רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

קורס התאמה להוראה לעובדי מקצועות הבריאות במערכת החינוך

ראש התכנית: ד"ר גלית אגם בן ארצי
unnamed

טלפון: 052-2325969

דוא"ל: galit.mail@gmail.com

נא מלאו את הטופס להלן ונחזור אליכם בהקדם. תודה!

מטרת הקורס

להקנות לעובדי ההוראה ממקצועות הבריאות ידע בנושא מערכת החינוך ודרכי העבודה בה, על מנת ליצור חיבור בין השפה הטיפולית לשפה החינוכית ועל מנת ליצור שפה משותפת והתאמה מרבית בעבודה של המטפלים וצוותי ההוראה במסגרת החינוכית.

קהל היעד:

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון במקצועות הפארא-רפואיים: קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, ועובדי הוראה שהינם מטפלים באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, תנועה, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.

קורס זה, מקנה לעו"ה ממקצועות הבריאות ומתחום הטיפול באמנויות זכות להיות עו"ה מן המניין במערכת החינוך, לנושא קידום דרגות ב"אופק חדש", קביעות ושכר.

נושאים מרכזיים:
הנושאים הנלמדים בתכנית נקבעו בהתאם לדרישות מתווה אופק חדש שבנה משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד.

חוק החינוך המיוחד, הפילוסופיה ותפיסת העולם החברתית העומדת בבסיסו.
תכניות לימודים ושיטות הוראה
תכנון ועיצוב סביבה לימודית
תכניות טיפול
אתיקה מקצועית
עבודת צוות רב-מקצועי
חינוך חברתי-מיני

הקורס ילווה בפורום מתוקשב באתר מלווה קורס, בו יוכלו המשתתפים לקיים דיון ושיח מעבר להשתתפות הפרונטלית. בנוסף, אתר הקורס יכלול מאמרים ביבליוגרפיים, מצגות וסרטונים בהלימה למפגשים.

היקף תכנית הלימודים:

150 שעות שנתיות, בימי שלישי, בין השעות 15-19, במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון.

תאריך פתיחת הקורס: 13.10.2015, ל' תשרי תשע"ו.

שכר לימוד:                    

350 ש"ח מסובסד לעו"ה בפועל בלבד

דרישות קבלה:

– עו"ה אשר סיים את כל חובות לימודי ההכשרה המקצועית שלו. לגבי עו"ה שנכלל  בחוק מקצועות הבריאות נדרש בנוסף גם רישיון מקצועי ממשרד הבריאות.

– עו"ה אשר עובד במערכת החינוך לפחות שנה אחת במסגרות חינוך מיוחד או במסגרות חינוך רגיל, וישובץ לעבודה בשנה השנייה בה ילמד בקורס.

– טופס הפניה/כתב חיוב/כתב היתר אל המכללה שיינתן ע"י המפקח.

תעודת גמר:

לעומדים בדרישות התכנית יוענק אישור מהמכללה על סיום החובות, ציון והיקף הלימודים. אישור זה אינו מהווה תעודת התאמה להוראה ולא מקנה הסמכה. בוגר שיגיש אישור סיום לימודים מהמכללה יקבל אישור התאמה להוראה על ידי אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, משרד החינוך.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים

נא מלאו את הטופס להלן ונחזור אליכם בהקדם. תודה!

טופס הרשמה לקורס התאמה לעובדים פארא-רפואיים במערכת החינוך

מלאו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם