לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דבר ראש החוג – ד"ר רחל וינקלר

2013-10-03 15.03.33

 

סטודנטים שלום,

תכנית החוג לגיל הרך בהתאם למתווים החדשים כוללת בסיס תיאורטי רחב, עדכני ומעמיק על תחומי ההתפתחות הנורמטיבית של הילד, תוך התייחסות לילד בהקשר המשפחתי, החברתי והתרבותי. בסיס תאורטי זה נלמד לצד הקניית כלים מעשיים לעבודה בגן ובמעון. התוכנית שוקדת על מתן מענה דידקטי ופדגוגי לעשייה החינוכית בהתאם לצרכיו של הילד. מטרת התוכנית לפתח גננת איכותית המודעת לגודל השפעתה בחייו של הילד. כל אלו ברוח המסורת היהודית והחינוך הערכי דתי. הקורסים המוצעים בתכנית כוללים את תוכנית הליבה המוצעת ע"י המל"ג, תכנית החינוך הקדם יסודי של משרד החינוך בשילוב המלצות הועדה לגיל הרך.

לצד קורסים תיאורטיים עדכניים בנושא התפתחות הילד בהיבט הפסיכולוגי (כדוגמת "התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך" "התפתחות שפתית" "תיאוריות באישיות והתפתחותה" "ציורי ילדים") ובהיבט החברתי ("התפתחות רגשית חברתית"), נלמדים קורסים בעלי היבטים פדגוגיים הכוללים את אשכול השפה ("תשתית לקריאה כתיבה" "דרכי הוראת הסיפור בגן") אשכול האומנות ("הגן כבמה להכרת אומנות ויצירה"), כישורי חיים ("תנועה בגיל הרך"), טכנולוגיה ("חינוך בעידן המדיה") תרבות ומורשת ("מעגל השנה בגני הילדים ובמעונות היום" ו"מוסיקה ככלי לחינוך לערכים חברתיים"). וכן דגש לתהליכי הוראה לילדים עם צרכים שונים ("מחוננות ויצירתיות", איתור ילדים בסיכון").

תוכנית הלימודים מותאמת לצרכים ולעשייה החינוכית שפרסם האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך.
מדריכות פדגוגיות המתמחות בגיל הרך מלוות את הסטודנטיות לאורך שנות הכשרתן.

 

בברכה,

ד"ר רחל וינקלר