי והמתודיקה כולל התייחסות לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים המשתלבות בכיתות הרגילות.

חיבור בין גוף ונפש – גוף בריא למען נפש בריאה

החיבור בין הגוף והנפש יוצרים הרמוניה של שלמות וכדברי חז"ל "גוף בריא למען נפש ריאה" ,
כמכללה דתית, אנו שמים נר לרגלינו את תפיסת חז"ל ובראשם הרמב"ם והרב קוק בדבר החשיבות של הפעילות הגופנית, בריאות הגוף והזיקה שבין העיסוק בפעילות גופנית לפנש בריאה. הרב קוק בספרו אורות הקודש ד' כותב "כשעם קדוש יהיה חזק ובריא בגופו, תתגבר ותרבה הקדושה בעולם. כשילדי ישראל יהיו חזקים בריאים ומוצקים, יהיה אויר העולם קדוש וטהור".
ממשיך הרב וכותב (אורות התחייה) "ההתעמלות, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ-ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוהי בעולם, ואין גילוי אור אחד עומד בלא חבירו כלל"

אני מזמין אתכם להצטרף אלינו ללמוד לשמור ולעשות, באווירה אקמית ויחס אישי, בקמפוס מוריק ובהנאה מחיי חברה איכותיים. ולהימנות על אלפי בוגרי המסלול הפרוסים במערכת החינוך הפורמאלית והלא פורמאלית בהדרכה ובאימון בכל רחבי הארץ.

 

ד"ר מאיר אבקסיס
סגן ראש המכללה
וראש המסלול לחינוך גופני