רישום תואר ראשון ושני
יראת 08-8511572
toar@washington.ac.il

רישום הרחבת הסמכה ולימודי המשך
שלומית 08-8511513
l.hem@washington.ac.il

רישום הסבת אקדמאים
עדן- 08-8511902
r.hasava@washington.ac.il

יצירת קשר

דבר ראש החוג לתנ"ך – פרופ' משה ציפור

משה ציפור

סטודנטים שלום,

כמכללה דתית לחינוך אשר לנגד עיניה הכשרת מורים לקראת השלבים השונים של ההוראה, למן הגיל הרך ועד לחטיבת הביניים ובית הספר התיכון בכלל, אנו עומדים על השילוב של לימודי החינוך וההוראה עם לימודי היהדות, ובראש ובראשונה תנ"ך, תוך דגש על הקניית ערכיו הדתיים.

המכללה מקיימת מספר מסלולים של הכשרה להוראה לקראת קבלת תואר .B.Ed ובכולם קורסים אחדים בתנ"ך. הקו המנחה אותנו הוא שללא תלות בתחום המסוים אשר עומד המורה ללמד, עליו גם להיות בעל השכלה רחבה בלימודי היהדות, ובהם התנ"ך וערכיו.

מספר הקורסים בתנ"ך במשך שנות הלימודים שונה ממסלול למסלול; במסלולים הדו-חוגיים יש הבוחרים כהתמחות את מקצוע תנ"ך, והם חייבים לקחת במשך שנות לימודיהם עשרים וששה קורסים סמסטריאליים בתנ"ך לצד מקצועות לימוד נוספים; האחרים חייבים בעשרה קורסים סמסטריאליים. הקורסים בתנ"ך הם ברמה אקדמית, תוך עמידה על הערכים החינוכיים; כל המרצים הם שומרי מצוות בעלי תואר ד"ר, מהם שלושה בעלי דרגת מרצה בכיר, אחד בעל תואר פרופסור חבר, ואחד (ראש החוג וראש התוכנית לתואר שני) בעל דרגת פרופסור מן המניין.

נוסף על כך, אנו נותנים לימודי יסוד בתנ"ך בהיקף של ששה קורסים סמסטריאליים, אשר חייבים בהם אלה שאינם לומדים תנ"ך בהתאם לדרישות של החוג לחינוך.

תוכנית לימודים זו תואמת את הדרישות של המל"ג, והיא פועלת כבר למעלה מעשור והקנתה למאות סטודנטיות תואר ראשון בחינוך.

כמו כן, החל משנת תשע"א מקיימת המכללה תוכנית לתואר שני (M.Ed.) בהוראת התנ"ך, פרשנותו, מחקרו וערכיו. על כך אני עומד בנפרד.

בתוך עמנו אנו יושבים; אנו נותנים את דעתנו גם על תוכניות הלימודים של מערכת החינוך הדתי בכל שלבי הלימודים, החל מן הגיל הרך ועד לחטיבת הביניים ומעבר לזה, וגם זה תופס חלק בעיצוב תוכניות הלימודים של המכללה.

 

בברכה,

פרופ' משה ציפור