לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תקצירי קורסים

חטיבת מדעי החיים (ביולוגיה, בוטניקה וזאולוגיה)

מדע הביולוגיה כולל קשת רחבה של תחומים אשר מרביתם אופפים אותנו בחיי היומיום וכדי להבינם יש להבין הבנה בסיסית את תהליכי החיים.

מושגי יסוד במדעי החיים

בקורס זה ילמדו עקרונות בסיסיים להבנת מבנים ותהליכים ביולוגיים בכדי להכיר את מגוון המאפיינים הייחודיים לעולם החי. 

התא-יחידת החיים

בקורס זה ילמדו מושגי-יסוד ועקרונות מבנה המשותפים לכלל היצורים החיים.

מבוא למדעי הצמח

שילבנו נושאים המאגדים  בתוכם תכנים מדעיים ותכנים חברתיים העוסקים בממד המקומי ובממד האוניברסאלי כאחד, החיוניים להכשרתו של מורה מדעים.

גלגולי אנרגיה בעולם החי

ההעמקה וההרחבה של היבטים פיזיקליים המשתלבים בתהליכים כימיים בעולם החי יינתן דגש בקורס אשר מבסס ומעמיק את הבנת המושג אנרגיה.

האדם וסביבתו

כאן נכיר את יחסי הגומלין של עולם החי עם סביבתו, בישראל בפרט ובכדור-הארץ בכלל. הקורס מציג מצד אחד את הבעיות הסביבתיות המודרניות בכלל והאתגרים הסביבתיים במדינת ישראל בפרט, ומאידך מציע דרכי התמודדות עם דילמות מעשיות ומוסריות הקשורות בניהול משאבי טבע והסביבה וחלופות אפקטיביות של מדיניות סביבתית.

מערכות ותהליכים בעולם החי

נלמד בקורס על תהליכי החיים בכלל ובבעלי-חיים בפרט,  נרחיב את היריעה בקורסים: "רבייה בעולם החי", "עולם החושים והתחושות". הבנה מעמיקה של עקרונות התורשה יוצגו בקורס "יסודות הגנטיקה והביוטכנולוגיה".

 עולם היצורים הזעירים

בקורס זה נחשף לחלקם החיוני במערכת האקולוגית וידיעתם מאפשרת גם את ניצולם לטובת האדם. הכרת בעלי החי, הצמחים והחיידקים, כולל יחסיהם עם סביבתם, מחד גיסא, ובסיס הידע במדעי החומר ובביולוגיה של התא, מאידך גיסא.

סמינריונים לבחירה –  "אתגרי הביולוגיה המודרנית" או "יישום עקרונות מדעיים בטכנולוגיה"

הסמינריונים עוסקים בהעמקת דעת במנגנונים המולקולריים בתא, ובמרכזם תהליכי התורשה, כמו-גם ביישומיהם הטכנולוגיים, המהווים אחת מחזיתות "טכנולוגיות העילית".

חטיבת מדעי החומר (כימיה ופיזיקה)

מבוא למדעי החומר

הקורס עוסק הן בנושאים המסבירים תכונות של חומרים, הן בשינויים בחומרים, והן בהיבטים הכמותיים.

עולם החומר: מבנים, תכונות ותהליכים

העמקה והרחבה בהיבטים ותופעות כימיות . הקורס מבסס ומעמיק את הבנת תרומת הכימיה ליישומים נרחבים בתחום  מדעי החיים.

יסודות הפיזיקה

מדע הפיסיקה קבע מושגים יסודיים המתייחסים לתופעות בכל תחומי מדעי הטבע – כגון כוחות, חלקיקים, אנרגיה.

אנרגיה בהיבט רב תחומי

העמקה והרחבה בהיבטים ותופעות פיזיקליות. הקורס מבסס ומעמיק את הבנת תרומת הפיזיקה ליישומים נרחבים בתחום  היום-יום.

חטיבת מדעי הסביבה והיקום

כדור-הארץ והיקום

בקורס זה נכיר את "איתני הטבע" – גורמים טקטוניים וגורמים מטאורולוגיים, בניצוחה של קרינת השמש – הם מכלול גורמים בעלי השפעה מכרעת על הנוף ועל החיים בכדור-הארץ.

האדם וסביבתו

השפעתו האקוטית של "איתן טבע" זה מקרוב בא על החיים והנוף בכדור-הארץ – האדם הטכנולוגי .

הצומח והחי בארץ ישראל

הרחבה והעמקה של הקורס האדם וסביבתו.

חטיבת המדע והטכנולוגיה

ביוטכנולוגיה, האדם והסביבה

המדע והביוטכנולוגיה חייבים להתקיים זה בצד זה. כאן תורחב היריעה וייחשף הפאן היישומי בקורס.

האדם ובריאותו

הקורס עוסק בהיבטים מתחום הרפואה .

פרקים בתזונה

הקורס עוסק במודעות לשמירה עצמית ולקיום אורח חיים בריא כמו גם על היישומים הטכנולוגיים בתחום המזון.

סמינריונים לבחירה –  "אתגרי הביולוגיה המודרנית" או " יישום עקרונות מדעיים בטכנולוגיה"

הסמינריונים יעסקו בנושא ביוטכנולוגיה המספקת בחברה העכשווית והמודרנית הצדקה מוסרית וחברתית ליישום המידע המצטבר בזכות המחקר המדעי התיאורטי.

 

התכנית כוללת מספר קורסים דיסציפלינאריים לבחירה, שבהם תשתקף העדפתכם האישית. הקורסים בלימודי חינוך והוראה יקנו לכם כלים עיוניים ומעשיים לעבודת החינוך בכלל ולהוראת המדעים בפרט, כולל ארגון וביצוע פעילויות מעבדה ופעילויות חוץ-כיתתיות, כגון סיורים לימודיים.

ההתנסות בהוראה תתבצע בימי התנסות ובשבועות התנסות בבתי-ספר יסודיים (בתי-ספר מאמנים). היא תעסוק בעיקר בהוראת מדעים, אך גם בהוראת חשבון, קריאה וכתיבה בכיתות א’-ב’. ההתנסות תכלול גם סדנה דידקטית, ובה יידונו אירועים בהתנסות, מראש ובדיעבד. ההתנסות תקנה לכם את הכלים המעשיים לעבודת ההוראה באמצעות פגישה בלתי-אמצעית עם המעשה החינוכי ורכישת ניסיון, שאין לה תחליף.
לימודי יסוד והעשרה בתכנית יוודאו את שליטתכם בשפה העברית, בשפה האנגלית ובשימוש בסביבה מתוקשבת. בחטיבה זו נכללים גם מספר קורסים בלימודי יהדות.