יצירת קשר

תקנון המכללה

לסטודנטים שלום רב,

ברוכים הלומדים והמצטרפים ללימודים במכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון, מהמכללות לחינוך הוותיקות בארץ, המכשירה את הסטודנט להיות מחנך ברמה האקדמית הגבוהה ביותר. כדי לשמור על איזון מתאים בין צורכי הסטודנט כפרט לבין רווחתה של קהילת המכללה, נבנתה במשך השנים מערכת כללים ונהלים, מערכת זו נבדקת ומתחדשת על פי תנאים וצרכים משתנים. בשיתוף פעולה נבנה תקופת לימודים מאתגרת ומעניינת, שבסופה תצטרפו לקהילת בוגרי המכללה – מורים ומחנכים איכותיים, התורמים לחינוך בישראל.

חוברת המידע והתקנון מפרטים את הנהלים הנהוגים במכללה בתחום הלימודי, הפדגוגי, החברתי והמינהלי, כדי להגיע לאיזון ולתיאום בין מידת החופש של הסטודנט לבין כללי משמעת וסדר יסודיים. תפיסה זו מכוונת לשפר את איכות החיים ולהגביר את אחריות הפרט כלפי הכלל. המידע והתקנון מפורסמים על דעת אגודת הסטודנטים. כל מקרה שאיננו מופיע בתקנון זה, או בתקנונים הנספחים, יובא לשיקול דעתה של דיקאנית הסטודנטים ולדיון בפני ועדת הסטטוס.

התקנון

תאריך עדכון 24/2/2020

שער ודברי פתיחה 

פרק א- סוגי לומדים

פרק ב- רישום וקבלת סטודנטים

פרק ג- מבנה הלימודים

פרק ד- סדרי הלימודים

פרק ה- ענייני סטודנטים

פרק ו- המערך המסייע

פרק ז- לומדי המשך והסבה

תקנון מניעת הטרדה מינית גבעת ושינגטון