לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תקצירי קורסים

אוריינות מחקר

ההוראה בגן ובבית הספר מחייבת מהמורה/גננת קריאת ספרות מקצועית עדכנית הכוללת מאמרים, ספרים ומחקרים. בקורס זה יילמדו מושגי יסוד בסטטיסטיקה ושיטות מחקר כמותיות ואיכותיות, יוקנו כלים לתכנון, ביצוע וכתיבה של מחקר כמותי, איכותי ועיוני במדעי החברה. במהלך הקורס נתמקד בקריאה ביקורתית והבנה מעמיקה של מחקרים ומאמרים בתחום החינוך.

מבוא לתורת הוראת החינוך הגופני בכיתות הקדם יסודי

הכרת תוכנית הלימודים של החינוך הגופני בכיתות הקדם יסודי והקניית בסיס להבנת תהליכי ההוראה בתחום זה. בד בבד ייחשף הסטודנט לגישות חינוכיות שונות, לדרכי הוראה מגוונות ולהכרת אפיונים וצרכים של התלמידים במסגרות החינוכיות שצוינו לעיל.יושם דגש על מיומנויות ההוראה והעקרונות הדידקטיים הנובעים מכך ותורמים לפיתוח וטיפוח כישורי ההוראה של הסטודנט המתחיל.

דידקטיקה של הוראת המתמטיקה בחטיבת הביניים

דידקטיקה של הוראה בכלל ודידקטיקה של הוראת מתמטיקה בפרט הינו המרכיב המרכזי בהכשרת פרחי הוראה. הכרות עם מטרות הוראת המתמטיקה, עם תכנית הלימודים, עם דרכי הוראה-למידה-הערכה מגוונים יאפשרו לסטודנטים כניסה רכה יותר למקצוע.

מתודיקה

הקורס מפגיש את הסטודנט בשנה השלישית להכשרתו עם נושאים מקצועיים וחינוכיים בהתאמה לשכבת הגיל בה הוא מתנסה בהוראה.
הסטודנט לומד להכיר את מאפייני המתבגרים והצרכים הנובעים מהם, להעמיק את תהליך התכנון בהתבסס על מודלים וגישות תיאורטיים, להציב יעדים בתחומים השונים, להפעיל שיקולי דעת בתכנון מערכי השיעור, להפעיל דרכי הערכה אותנטיות ולפתח תוכנית הוראה שנתית הנגזרת מתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

בנוסף, מהווה הסדנה המתודית קהילה לימודית בה הסטודנטים מקיימים שיח המאפשר חשיבה רפלקטיבית על ההוראה, ניתוח אירועים, הערכת עמיתים והחלפת דעות ורעיונות בנושאים חינוכיים ומקצועיים. הסדנא המתודית משמשת גשר בין התכנים הנלמדים בלימודי החינוך, מקצועות הספורט ומקצועות המדע להתנסות המעשית בהוראה ומאפשרת לסטודנט לעבד את התיאוריה לפרקטיקה מקצועית-חינוכית וגם להבנות ידע מתוך ההתנסות המעשית.

התנסות בהוראה

בתהליך ההתנסות המעשית במסגרת הבית ספרית העל-יסודית (חט"ב וחט"ע) הסטודנט מעבד את הנלמד בקורסים התיאורטיים והמעשיים במסלול הכשרתו ומיישם את הנלמד במתודיקה בשדה.

הסטודנט מתנסה בתהליכים של תכנון, הוראה והערכה תוך שימוש במגוון עקרונות,מודלים וגישות בהוראה.
הסטודנט מחזק את מיומנויות ההוראה תוך ביצוע התאמה לבית הספר העל יסודי ומשתמש במגוון כלים (דפי צפיה, הערכת עמיתים, רפלקציה) בתהליך.

טיפוח החשיבה

הכשרת הסטודנטים לשילוב מטלות חשיבה והעמקה, למידת חקר ופתרון בעיות במסגרת ההוראה בתחומי התוכן השונים. הקורס חושף את הסטודנטים למונחים, מושגים ותיאוריות הקשורות לשפת חשיבה ומעניק "טיפים" וכלים לגירוי החשיבה ועידוד הסקרנות. השיעור כולל התנסות בפועל בשיעורי חשיבה והכנת מערכי שיעור משלבי חשיבה.

שילוב טכנולוגיה ותקשוב בהוראה

הכשרת הסטודנטים להוראה בסביבה עתירת טכנולוגיה ברוח המאה ה-21 . הכרת מודלים לשיעורים משלבי מחשב, כלי עזר ומאגרים, סביבות מתוקשבות ושיטות הטמעה. במסגרת הקורס הסטודנטים יתנסו בחוויית הלמידה המתוקשבת, במפגשי פנים מול פנים ובלמידה דרך הרשת, תוך בחינה ביקורתית של מרכיבי הלמידה המתוקשבת ויישום הידע הנרכש להכנת יחידות מתוקשבות.

אוריינות מחשב

הקניית מיומנות שליטה ביישומי המחשב החיוניים לעבודת הסטודנט והמורה: מעבד התמלילים 2007, Word הגיליון האלקטרוני Excel 2007, תוכנת המצגות PowerPoint 2007, וסביבת Windows והאינטרנט. הקורס מיועד לסטודנטים שלא עברו את מבחן הפטור ולסטודנטים המעוניינים לחזק את השליטה בכלים וסביבות אלו.

התנסות בלמידה מתווכת

אחת הגישות המוכרות כיעילות ביותר לשם פיתוח מיומנויות קוגניטיביות ופיתוח כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית הינה גישתם של פוירשטיין ועמיתיו אודות ההתנסות בלמידה מתווכת. הקורס יתמקד בעקרונות הלמידה המתווכת במסגרת המשפחתית והגנית בראי המחקר ובאופן שילובם בחינוך לגיל הרך במסגרת המשפחתית ובמסגרת הגנית. בנוסף, הסטודנטים יכירו כלים המיועדים לאבחון דינמי ולהעשרה אינסטרומנטאלית בגיל הרך ויפתחו את היכולת לבנות פעילות המבוססות על העקרונות שנלמדו.

אוריינות מחקר בחינוך ובהוראה

הכשרת המורים בעידן המידע מחייבת הכרת מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה. הקורס מבוסס על תפיסה יישומית ומדגיש את עבודת המורה כחוקר, המסוגל לבצע מחקר ולעקוב אחר הספרות המקצועית. הקורס כולל הכרת מושגים בסיסים בסטטיסטיקה ושיטות מחקר; הקניית כלים לתכנון וביצוע מחקר כמותי, איכותי ועיוני במדעי החברה; קריאה ביקורתית והבנה מעמיקה של ספרות מחקרית והכרת עיבודים סטטיסטיים וקריאת פלטים מתוכנת ה- spss.

הערכה ומדידה בחינוך

בקורס זה מתנסים הסטודנטים בכתיבת עבודה מחקרית המבוססת על מחקר שדה – כמותי או איכותי. הסטודנטים יכירו מושגי יסוד בהערכה ומדידה; יתנסו בניסוח שאלת מחקר, קריאת ספרות מחקרית וניתוחה; הסטודנטים יתנסו בביצוע ובכתיבה של עבודת מחקר כמותית או איכותית על כל שלביה.

קורס בנושא "המשחק"

קורס זה עוסק בהבנת חשיבות המשחק ותרומתו להתפתחות הילד. בקורס נכיר סוגי משחקים ואת השפעותיהם על התפתחות הילד בתחומים השונים. נעסוק במשחק כאמצעי להבנת עולמו הפנימי של הילד מבחינה קוגניטיבית, רגשית, חברתית והתנהגותית. נעמיק את הידע בדבר תפקיד המחנך והשפעתו בתחום המשחק. נעמוד על אפשרויות התיווך במשחקי ילדים והשפעותיו.

אסטרטגיות למידה

קורס זה עוסק בהבנת הצורך בשימוש באסטרטגיות למידה ובהקנייתן בתהליך ההוראה והלמידה. למורה תפקיד חשוב כמתווך בתהליך ההוראה ובהקניית אסטרטגיות למידה לתלמידיו. שימוש באסטרטגיות למידה בתחומי הלימוד השונים מייעל את תהליך הלמידה ומביא לשיפור בתחושת המסוגלות והמוטיבציה של התלמיד. בקורס נכיר אסטרטגיות למידה שונות ושיקולי דעת בבחירתן ובהתאמתן לתלמידים בעלי צרכים שונים ומיוחדים הלומדים בכיתה תוך התייחסות לפונקציות הקוגניטיביות התקינות והפגומות שלהם. נלמד כיצד ניתן ללמד תלמידים להתארגן בתהליך הלמידה, נעסוק בצורות התמודדות עם טקסטים מורכבים, ניתוח שאלות מורכבות וכתיבת תשובה, שיטות למידה והתארגנות למבחן ובזמן המבחן וכן בשיטות שונות לשיפור יכולת הזכירה.

סגנונות למידה

למידה יעילה מותנית במידה רבה בהתאמת ההוראה לסגנון האישי של תלמידים. מטרות הקורס העיקריות הן הכרת ממצאי מחקרים בתחום סגנונות למידה; זיהוי הסגנון האישי ולמידת דרכים לאיתור סגנונות למידה של תלמידים. בין נושאי הקורס: הכיתה ההטרוגנית; ריבוי אינטליגנציות; תיאוריה ומחקר בנושא סגנונות למידה; אבחון סגנון למידה; אסטרטגיות חלופיות בהוראה; עקרונות לפיתוח תכנית לימודים מותאמת סגנון אישי.

טיפוח אקלים מיטבי בכיתה ובבית-הספר

אקלים בית ספר חיובי נמצא  גורם משפיע רב עוצמה על תפקודם של תלמידים ומורים. מטרות הקורס  העיקריות הן הכרת המרכיבים של אקלים כיתתי; הבנת השפעות ושינויים על האקלים הכיתתי; הקניית כלים לפיתוח תקשורת יעילה במסגרת חינוכית; הכרת כלי הערכה למדידת אקלים בית ספרי וכיתתי; פיתוח יכולת ליצירה של אקלים כיתתי מיטבי. בין נושאי הקורס: הכרת המושג אקלים כיתתי, מהו אקלים מיטבי, מהם מרכיביו  ובמה חשיבותו, גורמים המשפיעים על התנהגות המורה; נורמות והרגלים; תקשורת בכיתה; בעיות משמעת; דרכים לטיפוח אקלים חיובי

קורס בנושא "הוראת הסיפור"

פעילויות עם ספרים בגן הילדים חשובות להתפתחות הילד ולהעשרת עולמו. חשיבות רבה נודעת לבחירת סוג הספרים והתאמתם לילדים וכן לאיכות האינטראקציה המתקיימת בזמן הקריאה ו/או הפעילות הנעשית עם הספרים. קורס זה עוסק בהבנת תפקיד אנשי חינוך בבחירה, בתכנון ובביצוע פעילויות עם ספרים עם ילדים בגיל הרך. במהלך הקורס נעסוק בהכרת רקע עיוני המתייחס לתרומת היצירה הספרותית על סוגיה השונים להתפתחות הילד בגיל הרך, רקע עיוני העוסק בעקרונות התיווך במהלך קריאת סיפורים. בנוסף, בבחירת סוגים וסוגות ספרותיות, אופן הגשתם ופעילויות נלוות לקריאת סיפורים.

קורס בנושא "עבודה עם הורים"

 

קורס זה עוסק בסוגיות ובדרכים לעבודה משמעותית עם הורים. להורים תפקיד משמעותי בהתפתחות הילד. מידת מעורבות ההורים ואופן המעורבות בעשייה החינוכית משפיעה על האקלים בגן, על איכות הקשר בין ההורה לגננת וכן על התפתחות הילד. בקורס זה נעמיק את הידע בדבר חשיבות הקשר של הגננת עם ההורים בכלל והורים של ילדים עם צרכים מיוחדים בפרט. נכיר עקרונות ודרכים לשתף ולאפשר מעורבות הורים בונה התורמת לאקלים בגן וכן להתפתחות אופטימאלית של הילד.

חינוך גופני לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

הקורס מתמקד בהקניית ידע תיאורטי ויישומי בתחום חינוך גופני על אודות מגוון אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כמו בעלי ליקויים מוטוריים, בעלי פיגור שכלי, בעלי ליקויי למידה, בעלי ליקויי קשב והיפראקטיביות. הידע התיאורטי כולל הגדרות, מאפיינים, אטיולוגיה ודרכי התערבות שיקומיות. החלק היישומי מציג את ההתייחסות הייחודית בשיעורי החינוך הגופני, את תפקיד המורה בשילוב הילד החריג בכיתה הרגילה ובמערכות ייחודיות ואת יישום דרכי ההוראה לפי אופי המגבלה.

למידה מוטורית

הבנת מנגנוני שליטה ובקרה מוטוריים, הבנת תהליכים קוגניטיביים ומוטוריים הקובעים למידה וביצוע מיומנויות מוטוריות. הכרת מחקר יישומי (מחקר שדה), ומחקר בסיסי בהתנהגות מוטורית. הצגת אספקטים שונים של מיומנויות וכישורים מוטוריים כמו: תפיסה חושית, שיווי-משקל, קואורדינציה, זמן תגובה וכו'. לימוד עקרונות המתייחסים לנושאי הלימוד כמו: סוגי האימון ומאפייני המשוב בלמידה מוטורית, המסייעים ליישום התיאוריות של לימוד המיומנויות הלכה למעשה בשדה הוראת המיומנויות המוטוריות.

שיקום במים

הכרת היתרונות וכללי זהירות בפעילות במים ולימוד דרכי פעילות במים לשמירת הבריאות, לשקם ולשפר תפקודים למגוון אוכלוסיות. לימוד עקרונות לפיתוח כשרים גופניים בשחייה. הכרת סוגי אבחון של ליקויים התפתחותיים מוטוריים וליקויים אחרים ביבשה ובמים. התנסות מעשית חוויתית עם בעלי לקויות שונים.

שחייה

הכרת כללי בטיחות במים, הקניית הרגלי מים בסיסיים, לימוד יסודות הידרודינמיים,  לימוד עקרונות התקדמות במים, הבנה בסיסית של טכניקת הסגנונות, לימוד ושיפור מיומנויות בסגנונות חתירה, גב וחזה.

מתודיקה להוראת החנ"ג בחט"ב ובחט"ע

הקורס מפגיש את הסטודנט בשנה השלישית להכשרתו עם נושאים מקצועיים וחינוכיים בהתאמה לשכבת הגיל בה הוא מתנסה בהוראה. הסטודנט לומד להכיר את מאפייני המתבגרים והצרכים הנובעים מהם, להעמיק את תהליך התכנון בהתבסס על מודלים וגישות תיאורטיים, להציב יעדים בתחומים השונים, להפעיל שיקולי דעת בתכנון מערכי השיעור, להפעיל דרכי הערכה אותנטיות ולפתח תוכנית הוראה שנתית הנגזרת מתוכנית הלימודים של משרד החינוך.

החינוך הגופני במחשבת היהדות

רכישת ידע רחב במקורות היהדות ביחס אל החינוך הגופני מתוך חשיפה אל האסכולות השונות.
התמודדות עם דילמות הלכתיות וערכיות ביחס אל הפעילות הגופנית.
בירור מעמיק בשילוב שבין גוף ונפש.

דרכי הוראת פרשת השבוע בגן

קורס זה, המלווה את חומר הלימודים בתורה בגן, כלומר, בעיקר ספר בראשית. מביא את הלומדות לבחון מחדש את איכות החומרים הקיימים בידן, דרך לימוד מדוקדק של פשטי הכתובים; אבחנה חדה בינם לבין העולם המדרשי ובירור מחודש של התאמת כל סיפור המופיע בתורה לגילאי קהל היעד שלו.

שילוב בעלי חיים בהוראה

הקורס יפגיש את הסטודנטים עם העולם המופלא של דרכי טיפול הנעזרות בבעלי חיים, בקרב התלמידים בעלי הצרכים מיוחדים. ידונו בו ההיבטים התיאורטיים, החינוכיים והטיפוליים של הקשר בין בני האדם לבעלי החיים. מטרת השיעור להכיר ולהבין את התרומה הייחודית של המגע והמפגש עם בעלי החיים, לתחום החינוכי והטיפולי ולתהליכים הרגשיים המתרחשים במפגש בין המטפל למטופל באמצעות בעלי החיים. הסטודנטים ירכשו מיומנויות בתחום החינוכי בהן יוכלו להיעזר כמורים בכיתה. השעורים ילוו בהתנסות חווייתית עם בעלי חיים.

התפתחות שפה ודיבור תקינים

השפה היא אחת מאבני היסוד של החיים בחברה האנושית, לכן נודעת חשיבות לאופן התפתחותה בקרב ילדים. לאור זאת, הקורס יעסוק במבנה השפה ויסודותיה. נכיר תיאוריות בהתפתחות שפת הילדים ושלבי רכישתה, וכן את חשיבותה של הסביבה התקשורתית והשפעתה על שפת הילד. בנוסף, נלמד על ההתפתחות הפרגמאטית בשפת הילדים, תוך שימת דגש על עקרונות לטיפוח השפה המדוברת. נכיר גם דרכים להערכת השפה ולהעשרה שפתית.

חינוך לשוני וניצני כתיבה

השפה היא אחת מאבני היסוד בעבודה עם ילדים בגן המשלב מושם דגש על תקשורת מילולית כבסיס לפתוח לומד אורייני, שעתיד להשתלב מבחינה לימודית וחברתית בבית הספר. במסגרת הקורס הסטודנט יתוודע למושגים וכלים הקשורים בטיפוח ניצני האוריינות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים על פי הסטנדרטים של התוכנית הגנית לחינוך לשוני ולראשית הכתיבה. סטנדרטים אלו מהווים כיום חלק בלתי נפרד מעבודתן של כל גננת ומורה בחינוך המיוחד.

התפתחות השפה לחנ"מ

השפה היא אחת מאבני היסוד של החיים בחברה האנושית, לכן נודעת חשיבות לאופן התפתחותה בקרב ילדים ולקשיים במהלך התפתחותה. לאור זאת, הקורס יעסוק בהתפתחות השפה בקרב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן המשלב ובגן החנ"מ. נכיר את תפקידי קלינאי התקשורת ומעורבותו בתוכניות שפה, וכן את חשיבותה של הסביבה המשפחתית והשפעתה על שיפור שפת הילד. נכיר גם דרכים להערכת השפה אצל ילדים בעלי קשיי תקשורת, ונעמוד על קשיים בתחום הדיבור והשפה החורגים מהנורמות ההתפתחותיות. בנוסף, נכיר באופן ראשוני כלים ודרכי טיפול בילדים עם קשיי שפה ותקשורת במטרה לפתח את שפתם ולהעשיר אותה.

עקרונות אבחון כשרי קריאה וכתיבה

קורס זה יעסוק בהקניית כלים לאבחון כושר הקריאה של התלמידים על פי התכנים הנלמדים במסגרות החינוך הרגילות, כדי להכין את התלמידים לקראת השתלבותם בחברה הרגילה. בקורס יידונו קשיים מגוונים בקריאה (שפת אם) בקרב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וינותחו הגורמים האפשריים לכך. קורס זה יציג גם את התיאוריות העוסקות בחקר הגורמים לקשיים בכתיבה מבחינה מוטורית ומבחינת ההבעה בכתב. בנוסף, יוצגו כלים לבדיקת הרמה, ותוסקנה מסקנות לגבי מוקדי הקושי ואסטרטגיות לשיפור כושר זה בקרב ילדים ומתבגרים, תוך התאמה לגיל הכרונולוגי ולמסגרת החינוכית.

פיתוח כשרי קריאה וכתיבה והוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה

קורס זה חושף את הסטודנט למיומנויות הנדרשות לקריאה ולכתיבה תקינות ולאופן הקניית אבני היסוד בקריאה ובכתיבה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים שונים. כמו כן, נכיר את הסטנדרטים של משרד החינוך לחינוך לשוני ואופן התאמתן לאוכלוסיות שונות בחינוך המיוחד. בנוסף, נכיר בקורס שיטות התערבות וטיפול בלקויי קריאה וכתיבה באוכלוסיות שונות של החינוך המיוחד.

גישות ושיטות להוראת הקריאה והכתיבה

הוראת הקריאה והכתיבה תופסת מקום מרכזי בכיתות היסוד, ובעלת חשיבות רבה לכל תחומי הלמידה. הלמידה הפורמאלית והלמידה הבלתי פורמאלית בעולם המערבי מבוססות במידה רבה על קריאה וכתיבה. לילד שמתקשה במיומנויות יסוד אלו נכונו כישלונות על כל צעד ושעל בהמשך לימודיו בבית הספר ומחוצה לו. מכאן נובעת חשיבותה הרבה של הוראת הקריאה והכתיבה. שיטות שונות פותחו בניסיון ליצור דרך יעילה להוראת הקריאה והכתיבה ולהתגבר על קשיים אפשריים בתהליך הרכישה. קורס זה ישלב הקנייה של ידע התפתחותי תיאורטי וידע יישומי מהשדה.

דרכי הוראת התנ"ך

הוראה טובה של המקרא מצריכה שליטה טובה בשתי מיומנויות עיקריות: הבנת השפה המקראית ותכנון נכון של השיעור. המורה האידיאלי חשוב שידע כיצד לגשת ללימוד מקרא ברמת לומד מבוגר, ויהיה מיומן בשימוש בפרשני המקרא המוקדמים ובמחקרים החדשים. לצד זה חשוב שיהיה ערוך היטב וממוקד במטרות אותן הוא רוצה להעביר בשיעורו וידע כיצד להשיגן. אשר על כן בקורס זה ננסה להקנות ככל שניתן מיומנות בלימוד המקרא ותכנון נכון של השיעור.

דרכי הוראת המקרא

הקורס כולל לימוד של היסודות העיוניים והחינוכיים של המתודות הקיימות בחינוך הדתי להוראת המקרא: מבני דעת, מטרות, דרכי הוראה ייחודיים, מסורתיים וחדשים, שיטות שונות בהוראת המקרא, תכנית הלימודים במקרא.

המשמעות החינוכית של הסיפור המקראי בבית הספר

המשמעויות הערכיות של הסיפור והתבניות הספרותיות המייחדות את ספורי המקרא. השיעור משלב רפרטים וסדנאות של הסטודנטיות

המשמעות החינוכית של הסיפור המקראי בגן

בקורס נעסוק באתגרים המיוחדים העומדים לפני הוראת סיפורי התורה בגיל הרך: בחירת הסיפורים המתאימים, פערים תרבותיים, ערכים הנגזרים מן הסיפור, שאלת רציפות הכתובים, התלבטויות על תכנים מפרשיות העוסקות בנושאים קשים או בלתי רלוונטיים לילדים, דילמות בדרכי ההוראה קיימות בשאלות על גבולות ההמחשה, הסתייעות במדרשים וכיוצא באלה.
בקורס זה נלמד בדרך של סדנא פעילה.

ספר בראשית

קריאה צמודה בגישה אקזיסטנציאליסטית לסיפורי בראשית. הקורס יעסוק במשמעותו הקיומית של האדם לפי תיאורי הביארה וגן העדן, התפתחות האנושות, הדילמות הגדולות של האדם בחייו, אדם וסביבות, אדם ומשפחות, החטא והעונש, האחווה, היווצרות עם ישראל ועוד

כיבוש הארץ

בקורס נעסוק בתיאורים של כיבוש הארץ בספר יהושע, ובהיסטוריה של ההתנחלות. נבחן את המגמות התיאולוגיות של התיאורים בספר ולצדם את תהליך הכיבוש, את המלחמות וההישגים בהתאם למה שעולה מספרי נביאים ראשונים ומן הממצאים ההיסטוריים והארכיאולוגיים.

שילוב טכנולוגיות בהוראה

 

במסגרת הקורס הסטודנטים יכירו מגמות ומודלים לשילוב טכנולוגיות בהוראה. הסטודנטים ילמדו מתי, למה וכיצד לשלב טכנולוגיות אלו באופן יעיל בתהליך ההוראה עבור מגוון אוכלוסיות ותחומי דעת. בפן היישומי הסטודנטים יכירו ויתנסו במגוון תוכנות ויבנו מערכי שיעור המשלבים טכנולוגיות רשת ומטלות מתוקשבות ברמות שונות, יצלמו ויפיקו סרטון תדמית למוסד החינוכי, או עבור יחידת הוראה, וכן יפיקו תקליטור חינוכי/לימודי CD/DVD מתוך מגוון החומרים המצויים ברשת. הקורס הינו שנתי ומשלב הוראה מקוונת בסמסטר הראשון והוראה במכללה בסמסטר השני.

העצמת תפקיד המחנך

במסגרת הקורס הסטודנטים יפתחו יכולת לראיה מערכתית בהקשר של תפקיד המחנך, גיבוש "אני מאמין" חינוכי, הובלת תהליכים חינוכיים, מיומנויות תקשורת ודרכי התמודדות עם קשיים ובעיות בעבודת המחנך. הלומדים ינהלו יומן אישי לאורך כל הקורס. כל פעילות שתתקיים תתועד ביומן בהתייחס ל: תיאור הפעילות, המטרות, החוויה האישית , ניתוח ומסקנות אישיות. היומן האישי יהיה בבחינת "ארגז כלים פרטי" של הלומדים. הלמידה תעשה במגוון אופנויות: קריאת הספרות, ניתוח אירועים, סימולציות, משחקי תפקידים, סרטים ודיונים.

סגנונות אישיים בלמידה וגישות אינדיבידואליות בחינוך ובהוראה

למידה הינה תהליך שאיננו אחיד באופיו  ובסגנונו. מוחות שונים חושבים שונה, ומחווטים  לסגנונות חשיבה ולמידה אישיים בעלי מאפיינים ייחודיים. הוראה אפקטיבית הינה הוראה המתחשבת בסגנון הלמידה האישי של הלומד, ומעניקה מענה אינדיבידואלי ומתואם. מטרות הקורס הן: א. פיתוח תפיסה הומאניסטית המכירה בצורך לכבד ולפתח את הייחודיות האנושית על רבגוניות גווניה.        ב. הכרת סגנונות למידה  ואופנויות חשיבה.  ג.   הקניית כלים ואסטרטגיות להוראה אינדיבידואלית ודיפרנציאלית התואמת סגנונות למידה אישיים.

מסר ומוסר בסיפורי חז"ל

בקורס זה, הלומדים יכירו את תפיסות העולם והנורמות המוסריות של חז"ל ביחס לעולמו של האדם על מעגליו השונים: יחיד, משפחה וחברה, כפי שאלה משתקפות בסיפורי התלמוד והמדרש.
הלומדים יתנסו בקריאה צמודה של טקסט מדרשי, בגישות ספרותיות ופרשניות שונות, מתחומי מחקר מגוונים ויפתחו יכולת לקריאה ביקורתית והשוואתית. דגש רב ינתן להפנמת עולמו של הסיפור, תוך חיבור אל עולמם של הסטודנטים כבני אדם וכמורים לעתיד, ואל 'הסיפור' שלהם.

התפתחות רגשית – חברתית בגיל הגן

הקורס בוחן תיאוריות מרכזיות בתחום ההתפתחות הרגשית והחברתית של תינוקות, פעוטות וילדי גן. התיאוריות והמחקרים הנלמדים עוסקים בהתפתחות תקינה ונבחנים בהקשר סוציו תרבותי. בנוסף נלמדים הגורמים השונים המשפיעים ברמה זו או אחרת על מהלך ההתפתחות הרגשית והחברתית של הילד. כמו כן נבחנות ההשתמעויות המעשיות של תהליכי ההתפתחות הרגשית והחברתית לעבודת הגן, תוך דיון בסוגיות מהשטח.

פיתוח מיומנויות חברתיות בגיל הגן

בחלקו הראשון של הקורס נבחנים שלבי ההתפתחות החברתית של ילדים, הלגורמים השונים הממלאים תפקיד בהתפתחות החברתית של הילדים, בכלל זה, הלגורמים העלולים לעמוד בדרכה של התפתחות חברתית תקינה. בחלקו השני של הקורס, נבחנים התהליכים שבאמצעותם מפתחים ומשכללים כישורים חברתיים בגיל הגן, תוך התייחסות לאפיונים של ילדים עם התנהגות מאתגרת במערכת החינוך, נדונה הקניית מיומנויות חברתיות לילדים מתקשים, וכן האופנים בהם קידום המיומנויות החברתיות משתלב בתכנית החינוכית השוטפת בגן הילדים.

המעבר מהגן לביה"ס

הקורס יתמקד בנקודות המעבר העיקריות במהלך שש השנים הראשונות, בתגובות נורמטיביות למעבר ותפקידי הגננת וההורים המסיעים לתהליך ההסתגלות במעברים. כמו כן, בקורס נתייחס בהרחבה למעבר מהגן לבית הספר. נסקור תוכניות ייחודיות למעבר ונדון כיצד יכולים המחנכים לסייע לילד להסתגל למעבר בצורה טובה.

המשחק- תאוריה ומעשה

חלקו הראשון של הקורס, בוחן הגדרות שונות למושג המשחק דן בסוגי משחק שונים, תוך עמידה על ההבדלים ביניהם, וכן מציג תיאוריות ומחקרים שונים, העוסקים בתרומת המשחק, להתפתחותו של הילד. בנוסף נדונים בקורס מאפיינים ודפוסים של משחק, תוך התייחסות למרכיבים כמו : מגדר, גיל , תרבות ומיצב חברתי כלכלי.חלקו השני של הקורס, עומד על בחינת אופני היישום של התיאוריות השונות, בעבודה החינוכית בגן הילדים, תוך התייחסות לסדר היום בגן, לתכנית החינוכית המתקיימת בו,למקומה של תפיסת העולם של הגננת, ולעיצובה של הסביבה החינוכית, בכל הנוגע למרכיב המשחק בחיי היום יום של הגן.

מבוא לTEFL

הקורס מתמקד בנושאים הבאים: מונחים עיקריים בהוראת האנגלית, תיאוריות מובילות בהוראת שפות זרות, תוכנית הלימודים של השפה האנגלית בבתי ספר ישראליים, סטנדרטים מקצועיים הנדרשים ממורים לאנגלית, עקרונות צפייה, הכנת מערכי שיעור וכו'.

TEFL

הקורס מתמקד בעקרונות שביסוד הוראת האנגלית בבית הספר היסודי, בגישות ובטכניקות שונות להוראת הידע, המיומנויות והאסטרטגיות הדרושים להשגת ציוני הדרך ברמת היסוד.

סמינריון – ילד גן משפחה

הקורס, עוסק במערכת היחסים המורכבת ילד- גן – משפחה , באמצעות דיון בממצאי מחקרים מובילים בתחום, תוך התייחסות הן להקשר התרבותי – סוציולוגי, והן להשתמעויות המעשיות של ממצאים אלה לעבודת הגננת. כמו כן, מתקיימת הכרות עם מודלים שונים של שיתוף-פעולה \ מעורבות הורים ,תוך דיון בסוגיות ודילמות מן השטח. בהמשך מוקדשים השיעורים להקנייה ולתרגול מעשי של מושגי יסוד תיאורטיים (שאלת מחקר, הליך, שיטה, ) שלבים בעריכת מחקר וכן לעקרונות העומדים ביסודה של כתיבה מחקרית-אקדמית .

תכניות לימודים בגן הילדים

במסגרת הקורס, לצד הכרות ראשונית, עם מושגי יסוד בתכנון לימודים, בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, נסקרים חמשת האשכולות המרכיבים את תוכנית הליבה, על היעדים, המטרות, ואסטרטגיות הוראה הנכללות בהם. בהמשך, מתוודע הלומד לאופן בו הופכים את תוכנית הליבה, לתכנית עבודה, במסגרתה יוצרת הגננת צירופים אפשריים של תכני תכנית הליבה, בדרך אינטגרטיבית ובין תחומית, המשלבת למידה ומשחק, יצירתיות ודמיון,תוך הקפדה על התאמה לשלב ההתפתחותי- רגשי חברתי קוגניטיבי של כל ילדה וילד, התייחסות לסגנון הלמידה של הילדים ולשימור חדוות השהיה בגן.

דרכי הוראת הסיפור בגן הילדים

הקורס מציג מגוון של מחקרים אשר בחנו את תרומתה של הקראת סיפורים להתפתחות השפה ולהרחבת עולם המושגים של הילדים,תוך התייחסות להשלכות המעשיות של מחקרים אלה על דרכי הוראת הסיפור בגן הילדים, הכרות מעמיקה הן עם יוצרים מובילים ועם יצירותיהם והן עם סוגות שונות בספרות הילדים תוך בחינת תרומתה היחודית של כל סוגה להתפתחותם של ילדי הגן בתחום השפתי, החברתי והרגשי. בנוסף מפגיש הקורס את הסטודנט עם העקרונות העומדים ביסודה של בחירה מושכלת, תואמת התפתחות, של ספרות הילדים המוצבת על מדף הספרים בגן. ובוחן מגוון אסטרטגיות המלוות את הוראת הסיפור בגן הילדים, תוך עמידה על הדמיון והשוני ביניהן.

סדנה דידקטית

הסדנה מבקשת לזמן דיון בין הלמידה התיאורטית במכללה, לבין ההתנסות במסגרת החינוכית בשדה. במסגרת הסדנה, מוצגות השקפות עולם חינוכיות שונות תוך עמידה על משמעותן המעשית להוראה. נבחנת ההשקפה החינוכית האישית, של הסטודנט ו,מקורותיה. נדונות בסוגיות מקצועיות מגוונות העולות מן השטח תוך התנסות בניתוח אירועים שונים מחיי הגן .כמו כן, מפתח המפגש את היכולת, לנסח מטרות המכוונות לעשייה החינוכית, ואת יכולת ההתבוננות, ההקשבה והשיח עם ילדים בגן. השיעור מתנהל כסדנה ומבקש להוות מודל לתהליך חינוכי המקביל לתהליכים שיוצרות הסטודנטיות בגן עם הילדים.

משחקי תנועה

לימוד יסודות בהוראת המשחק והקניית ערכים ופעילות יחיד במסגרת קבוצה. הקורס מבוסס על עולם המשחק בגיל הגן ובית הספר היסודי ותרומתו, ללימוד מיומנויות יסוד, פיתוח יכולת קוגניטיבית עיצוב האישיות והקניית מושגים מתחומי למידה שונים. הקורס יעשיר את אוצר משחקי התנועה של הסטודנט ויכוון אותו כיצד ומתי יש להשתמש במשחקים השונים תוך התייחסות לחלקי השיעור, לנושא השיעור ולאוכלוסיית הלומדים.

התפתחות סנסו מוטורית בגיל הרך

הסטודנט יכיר את אבני הדרך ברכישת התנועה ובתהליך ההתפתחות המוטורית.
הסטודנט ילמד את השלבים והעקרונות של ההתפתחות המוטורית, ייחשף לסולמות ההתפתחות ויבין את הקשר בין התפתחות מערכת החושים לבין התפתחות התנועה.
הסטודנט ילמד על מיומנויות של הפרדת תנועה, תיאום בין שני צידי גוף, חציית קו אמצע ותיאום עין-רגל, עין-יד בצורה גסה. וכן על המערכות החושים: הטקטילית, הפרופריוצפטית, מערכת שיווי משקל והמערכת הוסטיבולרית.
הסטודנט ידע לזהות ולנתח תנועה בגיל הרך בעזרת תצפית מובנת, על פי עקרונות התנועה של לאבאן, תוך התייחסות להיבטים השונים אשר נלמדו בקורס כאשר לאחר ניתוח התנועה, יהיו בידיו הכלים להתאים לילד פעילויות שיסייעו לו לשכלל את יכולותיו.

סמינריון בנושא "הילד, המשפחה והגן"

הסמינריון יתמקד בנושאים הקשורים בילד, במשפחה ובגן וכן בקשרים ובהשפעות הקיימות בין הילד, המשפחה והגן. הסטודנטים יערכו במסגרת הקורס מחקר אמפירי, כמותני או איכותני. במהלך הקורס נעסוק בהבנת מטרת העבודה הסמינריונית ודרישותיה, בדרכים לקריאה ביקורתית של מחקרים בתחום ובכתיבה אקדמית ואינטגרטיבית. נעמיק את הידע בתכנון מחקר, בביצועו, בדיווח על ממצאיו ודיון בהם.

סמינריון בנושא "תפיסות חינוכיות ויישומן בהוראה"

 

בבסיס העשייה החינוכית עומדות תפיסות חינוכיות שונות. לכל תפיסה חינוכית ביטוי ייחודי ביישומה בהוראה. על מנת להגיע לחינוך, להוראה וללמידה יעילים יש להבין את הקשר בין התפיסות החינוכיות לדרכים ליישומן בהוראה וכן לדעת לבחון את מידת יעילותן. קורס זה עוסק בהעמקת הידע תיאורטי והמחקרי בדבר תפיסות חינוכיות ויישומן בהוראה. במטרה להבין את יעילות התפיסות החינוכיות השונות וכן את הקשר בין הידע התיאורטי העוסק בתפיסות החינוכיות לבין העשייה החינוכית המבוססת על תפיסות אלו, יערכו הסטודנטים במסגרת הקורס מחקר אמפירי, כמותני או איכותני. במהלך הקורס נעסוק בהבנת מטרת העבודה הסמינריונית ודרישותיה, בהכרת תפיסות החינוכיות השונות למשל: התפיסה ההתנהגותית, הקוגניטיבית, החברתית, התפיסה האנתרופוסופית. יושם דגש על ביטוין של התפיסות השונות בעשייה החינוכית. בנוסף, נעסוק בדרכים לקריאה ביקורתית של מחקרים בתחום ובכתיבה אקדמית ואינטגרטיבית. נעמיק את הידע בתכנון מחקר, בביצועו,בדיווח על ממצאיו ודיון בהם.

סמינריון "הוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים"

מחקר אקדמי בתחום של החינוך המתמטי מהווה מקור חשוב וייחודי להבנת תהליכים לימודיים. הקורס יתמקד מחד בנושאים הקשורים למחקר האקדמי באופן כללי, ומאידך במחקרים העדכניים בתחום של החינוך המתמטי, המעלים סוגיות דידקטיות שונות הקשורות לתכנית הלימודים של הוראת המתמטיקה, הוראת נושאים מרכזיים מתכנית הלימודים במתמטיקה, כגון: פונקציות, מעבר מגאומטריה חישובית לגאומטריה דדוקטיבית, טכניקה אלגברית ועוד.

סמינריון – למידה ומוטיבציה

בעשורים האחרונים גוברת ההכרה בתפקיד המרכזי של תהליכי מוטיבציה בהצלחת תלמידים בלימודים ובתהליכי הסתגלות שונים. הצוותים החינוכיים מוצאים עצמם מתחבטים לעתים קרובות בשאלות מוטיבציה. מטרת הקורס היא להביא את הסטודנט למודעות בדבר חשיבות טיפוח המוטיבציה בקרב תלמידים והבנת מושג זה מבחינה תיאורטית ופרקטית. בקורס זה הסטודנטים יתנסו בעריכת מחקר וכתיבת עבודת מחקר על פי כללי הכתיבה המדעית. זאת תוך הכרות עם המושגים המרכזיים בתחום, קבלת כלים להערכת מוטיבציה, יכולת והישגים.

סמינריון בנושא- הקניית ערכים וחינוך מוסרי בבית-הספר

הקורס עוסק בסוגיית החינוך המוסרי במסגרת בית-הספר: מהו ערך? ערכים ונורמות; ערכים ועמדות; מטרות החינוך לערכים. במסגרת הקורס נדון בשאלת חינוך לערכים בעולם פוסט-מודרני; מצוקות ואתגרים של המחנכים כיום, חינוך בעידן התקשורתיות ועוד.