לפרטים 1-800-280-281

תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

רציונל ומטרות החוג

רציונל

לצד ההכשרה הדיסציפלינארית קיימת ע"פ מתווה אריאב ליבת לימודים בתחום החינוך. ליבה זו חוצה מסלולי גיל ומקצועות הוראה. בסיס זה מהווה מרכיב חובה גנרי למתכשרים להוראה לחטיבות הגיל השונות ולתחומי הדעת השונים. הרעיון הוא שמורה הוא קודם כל מורה-מחנך ואחר כך מורה למקצוע מסוים. לימודי הליבה נפרשים על כ 30-36 ש"ש והם כוללים ארבעה מרכיבים:
א. לימודי חינוך- לפחות 4 ש"ש, סמנריון בחינוך והוראה.
ב. פדגוגיה ומתודיקה בהוראה-לפחות 4 ש"ש.
ג. אוריינות מחקר- לפחות 2 ש"ש.
ד. התנסות מעשית- לפחות 9 ש"ש.

בחוג לחינוך באה לידי ביטוי הכותרת – "מכללה אקדמית לחינוך" ביתר שאת. החוג לחינוך נותן את הדעת גם לסוגיות אקדמיות גם לסוגיות פדגוגיות ובעיקר – הוא שם במוקד גם סוגיות חינוכיות ערכיות. החוג שואף לקדם את הסטודנטים לקראת שליחות חינוכית בכל המובנים ע"י מתן דגש על חינוך לזהות יהודית דתית ציונית ושורשית.

 

מטרות

א. להקנות לסטודנטים הכשרה פדגוגית ומיומנויות הוראה.

ב. להקניית ערכים וזהות יהודית.

ג. הקניית כלי מחקר ואוריינות אקדמית.