רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

התנסות בהוראה

שלום רב ,

להלן מספר הנחיות:

1. קוד לבוש:
יש להגיע למסגרות החינוך בלבוש צנוע, מכבד והולם. (למסגרות החינוך הממ"ד ע"פ קוד הלבוש של החמ"ד).

2. לו"ז:
שעת הגעה בבוקר- 07:55. שעת סיום- סוף השעה השישית בבתי הספר / בגנים בשעה 14:00 (עם סיום מפגש הצהריים).

3. סודיות:
יש לשמור על סודיות מקצועית, אין לשוחח עם: תלמידים על תלמידים אחרים / עם הורים – אין להעביר מידע כלשהו. אין לשוחח עם עמיתים על תלמידים שלא בסיטואציות הדרכה.

4. אקטיביות:
השתתפות פעילה בחיי הגן והכיתה ולקיחת יוזמה.

5. מערכי שיעור:
יש לתכנן עם המורים / הגננות המאמנים, ועם המדפ"ים את נושאי השיעורים שהסטודנט ילמד במהלך הסמסטר.
את מערכי השיעור יש להעביר לפני השיעור למורה / גננת מאמן, את מערך השיעור יש להעביר למד"פ במייל עד יום א ' בבוקר.
משוב על השיעור שהועבר, ועל פעילות הסטודנט ביום ההתנסות יש להעביר למד"פ עד יום ד ' שלאחר השיעור.
ביום האחרון של הסמסטר יש להגיש למד"פ יומן פדגוגי.

6. היעדרויות ואיחורים:
סטודנט שמאחר או יוצא מהמסגרת טרם סיום יום הלימודים, מכל סיבה שהיא, יודיע על כך למורה המאמן / גננת ולמד"פ וכן ישלים את השעות ביום שיתואם עם המד"פ.
היעדרות מההתנסות בשבוע ההתנסות הרצופה – תושלם במלואה.
היעדרות מוצדקת עד 10% בסמסטר עם הצגת אישורים.

7. צילום:
צילומים לצורך ההוראה בכיתות יתאפשרו עם מסירת הצילומים לשלום, עד יום א' באותו שבוע.

8. מעקב פעילות:
יש להעביר לכל מד"פ בסיום כל חודש דו"ח פעילות בהתנסות ע"פ הנחיות המד"פ.

9. ציון:
ציון "עובר" בהתנסות המעשית הוא 70.

10. כמות השיעורים:
למס' השיעורים המצופה מהסטודנט לחצו כאן וכל המרבה – הרי זה משובח!

ללו"ז פגישות מדריכים פדגוגיים לחצו כאן

מאחלים לכם בהצלחה רבה.
ד"ר יצחק יוגב – רכז הדרכה פדגוגית
וצוות המדריכי