עדכונים

לקראת שנה\"ל תשפ\"ב, ארגון לתת מעניק מלגות לסטודנטים תותח...
שלום רב,\r\n\r\n בעקבות פניות חוזרות ונשנות מציבור הסטודנטי...
הביטויים: פרשת משפטים.\r\n\r\nעין תחת עין (\"נקמה! מה שעשית לי א...
\"הכל בראש\" .במישור האישי ובמישור הלאומי\r\nהביטויים לפרשת ...
לכב\' \r\n\r\nהסטודנטים וסגל המרצים\r\n\r\n הנכם מוזמנים לשיחה מקו...
לסטודנטים ולצוות המרצים, \r\nשלום רב\r\n\r\nביום רביעי, כ\"ג כסלו...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לציבור המרצים והסטודנטים \r\n\r\nשלום רב\r\n\r\nהנדון: ימי עיון בנ...
סכום המלגה\r\n\r\n5,000 ₪ לתואר ראשון ושני.  2,500 ₪ לתואר שלישי.\r...

יצירת קשר