לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

טפסים

אישור מסגרת התמחות בבית הספר

טופס מקוון לאישור מסגרת התמחות בבתי ספר – ימולא על ידי המתמחה עם תחילת העסקתו ולאחר מינוי החונך. הטופס הממולא נשלח אוטומטית לאגף ואל רכז/ת הסטאז של המתמחה

הטופס המקוון נמצא באתר האישי של הסטודנט
להסבר שלבי הכניסה לטופס המקוון לחצו כאן

אישור מסגרת התמחות בגנים

טופס מקוון לאישור מסגרת התמחות בגני ילדים – ימולא על ידי המתמחה עם תחילת העסקתו ולאחר מינוי החונך. הטופס הממולא נשלח אוטומטית לאגף, אל רכז/ת הסטאז של המתמחה ואל המפקחת הרפרנטית לגני ילדים במחוז

הטופס המקוון נמצא באתר האישי של הסטודנט
להסבר שלבי הכניסה לטופס המקוון לחצו כאן

מינוי חונך

להורדת הטופס (נספח מס' 1) לחצו כאן

מפגשי מתמחה – חונך בשנת ההתמחות

דו"ח תאריכי מפגשים של המתמחה עם המורה החונך , יש למלא לכל חודש בנפרד מינימום 4 מפגשים בין המתמחה והמורה החונך.
יש להעביר לשירי במינהל הסטודנטים את הטפסים המלאים והחתומים בסוף שנת הלימודים בבתי הספר/ גנים.
המורה החונך מקבל שכר מהמכללה עבור החונכות ולכן חשוב מאד למלא את הטפסים במלואם ולהחתים, על המתמחה לשמור העתקים של הטפסים. להורדת הטופס (נספח מס' 3) לחצו כאן .

דוח צפייה חונך-מתמחה

להורדת הטופס (נספח מס' 5) לחצו כאן

טופס 101 למורה-חונך

על מנת שתוכל לקבל את שכרך כמורה חונך, נא למלא את הטופס (החל מ- 15 בינואר) בשלמותו ולאחר מילוי כל השדות והפרטים הנדרשים, נא להעבירו להנהלת החשבונות במכללה

מספר תיק ניכויים של מכללת גבעת ושינגטון- 926007451

להורדת הטופס לחצו כאן

משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה:

משוב אמצע שנה למתמחים בבית הספר/ בחינוך הקדם יסודי מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר.
בחינוך היסודי והעל יסודי הוא נעשה על ידי המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. בחינוך הקדם יסודי על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקח/ת.
מטרת ההערכה המעצבת היא לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.
על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב לשירי.

– למתמחים בבתי הספר- לטופס סיכום שיחת המשוב  לחצו כאן

– למתמחים בחינוך הקדם יסודי- לטופס הערכה מעצבת  לחצו כאן

 לאישור השתלמות "פיתוח מקצועי במוסד אחר" במוסד אחר לחצו כאן

לאישורי סיום לחצו כאן