ספריה

טלפון : 08-8511923

יצירת קשר

כרך ח' – מאמרים

יהדות
משה צפור – לשון המקרא כיוצרת מדרש ודרשנות
גבריאל ברזילי – איזהו ׳הר המור׳, בפיוט ׳יום שבתון׳ לרבי יהודה הלוי?
יהושפט נבו – היחיד מול יחידו של עולם במשנת רבי זאב מז׳יטומיר
יצחק רונס – על דמותו של הרב קוק בעיני צאצאי תלמידיו החרדים – בין דור ראשון לדור שני

חינוך והוראה
אליסיה גרינבנק ואפרת בנג'ו – מעורבות הורים בבית הספר בחינוך היהודי: הממלכתי, הממלכתי-דתי והחרדי ובחינוך הערבי
אורית גילור, חגית קליבנסקי, דרורה כפיר – מי יניף את דגל הפנאי? על מדיניות הפנאי עבור נוער עם מוגבלות
אסתר גולדבלט, רבקה פלזנשטיין, אוהלה גרוס-אביניר – אתגרים בהשתלבות עובדות מקצועות הבריאות במסגרות חינוך בתחילת דרכן המקצועית
אליעזר יריב ובתיה בר – התערבות טיפולית של מחנכת בכיתת חינוך מיוחד: חקר מקרה
רינת כספי – הקשר בין חוללות הורית ואיכות האינטראקציה אב-ילד לבין מידת השימוש של אבות במדיה דיגיטלית בזמן אינטראקציה עם ילדיהם
אורלי שי – הקשר בין מאפיינים אישיים של מורים ומתכשרים – להוראה ובין עמדותיהם כלפי שילוב תלמידים עם מוגבלות בשמיעה במערכת החינוך הרגילה

חינוך גופני ובריאות
מירי שחף, רוני לסלו-רוט, אייל רוזנשטריך – הקשר בין שיווי משקל סטטי ודינמי לבין הישגים לימודיים בקרב תלמידי כיתה ה׳ בישראל
דקלה זיו ודני מורן – הוראה והסמכת מורים לחינוך גופני באמצעות למידה מקוונת
סיגלית אבוחצירא, דניאל מורן, אורי אליהו – הערכת יעילות שיעורי לימוד שחייה בבתי הספר בישראל בטווח השנים 2016-2011

סקירת ספרות
אורנה לוין – "האם יש זכות קיום למדעים ההומניים בפורמט הנוכחי?" מגבלות המחקר האקדמי שעוסק במודל האקדמי

תקצירים מתורגמים