קבלו הודעות חדשות ישירות לאימייל

עדכוני המכללה

לכב\' \r\n\r\nהסטודנטים וסגל המרצים\r\n\r\n הנכם מוזמנים לשיחה מקו...
לסטודנטים ולצוות המרצים, \r\nשלום רב\r\n\r\nביום רביעי, כ\"ג כסלו...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לציבור המרצים והסטודנטים \r\n\r\nשלום רב\r\n\r\nהנדון: ימי עיון בנ...
סכום המלגה\r\n\r\n5,000 ₪ לתואר ראשון ושני.  2,500 ₪ לתואר שלישי.\r...
להלן מועדים חדשים לרישום והגשת בקשה למערכת הסיוע לשנת ...
סטודנטים המעוניינים להציג את מועמדותם לנציגות אגודת ה...
לסטודנטים שלום רב\r\n\r\n הנדון: הלוואות ומלגות – משרד החינ...
סטודנטים יקרים\r\n\r\nאתם מתבקשים להחזיר את כל הספרים לספרי...