לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דרוש/ה מדריך/ת אופניים

מודעת-דרושים-מדריכי-אופניים-

חגיגות יום ירושלים ויום הסטודנט

לסטודנטים ולסגל המרצים,

שלום רב

ביום ראשון, כ"ח  אייר, 29/5/22 – יום ירושלים נחגוג בצוותא

ברחבת המכללה את יום הסטודנט תשפ"ב

להלן התוכנית:

10.00 – 8.30               לימודים כרגיל, לפי מערכת השעות.

11.00 – 10.00             פעילות ברחבה  – מוזיקה, דוכנים והפתעות

11.00 – 12.00             מופע הזמר מוש בן ארי ולהקתו

12.00 – 13.00             דוכני מזון (סלטים, פלאפל, פיצות, שתייה ועוד)

13.00                           מוזיקה, הגרלות וחלוקת שי לסטודנטים

14.00                           המשך לימודים כרגיל

 

                             בואו בשמחה

 

             אגודת הסטודנטים                                 גילה פינקלשטיין

            שקד כהן קפלן – יו"ר                                      דיקאנית

            יוסף הולשטיין

            שיר בן חיים

            בר טוויל

מכרז 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת מבטון

קרית החינוך גבעת ושינגטון

מכרז פומבי מס' 02/2022 – לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת

1.    קרית החינוך גבעת ושינגטון (להלן: "המזמינה") מעוניינת לקבל הצעות לתכנון והקמת מבנה מגורים "שקד" בשיטה טרומית מתועשת, (להלן: "העבודות" או "הפרויקט") בהתאם לתנאים המפורטים במכרז ונספחיו.

2.    סיור קבלנים שאינו חובה יתקיים ביום ב' ה- 16/05/2022 בשעה 10:30. מקום המפגש יהיה בחדר הישיבות במבנה המינהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

3.    את מסמכי המכרז ניתן לשאול במשרדי ההנהלה של קרית החינוך גבעת ושינגטון, בשעות העבודה (משעה 08:30 ועד השעה 16:00).

4.    המציע הזוכה מתחייב לספק למזמינה את העבודות המפורטות בתכנית הרעיונית, במסמכי המכרז ובהזמנות העבודה שיימסרו לו בהתאם לחוזה שייחתם עמו, במשך לוחות הזמנים לביצוע כפי שיוגדרו להלן.

5.    המציע הזוכה יעסיק מתכננים כגון: אדריכל, קונסטרוקטור, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ קרינה, יועץ מיזוג אויר וכל יועץ אחר שיידרש, עבור תכנון מבנה בטיחותי ע"פ כל התקנים וע"פ דרישת הרשויות, עד לקבלת אישור איכלוס למבנה.

6.    התכנון והעבודות יכללו קבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות (כולל היתר לשלב ב') וכל אישור אחר הנדרש על פי כל דין, ביצוע ההכנות הדרושות וההסדרים הזמניים הדרושים, אספקת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות.

7.    את המעטפות עם מסמכי ההצעות יש להניח, ידנית בלבד (אין לשלוח בדואר), בתיבת המכרז שבמשרדי קרית החינוך גבעת ושינגטון, וזאת לכל המאוחר עד ליום ג' ה- 31/05/2022 בשעה 14:00.

8.    למען הסר ספק יובהר כי, הזמנת העבודות בהתאם למכרז זה ולחוזה המצורף לו תיעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה . למציעים, לרבות לזוכה במכרז, לא יהיו טענות לגבי היקף הזמנת העבודות, אף אם לא תוזמן עבודה כלל. בכל מקרה, מובהר כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן על בסיס הערכה בלבד ואין לראות בהן כמחייבת את המזמינה – והתשלום לזוכה במכרז יהיה על פי -.תמורה פאושלית.

לתכנית מבנה שקד לחצו כאן

למכרז 02.2022 – בניה טרומית מתועשת לחצו כאן

לפרוטוקול סיור קבלנים לבניית מבנה טרומי-שקד לחצו כאן

לממ"מ למתחם המבנים החיבילים לחצו כאן

 בכבוד רב,                                                             

יקי סעדה – מנכ"ל

קרית החינוך גבעת ושינגטון

סטודנטים יקרים בשנתון ג', והסבה שנה ב', שלום רב לכם!

בע"ה אתם תתחילו בשנה הבאה, תשפ"ג, את שנת הסטאז' שלכם בהוראה.

עקב צורך העולה מהשטח, וכדי שתקבלו מידע בסיסי אודות הסטאז', אנחנו נקיים מפגש הכנה והסברה  בזום, ביום שלישי,  24.5.2022, בשעות 15:15-17:00, לסטודנטיות שנתון ג', והסבה שנה ב' (לא כולל סטודנטים/יות בהתמחות לגיל הרך).

המפגש יהיה בשיתוף עם נציגות משרד החינוך, ובליווי ד"ר ליאת מרב – הממונה על ההכשרה הקלינית במכללה, ובנוכחות והשתתפות המדפיו"ת.

המפגש חשוב ביותר, והוא חובה לכל מי שצפוי לבצע סטאז' בשנת תשפ"ג. (הערה: מפגש זה אינו מיועד לסטודנטים/יות במסלול לגיל הרך).

להלן הקישור למפגש, תכני המפגש, ולוח זמנים:

מפגש הכנה-לסטאז'-תשפ"ג-מפגש עם-נציגי-משרד-החינוך-ועם רכז הסטאז' (בשעות 15:15-17:00).

Join Zoom Meeting

https://edu-il.zoom.us/j/87906554705?pwd=MThJU0hRaEFlcHNnYzErWlNRc1Rodz09

15:15-15:30: כניסה והרשמה

15:30-16:00: מפגש עם ד"ר אריאל פרוינדליך, מרכז הסטאז', בנושאים הבאים:

  • עקרונות הסטאז' – מהו הסטאז' ומה החובות הנדרשות מהמתמחים
  • שלבים ותהליכים במהלך שנת ההתמחות
  • שבוע עבודה אופק חדש, ועוז לתמורה
  • המשכורת בשנת הסטאז' – מורה נבוכים
  • שאלות ותשובות

16:00-17:00: מפגש עם נציגת משרד החינוך, בנושאים הבאים:

  • היכרות עם מרכז שירות ומידע ארצי
  • היכרות עם פורטל עובדי הוראה ופתיחת תיק עו"ה
  • היכרות עם מרכז השמה ועם המערכת לאיתור משרות למתמחים וסטודנטים להוראה
  • זמן לשאלות

 

בברכה

ד"ר ליאת מרב – ממונה על ההכשרה הקלינית במכללה, [email protected]

ד"ר אריאל פרוינדליך – מרכז הסטאז' במכללה [email protected]

אליפות האולפנות בהתעמלות ומופעי ראווה

דרוש/ה מורה לאנגלית

בית ספר יסודי כוכב הצפון באשקלון מחפש

מורה לאנגלית למשרה מלאה לשנת תשפ"ג

קורות חיים ניתן לשלוח למייל

או לפקס- 08-6757149

מזכירות בית הספר- 08-6757176

דרוש/ה סטודנט/ית לעבודה בצהרונים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

הנכם מוזמנים לטקס מקוון

לקראת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ב.

ביום שלישי,  ב' אייר תשפ"ב  3/5/22,  בשעות  15.30-16.30

נצפה ונאזין לגב' בת שבע הופרט, אמו של אל"מ דרור ויינברג הי"ד

המח"ט האגדי של חברון, אשר נפל בקרב גבורה עם מחבלים

ב"ציר המתפללים" בחברון בשנת 2002.

להלן הקישור ל-ZOOM:

https://edu-il.zoom.us/j/83234314986?pwd=ZVdEalN4aytVVUxqcVpVMW4rRkEzZz09

Meeting ID: 832 3431 4986

Passcode: 089380

 

נא להיכנס לקישור 10 דקות לפני תחילת השיחה.

ההשתתפות – חובה !

הלימודים יסתיימו בשעה 14.00.

בברכה

גילה  פינקלשטיין

דיקאנית קשרי חוץ ואגודת הסטודנטים

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לכל הסטודנטים וסגל המרצים
שלום רב

ביום רביעי, כ"ו ניסן תשפ"ב 27/4/22 בשעה 10:00-11:30

נקיים אי"ה טקס לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה – תשפ"ב.
נאזין לסיפור חייה הלא-יאומן של ניצולת השואה גב' צפורה פייבלוביץ.
גב' פייבלוביץ, נשלחה ב-1944 עם הוריה, אחותה ואחיה הצעיר לאושוויץ.
צפורה ואחותה שרדו את אושוויץ ומחנה עבודה בגרמניה.

בשעה 9:45 הנכם מתבקשים להיכנס להיכל התרבות.
מרצי ומדריכי המכללה מתבקשים להצטרף לטקס, עפ"י מערכת השעות שלהם.
ההשתתפות – חובה!
הלימודים יתחדשו בשעה 12.00.

בברכה,
גילה פינקלשטיין
דיקאנית קשרי חוץ ואגודת הסטודנטים

דרוש/ה מורה לאנגלית

תיכון דרכא בגין גדרה מחפשים מורה לאנגלית לשנה הבאה.
לפרטים:
מרינה פוליקובסקי
054-4748697