לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

חוזרים

מידע לסטודנט המתמחה

– לקראת התמחות לחצו כאן

– כח אדם- פתיחת תיק עובד הוראה לחצו כאן

– פורטל עובדי הוראה לחצו כאן

– מסגרות מאושרות להתמחות לחצו כאן

– הערכת מתמחים לחצו כאן

– למדיניות הפיתוח המקצועי בשלב הכניסה לתפקיד לחצו כאן

– למסיימי שנת התמחות תשע"ז לקראת מורה חדש תשע"ח לחצו כאן

מידע למנהלים/ מפקחת על הגנים, מורה חונך/ גננת חונכת

– לחוזר מנכ"ל לחצו כאן

– למכתב למנהלים לקראת קליטה מיטבית לחצו כאן

– למכתב למפקחות לקראת קליטה מיטבית לחצו כאן

– לפירוט תפקידי מנהל בית הספר והפיקוח על הגנים לחצו כאן

– לפירוט תפקידי המורה החונך והמלווה לחצו כאן

– למידע על תפקיד חונכות מתוך חוזר מנכ"ל לחצו כאן 

– לפירוט גמול כספי לחונכות בפועל תשע"ז לחצו כאן

– לחוזרי הערכת מתמחים לחצו כאן