לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

תנאי קבלה

מידעון חנג

1. תואר ראשון ותעודת הוראה בחינוך גופני.

2. ממוצע הציונים בתואר הראשון 80 ומעלה.

3. שלוש שנות ניסיון בהוראת חינוך גופני במסגרת כלשהי של החינוך הפורמלי או הא-פרומלי.

4. אישור ועדת קבלה על בסיס ראיון אישי.

 

מסמכים נדרשים בזמן ההרשמה

· תעודת סיום לימודי תואר ראשון וגיליון ציונים

· תעודת הוראה + גיליון ציונים

· אישור ותק בהוראה

· טופס רישום

· שתי תמונות פספורט

· דמי רישום

· צילום תעודת זהות

· שתי המלצות – מגורם אקדמי ו/או מנהלי בית ספרי.

 

להרשמה ופרטים נוספים

מדור רישום:
יראת- 08-8511572
מזכירות אקדמית:
נוגה- 08-8511508
הנהלת חשבונות:
מירב/ יהודית- 08-8511919/579

ד"ר מאיר אבקסיס – מרכז תכנית לימודי התואר השני בחינוך גופניabecas@macam.ac.il