לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דבר ראש החוג – ד"ר אליסיה גרינבנק

סטודנטים יקרים,

החוג לחינוך מיוחד הוא מסגרת חינוכית המכשירה את הלומדים בה לעבודה עם תלמידים עם מגוון מוגבלויות תוך ראיה אקולוגית- מערכתית לגבי השותפים לעבודה: אנשי הצוות הרב מקצועי, המשפחה וגורמים בקהילה. הלימודים בחוג מבוססים על תפיסת עולם הומניסטית הרואה ערך חינוכי בקידום הכלה, כבוד ושוויון הזדמנויות לתלמידים עם מוגבלויות, במטרה לאפשר להם להשתתף באופן שוויוני ופעיל בחברה ולהגיע למיצוי יכולותיהם ולעצמאות מרבית. החוג שואף לעצב מנהיגים חינוכיים מובילים, בעלי זהות מקצועית, המגלים אחריות ושיקולי דעת, רחבי אופקים, מיומנים בשיטות ובדרכי הוראה בתחומים מגוונים, וידע עדכני בתחומי התיאוריה, המחקר והפרקטיקה הקלינית- מעשית.
בחוג שני מסלולים: מסלול גיל הרך ומסלול הוראה לגילאי 6- 21.

                                               בברכה,
                                               ד"ר אליסיה גרינבנק