לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

אגודת הסטודנטים – תשפ"א

סטודנטים המעוניינים להציג את מועמדותם לנציגות אגודת הסטודנטים, מוזמנים

לכתוב בתמצית על עצמם ועל המצע שלהם, ולשלוח למייל: agudasgw2020@gmail.com

זכאים להציג מועמדות :

  • לומד/ת בפועל בשנה"ל תשפ"א לפחות 24 ש"ש
  • לא הורשע/ה בועדת משמעת של המכללה בשנתיים האחרונות

בנסיבות הקיימות עקב הגבלות הקורונה, בשלב זה הפעילות באגודת הסטודנטים היא בהתנדבות.

אגודת הסטודנטים מקיימת :

  • מפגש כל שבוע.
  • פגישה עם הנהלת המכללה פעמיים בשנה

האגודה אחראית על :

  • הנפקת כרטיס סטודנט לכל הסטודנטים החדשים
  • ליווי הסטודנט והשתתפות בדיוני ועדת המשמעת
  • ארגון פעילויות תרבות וחברה
  • ארגון יום הסטודנט ב"יום ירושלים", כ"ח אייר, 10/5/2021

נציגי האגודה נבחרים לתקופה של שתי שנות לימוד.

מועד אחרון להצגת מועמדות:  יום שישי  כ"ו חשון תשפ"א  13/11/2020

נא לשלוח למייל: agudasgw2020@gmail.com

הלוואות ומלגות – משרד החינוך , תשפ"א

לסטודנטים שלום רב

 הנדון: הלוואות ומלגות – משרד החינוך , תשפ"א

 היום נפתחה ההרשמה להגשת בקשה לסיוע – הלוואה או מלגה של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א.

מועד ההרשמה להגשת מועמדות :

יום ראשון י"ד חשוון תשפ"א 1/11/20 -יום חמישי י' כסלו תשפ"א 26/11/20

כל המידע המפורט, בצרוף טופס בקשה – בקישור :

https://bit.ly/2JfEHL5

 ניתן להרשם להדרכה להגשת הבקשה ביום 4/11/2020.

 כמו כן, קיים מסלול מלגות נוסף, המיועד לסטודנטים הורים לילד אחד לפחות בתנאים מיוחדים. [מקבלי קצבת נכות, מקבלי קצבת הבטחת הכנסה וכו']  

התנאים למסלול זה – מצורפים להלן.

שימו לב: זמני הרישום קצרים, ולא תתאפשר הארכה.

המועד האחרון להרשמה לקבלת סיסמא, יום חמישי כ"ה חשון 12/11/2020

המועד האחרון להגשת בקשה לסיוע, יום חמישי י' כסלו 26/11/2020

 עקב הביקוש הגבוה במיוחד השנה, מומלץ להקדים את הגשת הבקשה.

תנאים למענק משפחות מיוחד לסטודנטים – נשואים + ילד,  תשפ"א

המענק מותנה בקיום התנאים הבאים:

  1. לסטודנט/ית יש ילד אחד לפחות.
  2. תשלום שכר לימוד שנתי בסיסי מלא בסך 10,198 ₪ לפחות.

ובנוסף, מתקיים אחד מ- 4 תנאי הזכאות הבאים:

א. המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו ­ קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

ב. המבקש  קיבל תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית.

ג. המבקש ו/או בן הזוג קיבל "קצבה" – מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ("מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" מאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך) במשך 12 חודשים, מתוך 18 חודשים שקדמו לתחילת הלימודים לתואר ראשון או לתחילת לימודים במכינה הקדם אקדמית. – (עדכון בדבר קבלת קצבה מתקבל מאגף בכיר למוסדות תורניים במשרד החינוך – אין צורך לצרף אישור).

ד. המבקש מוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי: נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור 75% לפחות ,והוא מקבל "קצבת נכות כללית" מהמוסד לביטוח לאומי.

בברכה

גילה פינקלשטיין

יו"ר ועדת מלגות

החזרת ספרים לספרייה

סטודנטים יקרים

אתם מתבקשים להחזיר את כל הספרים לספרייה עד לתאריך :

31.8.2020 – יא אלול תש"פ

מראשון לספטמבר  סטודנטים החייבים ספרים – ייחסמו

חופשה נעימה

                                                    הנהלת הספרייה    

גבעה של תקווה

המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון זכתה השבוע באות הוקרה של קרן שלם על פועלה לקידום ופיתוח הידע והכשרת סטודנטים בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית.

הטקס התקיים השבוע במעמד שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מר חיים כץ,  מאיר דהן יו"ר קרן שלם וראש מועצת מזכרת בתיה,  ריבה מוסקל מנכ"לית קרן שלם,  בכירי השלטון המקומי,  ראשי ערים ואישי ציבור.

אות ההצטיינות של "קרן שלם" הוענק למכללת גבעת ושינגטון על קידום ופיתוח הידע האקדמי, הכשרת סטודנטים ואנשי מקצוע בתחום החינוך, העלאת המודעות לתהליכי הכשרה בנושאים של הכלה, שילוב, שוויון הזדמנויות וייצוג עצמי של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

מכללת גבעת ושינגטון שמה לה למטרה להעלות את המודעות בקרב  צוותי הוראה – מורים וגננות בשלבי הכשרה שונים בנושאים של הכלה,  שוויון הזדמנויות וסנגור עצמי של אנשים עם צרכים מיוחדים,  בכלל ואנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט.

בשנת הלימודים תשע"ז התקיים יום שיא לכל הסטודנטים במכללה  ובסיוע קרן שלם הוצגה ההצגה "איפה הים" המציגה טפח מחייהם של אנשים עם מש"ה.  בנוסף התקיים בזאר עם מוצרים אותם מייצרים אנשים עם מש"ה ממסגרות שונות ברחבי הארץ,  מפגשים וסיורים במסגרות המפעילות סנגור עצמי.

השנה פתחה המכללה את שעריה ל- 12 דיירות מפרויקט "בית לחיים", דירה בקבוצת יבנה המיועדת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומקיימת קורס אקדמי שמיועד להקנות למשתתפות  חוויות בתחום התנועה, ריקוד והחינוך הלשוני. הקורס הייחודי נבנה בשיתוף "קרן שלם" שאף מסייעת במימונו וביוזמת סגן נשיא המכללה- ד"ר יצחק יוגב מרצות הקורס- הגב' לילך גלעד וד"ר שושנה ניסים ומרכזות פרויקט "בית לחיים" בקבוצת יבנה- הגב' דפי ליבר וגב' דליה הקשר ובעידודם של יו"ר הנהלת קרית החינוך- מר בנצי דל, נשיא המכללה- פרופ' אהרון גדנקן ומנכ"ל המכללה- מר יקי סעדה.

במסגרת הקורס מתקיימים  12 מפגשים, בליווי צמוד של  סטודנטים מתוכנית המצוינים ומקורס "סנגור עצמי" הנלמד במסלול לחינוך מיוחד יחד עם מרצים במכללה שהתגייסו להפעלת הפרויקט – ד"ר חנה ניצן- רכזת תכנית המצוינים במכללה,  ד"ר מאיר אבקסיס, ד"ר דיאנה איסן והגב' מרינה חרר.

בכך, תורמת המכללה  להנחלת  תפיסה חברתית של שילוב וקבלה של אנשים עם מוגבלויות כחלק אינטגרלי מהקהילה  בקרב  תלמידי ישראל.

ריבה מוסקל, מנכ"לית קרן שלם: "בשנים האחרונות חלה מגמה לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים ועם מוגבלות שכלית כתלמידים בכיתות רגילות.  העבודה עוד רבה והשקעתה של המכללה האקדמית לחינוך וושינגטון בהכשרת הדור הבא של אנשי החינוך בארץ ראויה לציון ולהוקרה.  בפני הדור הבא של אנשי החינוך עומד אתגר גדול לשילוב וחינוך הדור הצעיר מתוך הבנה כי השילוב וההיכרות עם ילדים עם מוגבלויות בגיל צעיר יוצרים  חברה טובה יותר,  מקבלת ומקרבת בה  הילדים הם השגרירים המפגינים סובלנות ומקדמים יצירת חברה טובה ומקבלת".

ד"ר יצחק יוגב, סגן נשיא המכללה: לפני מספר שנים התחלנו את הפעילות להעלאת המודעות והכשרת סטודנטים להוראה כך שיוכלו לסייע כמורים לתלמידים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. התוכנית צברה תאוצה וכבר בשנה השנייה התווספו אליה סטודנטים רבים. לפני כשנה יצרנו שיתוף פעולה עם פרויקט "בית לחיים" שיצר תכנית ייחודית ומעצימה במיוחד הן לתלמידות המקסימות והן לסטודנטים שלנו ולצוות המרצים שמלווים אותם יד ביד. אנו גאים על קבלת הפרס והוא בהחלט מגיע לכל אחד ואחת שתרם ותורם לפעילות החשובה הזו.

פרופסור אהרון גדנקן מונה לנשיא המכללה האקדמית גבעת ושינגטון

פרופ' אהרון גדנקן מונה על ידי הנהלת קריית החינוך גבעת ושינגטון, לתפקיד נשיא וראש המכללה האקדמית גבעת ושינגטון.

גדנקן, פרופסור אמריטוס לכימיה מאוניברסיטת בר אילן, כיהן בשורה של תפקידים בכירים באקדמיה ומחוצה לה, בין השאר: ראש המחלקה לכימיה באוניברסיטת בר-אילן, דיקן הפקולטה למדעי הטבע ומתמטיקה באוניברסיטת בר-אילן, ראש הוועדה הלאומית לכימיה בחינוך, יו"ר הוועדה הלאומית ללימודים אסטרטגיים בנושאי חומרים מתקדמים וטכנולוגיות כימיות,  חבר הוועדה הלאומית ל"תוכנית לאומית לתעשיית הכימיה הישראלית", זוכה פרס למצוינות מטעם החברה הישראלית לכימיה לשנת 2013,  יו"ר מועצת המנהלים של מכללת אשקלון, חבר מועצת המנהלים של מכללת "אורות ישראל",  חבר מועצת המנהלים של מכללת "בית ברל", חבר מועצת המנהלים של קרן הפנסיה "גלעד" ועוד.  רשימת הפרסומים של פרופ' גדנקן מונה 760 מאמרים שהתפרסמו בכתבי-עת שפיטים ו-38 בקשות לפטנטים.

במסגרת תפקידו, יישא פרופ' גדנקן באחריות בפני המל"ג ובפני הנהלת קריית החינוך גבעת ושינגטון, לניהול המכללה האקדמית, רמתה ואיכותה. בנוסף, יהיה אחראי לרמה האקדמית של המכללה והובלת הסטודנטים להישגים הגבוהים ביותר מעבר לרמה הנדרשת.

בנצי דל, יו"ר הנהלת קריית החינוך גבעת ושינגטון בירך את הנשיא הנבחר. "פרופ' גדנקן נחשב לאחד מאנשי האקדמיה הבכירים בישראל ובעל ניסיון עשיר בתחומי הניהול האקדמי. אני בטוח שפרופ' גדנקן ימשיך להוביל את המכללה ואת הסטודנטים בה למצוינות אקדמית לצד מצוינות חברתית".

יקי סעדה, מנכ"ל קריית החינוך גבעת ושינגטון איחל לפרופ' גדנקן הצלחה רבה בהובלת המכללה האקדמית להגשמת חזונה ויעדיה. "אני מאמין שפרופ' גדנקן שהגיע מתחום הכימיה יצליח לחבר את כלל המשאבים הקיימים במכללה ולהביא אותה להישגים גבוהים ביותר"

כידוע, פרופ' אהרון גדנקן מחליף בתפקידו את פרופ' שלמה מרגל אשר כיהן בתפקיד נשיא המכללה האקדמית גבעת ושינגטון במשך  3 השנים האחרונות.

קונצרט סופשנה התשע"ו בגבעת ושינגטון

קונצרט חגיגי ומושקע במיוחד התקיים השבוע (א') במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון לציון סוף השנה השנייה של החוג למוזיקה במכללה, חוג חדש, הראשון מסוגו בארץ,  שיקנה לבוגריו  B.Ed.Mus.  והסמכה להוראת הנגינה בקבוצות.  במרכז הערב עמדו שתי הופעות סוחפות של תזמורת החוג למוזיקה בניצוחו של  פרופ' מיכאל קלינגהופר ושל מקהלת הגברים של גבעת ושינגטון בניצוחו של המאסטרו אהרן חרל"פ. התכנית כללה גם הרכב כלי הקשה וגיטרות, בהדרכת תומר יריב וגדעון ברטלר,  טריו חליליות, בהדרכת דרורה ברוק וביצוע עיבודים פרי עיטם ובניצוחם של הסטודנטים אוהד טאוב ונדב בכר.

%d7%a7%d7%95%d7%a0%d7%a6%d7%a8%d7%98-%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%95-%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%92%d7%98%d7%95%d7%9f

יחד עם הסטודנטים של החוג שהציגו יכולות מרשימות במיוחד, השתתפו בתזמורת מרצים מהחוג ובכללם מוזיקאים מובילים בארץ ובעולם. כנר ראשי: אבי שריד, שרימם את הקהל בנגינת תפקיד הסולו ביצירתו של יחזקאל בראון, מן העיירה, צ'לו ראשי: רחלי גלאי, כינור: תמי אורדו, כלי הקשה: תומר יריב, גיטרה: גדעון ברטלר.

לקונצרט המרשים, שהיה פתוח לקהל הרחב הגיעו מאות אנשים שמילאו את האולם. בין הנוכחים: מר יקי סעדה- מנכ"ל קריית החינוך ורעייתו נאוה סעדה, סטיוארט דיימונד מלחין בינלאומי שהגיע במיוחד לביצוע בכורה בישראל של יצירתו "Being Alice", מרצים מהחוג פרופ' מיכאל וולפה, מר מנחם נבנהויז, ד"ר אלונה שגיא, מר אריאל לזרוס, וגב' דפנה פלד, מר מעיין ביידר-יעקובסון, סטודנטים ובני משפחותיהם.

%d7%a1%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%97%d7%95%d7%92-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a7%d7%94

ד"ר עדינה פורטוביץ, ראש החוג למוזיקה במכללת גבעת ושינגטון: "החוג הייחודי שלנו נועד להקנות לסטודנטים השכלה רחבה כמוזיקאים, ולהכין אותם לתרום לתרבות הנגינה במערכת החינוך, במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות. המסלול להוראת הנגינה בקבוצות פונה לסטודנטים המעוניינים לקדם את עצמם כנגנים בד בבד עם רכישת מיומנויות בהוראה אינסטרומנטלית קבוצתית וניצוח תזמורות נוער, ולהכשירם לתפקידים חינוכיים בתחום האהוב עליהם. אני מודה לכל הצוות המופלא של החוג על הסיוע במשך השנה כולה ופועלם ליצירת קונצרט סיום השנה. תודות מיוחדות לדוד טטרו, רכז שבוע התזמורת מטעם הסטודנטים."

מנכ"ל קריית החינוך גבעת ושינגטון יקי סעדה: "קריית החינוך גבעת ושינגטון השקיעה רבות בשנים האחרונות לפיתוח תחומי האמנויות במגזר ואנו רואים דרישה הולכת וגוברת בתחומים אלה. המסלול לתואר בהוראת הנגינה בקבוצות ממוקם בתוך קמפוס לאמנויות, הכולל מגוון מסגרות. בקמפוס זה, פועל בהצלחה "מזמור"- בית הספר הגבוה למוזיקה, "פרדס"- בית הספר הגבוה לאמנות חזותית ו "הללי" אולפנה לאמנויות, הקולטת בנות מצוינות למסלולים מוזיקה, אומנות, מחול וקולנוע. הקמפוס יוצר אוירה מיוחדת לשיתוף פעולה והפריה הדדית, כשכל הגורמים עובדים במטרה ברורה להכשיר עתודה של מוזיקאים מצטיינים, התורמים כל אחד לפי אוות נפשו, להעשרת החיים המוזיקליים בחברה הישראלית".

לאלבום התמונות המלא לחצו כאן

צילום: אושרי איפרגן

קונצרט ביכורי שבועות בגבעה

לרגל חג השבועות חגגו השבוע בחוג למוזיקה של המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון חגיגה אביבית במיוחד של כליזמר, פיוט, לאדינו ויצירה מקורית.

קונצרט הביכורים החגיגי שהתקיים באולם כרמל בגבעת ושינגטון כלל  עיבודים ויצירה מקורית ברוח החג מאת הסטודנטים והמרצים של החוג למוזיקה במכללה.

רב המכללה, הרב יצחק לוי העשיר את האירוע בדבר תורה בנושא חג השבועות ופרשנותו במקורות.

בין ההרכבים שהופיעו: הרכב מוזיקה יהודית בהדרכת ד"ר רחלי גלאי, אנסמבל הפיוט והלאדינו בהדרכת המרצה אריאל לזרוס, הרכבי שירה בהדרכת המרצות אורנה זכאי ונעמי טפלו וכן דואו מרצים של צ'לו וגיטרה.

לקונצרט הגיעו סטודנטים, מרצים  ואורחים מתושבי האזור.

ד"ר עדינה פורטוביץ', ראש החוג למוזיקה במכללת גבעת ושינגטון: הסטודנטים שלנו, בהנחיית חברי הסגל המקצועיים עובדים כל השנה על עיבודים מקוריים ומושקעים. חגי ישראל הם הזדמנות מצוינת להעלות על נס את העיבודים המוזיקליים המיוחדים שנעשים בחוג על ידי המרצים והסטודנטים. אנו שמחים לשתף את העשייה המוזיקלית עם הקהילה המקומית ולהעניק להם חוויה חגיגית ומעשירה לכבוד חג השבועות".

להלן אלבום תמונות מהקונצרט החגיגי

החוג לספרות יצא בעקבות אלתרמן לבית של ביאליק

תלמידות החוג לספרות במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון יצאו לסיור ספרותי בתל אביב בהנחיית ראש החוג לספרות, ד"ר תמר מאיר. במסגרת הסיור שחולק לשני חלקים ביקרו הסטודנטיות בבית ביאליק והמשיכו לסיור חווייתי בעקבות שירת אלתרמן.

סיור החוג לספרות

בחלקו השני של הסיור, הגיעו 35 סטודנטיות הלומדות בקורס דרמה ותאטרון, לצפות ב אחד ממחזותיו המפורסמים והמצוטטים ביותר של וויליאם שייקספיר, ולדעת רבים הטרגדיה הטובה ביותר שלו- "המלט".

מהחוג למוזיקה אל מרכז הבמה

הזמרת והיוצרת אוראל רוזיליו ולהקתה הגיעו למופע חשוף ומרגש בבלו הול מיוזיק בירושלים. אוראל, סטודנטית בחוג למוסיקה במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ובוגרת "מזמור"- בית הספר הגבוה למוזיקה גבעת וושינגטון, שרה שירים מקוריים שלה וביצועים מחודשים לשירי הלאדינו הגדולים. את השירים עיבד איתמר שילה, אחד מנגני הלהקה, ועל הייעוץ האומנותי והמוסיקלי הייתה היוצרת והמוזיקאית רונה קינן.

20160112224542 20160112224830

כחלק משירי המופע שרה בביצוע אקוסטי ומרגש את השיר "somewhere only we know" וסיפרה על החיבור בין השיר למצב הביטחוני הלא פשוט השורר בימים אלה. אוראל שיתפה את הקהל בקשר של משפחתה (שהיו בקהל כמובן..) למשפחת השכול בישראל תוך שהלהקה- איתמר שילה, יקיר ששון,עידו לוי ואליק יצהרי- הצטרפו אליה בנגינה סוחפת. הקהל הדומע מהתרגשות הצטרף בתפילה גדולה לימים של שקט.

לקראת התשע"ז: יום פתוח בגבעת ושינגטון

מאות מועמדים הגיעו ליום הפתוח במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון שהתקיים ביום ראשון, יט באדר א, 28.2.16במסגרת היום הפתוח התרשמו המועמדים/ות  ממגוון מסלולי ההוראה האקדמיים במכללה וממוסדות היחידה ללימודי תעודה: "אדמה" – ביה"ס לרפואה משלימה ותרפיות מתקדמות,  "ליגה" – ביה"ס להכשרת מדריכים ומאמנים בספורט, "מזמור"– ביה"ס הגבוה למוזיקה, "פרדס"- ביה"ס הגבוה לאמנות חזותית.

"היום הפתוח זהו הכלי האפקטיבי ביותר להתרשמות והחלטה בנוגע לעתיד האקדמי של כל מועמד ומועמדת" אומר שילה כץ, מנהל מדור הרישום במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון. "ההחלטה על מוסד לימודים אינה החלטה הנוגעת רק למקום בו יבלו המועמדים את עיקר זמנם בשנים הקרובות, אלא החלטה עליה מושתתת כל עתידם המקצועי והאישי".

היום הפתוח במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון נועד להעניק למועמדים והמועמדות הזדמנות מצוינת להכיר את המכללה, את המרחבים הירוקים והקמפוס שוקק החיים על כל היבטיו – הסגל האקדמי, המחקר, המעבדות, הספרייה, מתקני הספורט, מעונות הסטודנטים המיועדים לרווקים נשואים ומשפחות, והכל מתוך יחס אישי, ליווי מקצועי וחווית לימודים אקדמית איכותית.

מסלולים חדשים במוזיקה ובמדעים

מכללת גבעת ושינגטון נחשבת למובילה בתחום החינוך הגופני והינה המכללה הדתית היחידה בישראל שמכשירה מורים לחינוך גופני. קמפוס המכללה שופע במתקני ספורט ברמה הגבוהה ביותר- חדר כושר, אולמות ספורט והתעמלות, מגרשי טניס, כדורסל וכדורגל ועוד.

לאחר ההצלחה המסחררת של "מזמור"- בית הספר הגבוה למוזיקה, נפתח לפני שנתיים גם מסלול אקדמי למוזיקה במכללה האקדמית גבעת ושינגטון  שמעניק תואר B.Ed.Mus  והסמכה להוראת הנגינה בקבוצות. במסלול זה, מלבד הכשרת הסטודנטים להוראה, מושם דגש להכשרתם כנגנים מקצועיים ואמני מוזיקה שיכולים להוביל קבוצות נגנים. התואר מאפשר לתלמידים לצאת כאמנים שיוכלו אף ללמד את המוזיקה במוסדות החינוך, קונסרבטוריונים, להקות, מקהלות ועוד.

המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון ובראשה נשיא המכללה- פרופ' שלמה מרגל- מבכירי המדענים בארץ ובעולם, פתחה השנה את  החוג החדש להוראת המדעים על מנת לסייע במענה לביקוש הגובר ולאפשר לסטודנטים המעוניינים במקצוע ההוראה, אפיק נוסף ומבוקש להתמחות. כבר בשנת הפתיחה נחל החוג הצלחה והצטרפו עשרות סטודנטים/ות. לטובת החוג החדש גוייסו טובי המרצים בתחומי המדע וההוראה ונבנו מעבדות חדשות ומשוכללות.

ביום הפתוח נחשפו המשתתפים למגוון תכניות לימודים לתואר ראשון ושני לצד בתי הספר השונים של היחידה ללימודי תעודה. במהלך הביקור ביום הפתוח לקראת לימודים במכללה, נפגשו המשתתפים עם סטודנטים הלומדים במכללה, התייעצו עם  ראשי המחלקות, המרצים ויועצות הלימודים.