עדכונים

לכל הסטודנטים, שלום רב\r\nבחירות לאגודת הסטודנטים – תשפ\"א...
לציבור המרצים והסטודנטים \r\n\r\nשלום רב\r\n\r\nהנדון: ימי עיון בנ...
סכום המלגה\r\n\r\n5,000 ₪ לתואר ראשון ושני.  2,500 ₪ לתואר שלישי.\r...
בהמשך להודעה מיום 1/11/20 בנדון, נדחו המועדים כדלהלן:\r\n\r\nמוע...
סטודנטים המעוניינים להציג את מועמדותם לנציגות אגודת ה...
לסטודנטים שלום רב\r\n\r\n הנדון: הלוואות ומלגות – משרד החינ...
סטודנטים יקרים\r\n\r\nאתם מתבקשים להחזיר את כל הספרים לספרי...
לסטודנטים שלום\r\nרישום למלגה תלת-שנתית של מפעל הפיס לשנ...
כמידי שנה , גם השנה, תקיים המכללה האקדמית לחינוך גבעת וש...

יצירת קשר