לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

דבר ראש החוג – ד"ר יצחק יוגב

סטודנטים יקרים,

אין ספק שהחינוך ניצב בראש סולם הערכים של חברתנו. חינוך הוא גם מצוה ראשונה במעלה והפונה לתחום זה עושה זאת מתוך שליחות פנימית.

למושג "לימודי חינוך" בהקשר של מכללה לחינוך שני רבדים:
האחד – הכשרה פדגוגית – מקצועית המצויה בבסיס כל מכללה המכשירה מורים ברחבי הארץ והעולם. (אסכולות, תאוריות מחקרים, עבודה מעשית)
השני – חינוך לערכים ולאתיקה. גם רובד זה הוא אוניברסאלי במהותו.
החוג לחינוך בגבעת ושינגטון שואף לכרוך את שני המימדים הללו במימד נוסף – המימד הדתי ציוני.
המעשה החינוכי סופג השראתו משלוש אבני דרך אלו המזינות אחת את רעותה – עד שאין להפריד בניהן. תצרף בסיסי הראוי לכל פרח הוראה הניגש להורות תינוקות של בית רבן, ובמובן הזה כל מורה באשר הוא – הוא מחנך ומוביל.

עניינו של החוג לחינוך הוא להקנות למתכשרים להוראה/ לגננות במאה ה- 21 מכלול מיומנויות להתמודדות עם ההוראה בשטח. זאת ע"י חשיפה למגון של תחומים אקדמיים ממדעי החברה והרוח הרלוונטיים לדיסציפלינת ההוראה.
תכנית הלימודים מתעדכנת כל העת כדי לענות לצרכים המשתנים של התקופה והיא כוללת היבטים תאורטיים ומעשיים. הנושאים העיקריים הם: לימודי חינוך, הכשרה פדגוגית ואוריינות האקדמית שתכליתה לפתח כישורים מחקריים בתחום החינוך. זאת לצד עיסוק בסוגיות הדנות ביעדיו של החינוך הציוני דתי – התמודדויותיו והצלחותיו, היבטים סוציולוגיים של החינוך, מניעת נשירה, מנהיגות חינוכית, חינוך בלתי פורמלי, עידוד יצירתיות ועוד.

בעידן של זמינות מידע וטכנולוגיה מתפתחת תפקיד המורה השתנה. אין הוא עוד נושא הידע הבלעדי, על המורה לטעת בתלמידיו את היכולת העצמית ללמוד באמצעות הוראה מפתחת חשיבה, זו המקנה ידע ובה בעת יוצרת תנאים ללמידה אישית ומשמעותית. תשומת לב מיוחדת ניתנת לפיתוח יכולתם של מחנכים להתמודד עם הצרכים של כל התלמידים, כולל אלו המציבים אתגר קשה למערכת החינוך.

בנוסף ללימודים העיוניים, קיים מערך של התנסות מעשית בהוראה. מערך הנסמך על מדריכים פדגוגיים בעלי ידע דיסציפלינארי מחד ונסיון פדגוגי עשיר מאידך. ההתנסות המעשית מאפשרת ליישם את הנלמד בקורסים ונותנת אפשרות להתמודדות עם השטח וצמיחה אישית באופן המלווה בהדרכה, ייעוץ והכוונה.

אישיות חינוכית לא מפסיקה ללמוד כל חייה וזו גם חובתה. בשלש השנים במכללה נזרעים הזרעים אך זו רק התחלה שכל אחד ואחת צריכים להמשיך ולהתמיד בה.

מקווה לראותכם שותפים לשליחותינו החינוכית,

ד"ר יצחק יוגב