רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

קורסים מקוונים ולימוד עצמי

קורסים מקוונים

קורסים הנלמדים בצורה מקוונת. הרשמה וכניסה לקורס באמצעות ה"מודל". במהלך הקורס מתקיימים פורומים והסטודנטים נדרשים למלא אחר המטלות שמציג המרצה. ע"פ הסילבוס של הקורס ניתן משקל לכל תרגיל / מטלה . בסיום הקורס יש להגיש מטלה סופית בתאריך שיקבע המרצה. הכניסה לקורס וההרשמה במודל תעשה במפגש פרונטלי יחיד בכל סמסטר עם המרצה על פי לו"ז שיפורסם בהמשך.

* לא תינתן אפשרות להירשם מאוחר יותר ולא תינתן אפשרות להגיש מטלות במועדים שונים מאלו שקבע המרצה.

להורדת קובץ קורסים מקוונים תשע"ה לחצו כאן

קורסים בלימוד עצמי

קורסים הנלמדים בלימוד עצמי כאשר מתקיימים מספר מפגשים פרונטליים במהלך הסמסטר . חובת נוכחות בכל המפגשים . המרצה רשאי לתת מטלה בין מפגש למפגש ויש לעמוד בלוח הזמנים.

*לא תינתן אפשרות להירשם מאוחר יותר ולא תינתן אפשרות להגיש מטלות במועדים שונים מאלו שקבע המרצה.

להורדת קובץ קורסים בלימוד עצמי תשע"ה לחצו כאן

קורסים חופפים

במערכת קיימים מספר קורסים חופפים במסלולים השונים. כדי לסייע לסטודנט ללמוד את מכסת הקורסים הנדרשים במהלך שנות הלימוד אנו מאפשרים לסטודנטים שבמערכת שלהם קיימת חפיפת קורסים ללמוד אחד מהקורסים בלימוד עצמי. סטודנט שיש לו חפיפת קורסים יפנה למרצה בתחילת כל סמסטר על מנת לוודא שהוא רשום בקורס. עליו לדווח למרצה כי הוא לא יהיה נוכח בשיעור בשל החפיפה. המרצה יפנה את הסטודנט לחומר הביבליוגרפי ויבהיר לו את מטלות הקורס.
על הסטודנטים לעמוד בהצלחה בכל דרישות הקורסים.

להורדת רשימת קורסים חופפים תשע"ה לחצו כאן