קבלו הודעות חדשות ישירות לאימייל

עדכוני המכללה

לסטודנטים שלום\r\n\r\nשמחה להודיע על פתיחת הרישום  למלגות IMP...
הביטויים: פרשת משפטים.\r\n\r\nעין תחת עין (\"נקמה! מה שעשית לי א...
\"הכל בראש\" .במישור האישי ובמישור הלאומי\r\nהביטויים לפרשת ...
לכב\' \r\n\r\nהסטודנטים וסגל המרצים\r\n\r\n הנכם מוזמנים לשיחה מקו...
לסטודנטים ולצוות המרצים, \r\nשלום רב\r\n\r\nביום רביעי, כ\"ג כסלו...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לציבור המרצים והסטודנטים \r\n\r\nשלום רב\r\n\r\nהנדון: ימי עיון בנ...
סכום המלגה\r\n\r\n5,000 ₪ לתואר ראשון ושני.  2,500 ₪ לתואר שלישי.\r...
להלן מועדים חדשים לרישום והגשת בקשה למערכת הסיוע לשנת ...