לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

פרוייקט גמר

פרויקט הגמר הוא עבודה כתובה מבוססת מחקר, אך איננה מוכרת כתזה לאלו שיהיו מעוניינים להמשיך בלימודי דוקטורט. כתיבת פרויקט גמר היא חובה לכל הסטודנטים לתואר שני. המחקר יתבצע בשדה החינוכי או במעבדות לפיזיולוגיה של המאמץ, לקינזיולוגיה ולפסיכולוגיה של הספורט .

מטרות הפרויקט 

א. לאפשר העמקה באחד מנושאי הלימוד לפי בחירת הסטודנט.

ב. לאפשר התנסות במחקר ובכתיבת עבודה אקדמית.

כל אחד מחברי הסגל בתכנית יוכל להנחות פרויקט. על הסטודנט ללמוד קורס בסדנא לכתיבת הפרויקט וקורס הנחייה לפרויקט בהתאם לתחום העניין שנבחר לפרויקט.

הערכת עבודת הפרויקט היישומי תעשה כדלהלן:
לאחר שמנחה העריך עבודה כראויה, תישלח העבודה להערכה נוספת של חבר סגל מתוך הצוות או ממוסד אקדמי אחר. בחירת הקורא הנוסף תהיה בידי המורה המנחה ו/או הנהלת התכנית.

פרויקט הגמר וסדנאות ההנחיה מזכים את הלומדים בתכנית ב- 4 ש"ש.

אופי הפרוייקט

נושא הפרוייקט יבחר מאחד התחומים הבאים:

א. עבודה תיאורטית – סקירת ספרות מקיפה.

ב. כתיבת תוכנית לימודים.

ג. עבודה יישומית – מחקר כמותי או איכותי.

חוזרים וטפסים

אבני דרך להצעת מחקר- סמסטר א' , סמסטר ב'.

– הנחיות לכתיבת הצעת מחקר- כמותני , איכותני

הנחיות לכתיבת פרויקט גמרלחצו כאן.

– הנחיות להכנת הפוסטר באמצעות תוכנת Publisher- לחצו כאן

– מצגת לדוגמא להכנת פוסטרים (באדיבות מכללת אחווה)- לחצו כאן

– טופס אישור מדען ראשי – אישור המנחהלחצו כאן.

– למידע בכתיבת ביבליוגרפיה ניתן להיעזר- לחצו כאן.

– לעבודות גמר לדוגמה- לחצו כאן