לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

רציונל ומטרות החוג

רציונל

מטרת תכנית הלימודים בחוג לחינוך מיוחד הינה להכשיר מחנכים מומחים לתהליכי למידה עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגילאים 6-21, ברצף המסגרות החינוכיות: ילדים המשולבים בכיתות רגילות, כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים, וכן במסגרות ייעודיות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים (לקויות למידה, פיגור שכלי, הספקטרום האוטיסטי, מוגבלויות פיזיות, לקויות חושים והפרעות התנהגות).

תוכנית הלימודים הינה תלת שנתית ספיראלית, המשלבת הכשרה מקצועית הלכה למעשה בד בבד עם הכשרה אקדמית- מחקרית. זאת תוך שימת דגש על יצירת אינטגרציה מתמדת בין התכנים העיוניים לבין דרכי ההוראה והטיפול, ומתן הזדמנות ליישם במהלך ההתנסות בהוראה את התכנים הנלמדים בקורסים על פי תוכנית אינטגרטיבית זו (שילוב תיאוריה עם מעשה).

במסגרת הלימודים בחוג הסטודנטים רוכשים ידע נרחב אודות תכניות התערבות ייחודיות להכנת התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים לחיים, לעצמאות תפקודית, למימוש עצמי וליצירה, תוך השתלבות עם בני גילם בעלי התפתחות תקינה כמו גם השתלבות בקהילה.
לצד ההתמחות הראשית בחינוך מיוחד, על הסטודנט לבחור התמחות בדיסציפלינה נוספת: מקרא, אנגלית, מתמטיקה או ספרות.

מטרות

הכרה והתנסות בעבודה במסגרות חינוכיות על פני רצף שילוב, יחידני, כיתות משולבות ובתי ספר ייעודיים עבור תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במגוון רחב של לקויות | התנסות בהכנה והפעלה של תוכניות עבודה ייחודיות | התנסות בתכנון שיעורים ובשיטות הוראה מגוונות | רכישת כלים לניהול ארגוני ופדגוגי של צוות חינוכי ופרא רפואי | קורסים מרכזיים בחוג לחינוך מיוחד על פי נושאים אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים- לקויות למידה, ADHD, ,ASDמעוכבות שכלית התפתחותית, לקויות מורכבות ולקויות חושים | תכנון לימודים בחינוך מיוחד | אבחון והערכה | המשפחה והקהילה | שפה ותקשורת | שילוב, הנגשת הסביבה | תרפיות ועוד.