ספריה

טלפון : 08-8511923

יצירת קשר

תקנון הספרייה

השאלת ספרים

• סטודנט זכאי לשאול ספרים רק עם הצגת אישור על הסדרת תשלום שכר הלימוד.

• כל סטודנט רשאי לשאול עד שלושה ספרים (לא כולל ספרי קורס).

• משך ההשאלה תלוי במספר העותקים ובמידת הביקוש לספרים, עם אופציה להארכה (הארכה אפשרית גם טלפונית)

• אין להוציא ספר מהספרייה ללא רישום.

• בחופשת הקיץ רשאים סטודנטים (הממשיכים לשנה הבאה) לשאול ספרים רק עם הפקדת צ'ק ביטחון.

 

החזרת ספרים

•על הקורא לדייק בהחזרת הספרים במועד שנקבע לפי המחשב. באחריות הסטודנט לבקש הארכה אצל הספרניות ( במידה והספר אינו מוזמן ו/או מבוקש ).

•יש להחזיר את הספר בדלפק ההשאלה ולא להניחו בשום מקום אחר.

•קורא שיאחר בהחזרת ספרו יחויב בקנס בסך 2 ₪ עבור כל יום איחור. החיוב ייעשה דרך הנהלת חשבונות.

 

אחריות הקורא לספר

•אין להעביר ספר לקורא אחר.

•הקורא אחראי לשלמות הספר, לתקינותו ולנקיונו. יש לבדוק את הספר לפני השאלתו.

•קורא המאבד ספר יחויב בקניית ספר חדש.

 

התנהגות בספרייה

• אין להיכנס לספרייה עם תיקים (כולל שטח מכונות צילום). את התיקים יש להניח בתאים בחדר שבכניסה. אין הספרייה אחראית לרכוש בעל ערך אשר בתיקים.

• יש לכבות מכשירי טלפון ניידים בכניסה לספרייה.

• אין להיכנס לספרייה עם אוכל / שתייה.

• יש לשמור על השקט בספרייה (כולל בתחום מסופי המחשב ומכונות הצילום).

• בגמר העיון בספרים יש להחזירם לעגלה (ולא למדף).