תקנון הספריה

השאלת ספרים

• סטודנט זכאי לשאול ספרים רק עם הצגת אישור על הסדרת תשלום שכר הלימוד.

• כל סטודנט רשאי לשאול עד שלושה ספרים (לא כולל ספרי קורס).

• משך ההשאלה תלוי במספר העותקים ובמידת הביקוש לספרים, עם אופציה להארכה (הארכה אפשרית גם טלפונית)

• אין להוציא ספר מהספריה ללא רישום.

• בחופשת הקיץ רשאים סטודנטים (הממשיכים לשנה הבאה) לשאול ספרים רק עם הפקדת צ'ק ביטחון.

 

החזרת ספרים

•על הקורא לדייק בהחזרת הספרים במועד שנקבע לפי המחשב. באחריות הסטודנט לבקש הארכה אצל הספרניות ( במידה והספר אינו מוזמן ו/או מבוקש ).

•יש להחזיר את הספר בדלפק ההשאלה ולא להניחו בשום מקום אחר.

•קורא שיאחר בהחזרת ספרו יחויב בקנס בסך 2 ₪ עבור כל יום איחור. החיוב ייעשה דרך הנהלת חשבונות.

 

אחריות הקורא לספר

•אין להעביר ספר לקורא אחר.

•הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולנקיונו. יש לבדוק את הספר לפני השאלתו.

•קורא המאבד ספר יחויב בקניית ספר חדש.

 

התנהגות בספריה

• אין להיכנס לספריה עם תיקים (כולל שטח מכונות צילום). את התיקים יש להניח בתאים בחדר שבכניסה. אין הספריה אחראית לרכוש בעל ערך אשר בתיקים.

• יש לכבות מכשירי טלפון ניידים בכניסה לספריה.

• אין להיכנס לספריה עם אוכל / שתייה.

• יש לשמור על השקט בספריה (כולל בתחום מסופי המחשב ומכונות הצילום).

• בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלה (ולא למדף).