לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תקצירי קורסים

תקצירי קורסים בחינוך מיוחד למסלול הגיל הרך


מודלים של שילוב ילדים עם צרכים ייחודיים בכיתות הגן, בבית הספר ובחברה ברוח התיקון של חוק החינוך המיוחד העוסק בפרק השילוב, על הסטודנט להכיר את התיקון, את הפילוסופיה העומדת מאחורי התיקון ואת כיווני ההתפתחות של המושג בארץ ובעולם. בקורס יוצגו מודלים של שילוב ילדים עם צרכים ייחודיים בכיתות הגן, בבית הספר ובחברה, תוך שאיפה להביא את הסטודנט להבנה ולבחירה נכונה של מודל שילוב מתאים לכל תלמיד על פי עקרון ההכלה. הקורס יכלול גם את הכרת המסגרות החינוכיות המשלבות…להמשך קריאה לחץ כאן.
הערכת לקויות שפה בגילאי לידה עד 6 ילדים עם לקות שפה עוברים הערכת שפה על ידי קלינאיות תקשורת או גורמים אחרים. לגננות/ גננים חשוב להבין מהי הערכת השפה, מהו הרציונל שעומד מאחוריה, מהן מטרותיה, ומהי תרומתה לתכנון דרכי ההתערבות והטיפול. באופן זה הגנן/ת והקלינאית מעמיקים את איכות עבודת הצוות. הבנת האבחון מאפשרת לגנן/ת לקיים גם שותפות פעילה בהערכה,אמצעות איסוף מידע רלוונטי מתוך פעילויות הגן. לדוגמה, גננת שיודעת מהם הפרמטרים הנקוטים במבחני הבנת שפה, יכולה לעקוב אחר הבנת השפה של הילד במלים בודדות לעומת מבעים מורכבים…להמשך קריאה לחץ כאן.

תרומת התנועה ללמידה העיונית של ילדים עם צרכים ייחודיים בלמידה הילדים מתנועעים בלי הרף כחלק מתהליך הגדילה וההתפתחות שלהם. למורה היודע להפעיל את הילדים בתנועה בזמן הלמידה העיונית נוסף כלי עזר רב עצמה. ההתנסות בתנועה מספקת נתונים על הסביבה הפיזית והחברתית בעזרת התפיסה הקינסתטית, ובכך מתאפשרת המחשה נוספת להמחשה החזותית. התנועה של הגוף מאפשרת גם חידוש מערכות…להמשך קריאה לחץ כאן.

 

תקצירי קורסים בחינוך מיוחד למסלולים בית הספר היסודי והעל-יסודי


מודלים של שילוב ילדים עם צרכים ייחודיים בכיתות הגן, בבית הספר ובחברה ברוח התיקון של חוק החינוך המיוחד העוסק בפרק השילוב, על הסטודנט להכיר את התיקון, את הפילוסופיה העומדת מאחורי התיקון ואת כיווני ההתפתחות של המושג בארץ ובעולם. בקורס יוצגו מודלים של שילוב ילדים עם צרכים ייחודיים בכיתות הגן, בבית הספר ובחברה,תוך שאיפה להביא את הסטודנט להבנה ולבחירה נכונה של מודל שילוב מתאים  לכל תלמיד על פי עקרון ההכלה…להמשך קריאה לחץ כאן.
היבטים תנועתיים והתפתחותיים בקרב ילדים עם מוגבלויות פיזיות וחושיות הקורס יתמקד בקשר בין תחושה לתנועה בהקשר של רמת העצמאות התפקודית של הילד בסביבה שבה הוא מתנהל. תוצגנה גישות שונות בשיקום, תוך התמקדות בגישה הדינמית בהתפתחות ובלמידה מוטורית, ומתן כלים לאיתור קשיים בתחום התפקודי ודרכי התערבות שונות המותאמות באופן אישי לכל ילד. תינתן סקירה של המערכות התחושתיות המשפיעות על מערכת התנועה הכוללות את המערכת:הפרופריואצפטיבית, ווסטיבולרית, ראייה, שמיעה ומגע, תוך התמקדות במאפייני הפגיעה הקשורים לליקויים במערכות אלה, כגון DCD, …להמשך קריאה לחץ כאן.

תקופות מעבר בקרב תלמידים עם צרכים ייחודיים מורים נתקלים לא אחת בקשיים של תלמידים ושל הורים בתקופות המעבר. הקורס יעמיק את סוגיית תקופות המעבר אצל תלמידים עם צרכים ייחודיים בין מסגרות חינוך וטיפול שונות ובמיוחד מן הבית לגן, מן הגן לבית הספר ומבית הספר העל יסודי, או בהגיעם לגיל 21 – למסגרות המשך. בכל תקופה בטווח הגילאים תנותחנה ההשלכות להשתלבות התלמידים בחברה הרגילה…להמשך קריאה לחץ כאן.