לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

רציונל ומטרות

בחוג למדעים במכללת גבעת ושינגטון, עומדים לרשות הסטודנטים תשתיות אקדמיות ופיסיות הדרושים, להבנה הטובה של המקצוע. לימודי המקצוע יקיפו תוכני לימוד שיאורגנו בנושאים מרכזיים המדגישים את הכרת הטבע (העולם), הכרת האדם והבנת יחסי הגומלין שבין האדם לטבע.

ההתייחסות לאדם ולפועלו בעולם עתיר ידע מדעי-טכנולוגי תיעשה בראייה כוללת ומאוזנת של מקומו ושל ייחודו של האדם בטבע , תוך הדגשת מעורבותו והשפעתו על הסביבה ועל איכותה. התכנית המוגשת בזה הינה מקיפה-דיה, מבחינת התכנים הדיסציפלינאריים, בכדי להכשיר מורה למדעים בעל רוחב ועומק ידע המספיקים להתחלה מוצלחת בתפקידו כמורה מקצועי למדעים, הבוטח ביכולותיו תוך שהוא חותר להרחיבן, וששליטתו בתחומי הידע (כמו גם במיומנויות האחרות) משדרת לתלמידיו אמון, ובכך מאפשרת את מנהיגותו בתהליך הלמידה.

אנו משוכנעים כי רק מורה בעל הכשרה מקצועית מקיפה יוכל לעמוד כראוי במשימה חשובה זו. התכנית שאנו מציעים, תכשיר את הסטודנטים כבוגרים בעלי ידע רב-תחומי במדעים, לתפקידם כמורים מקצועיים למדע וטכנולוגיה בבי"ס יסודי, מורים מיומנים – בהפעלת אסטרטגיות הוראת מדעים ובעלי יכולת לטפח את סקרנות התלמידים להתבונן בסביבתם ביתר הבנה, תוך פיתוח חשיבה עצמית, גישה ביקורתית ויכולת ניתוח – תכונות הנדרשות להם כאזרחים החיים בעולם המודרני ומשפיעים עליו. בתפיסת ההכשרה עומדים העקרונות של השכלה ליברלית וחשיבה ביקורתית, מחויבות חברתית בסביבה הרב תרבותית המקומית, מודעות לערכים אתיים אוניברסאליים, וידע אקדמי מקצועי רחב לטובת האוכלוסייה הערבית והחברה בישראל.