לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

איגרת פרשת זכור

כרמי הורוביץ1

גלות פרס ומדינת ישראל

בפרשת זכור יש צירוף מגמות: אנו מצווים לזכור את  ניסיון ההשמדה של עם ישראל והרדיפה המתמדת נגדנו לאורך הדורות  יחד עם  ימי הפורים שעליהם כתוב בגמרא "מיחייב איניש לבסומי בפוריא".  החיבור המיוחד  של זיכרון ניסיון של רצח  יחד עם  שמחה מבוסמת אומר דרשני.

חווית היהודים כפי שמשתקפת במגילת אסתר לימדה אותם ארבעה דברים לפי דברי מו"ר הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל. א)על אף שהאדם נברא עם הסגולות להיות בעל חסד וטוב לב, אל לו לשכוח את הצד השטני שלו האורב מתחת לפני השטח. ב) בזמנים של תהפוכות, ישנה נטייה למורדים ואידאולוגים להתקיף דווקא את היהודים. ג) ישנו גורל קבוצתי המאחד את כל ישראל. ד)"כי לא יטוש ה' עמו" והוא לא יאפשר את השמדת העם היהודי.

א. על אף שהאדם נברא בצלם א-לוקים, בחירתו החופשית מאפשרת לו לבצע פעולות מכוערות ואכזריות ביותר. המן, בן בנו של עמלק זמם להשמיד את כל עם ישראל, ואחרי שקיבל את ההחלטה יצא לסעוד סעודה מלכותית עם המלך.  התנהלות דומה מתועדת   לגבי התנהגות הנאצים ימ"ש בזמנם. עמלק, טוען הרב זצ"ל, הוא כל מי שחורת על דגלו להשמיד את עם ישראל. אמנם לא ניתן לזהות היום את הזרע הביולוגי של עמלק, ולכן אין חובה על היחיד להרוג בן עמלק. אבל הרב סבור  שחובת "מלחמה לה' בעמלק מדור דור" חלה על עם ישראל כנגד כל מי שקם ורוצה למחות את שם ישראל. בדורנו, גילנו שעמלק מנסה לקום עלינו לא רק בהיותנו בארצות הגולה בדמותם של  היטלר וסטלין ימ"ש, אלא גם בדמותם השטנית של ראשי ממשלות המאיימים על קיומנו בהיותנו על אדמת ארץ ישראל.

ב. "מאי הר סיני – הר שירדה שנאה לאומות העולם עליו" (שבת פט, א). עצם היותנו יהודים חושף אותנו להתקפות מצד לא יהודים. האו"ם בימינו עוסק באובססיביות  בפגמים שבמדינת היהודים, בשעה שפשעים נגד האנושות מתקיימים בכל קצות תבל. עצם קיומו של מרדכי גרם לתגובה חסרת היגיון על ידי המן, ועצם קיומה של מדינה יהודית גורמת לתגובה עוינת על ידי שונאי ישראל.

ג. לעם ישראל "ברית גורל" עם הקב"ה כדברי הגרי"ד, והתוצאה היא שהשנאה המכוונת כלפי היהודים מכוונת בלי להבדיל בין יהודי חילוני, ליהודי דתי וליהודי חרדי. גם היהודים החילוניים באירופה נשרפו באושוויץ, ואחמדינג'ד לא מבדיל בין תושבי ישראל הדתיים  לבין החילוניים שהוא רוצה להשמיד.

"כי לא יטוש ה' עמו"- זה הוא המסר החשוב של פורים, ובגללו אנו מגיעים לשמחה מבוסמת. הקב"ה שולח שליחים להציל את עמו: הוא שלח את משה, הוא שלח את מרדכי היהודי, והוא ישלח את מלך המשיח לגאול את עם ישראל בעתיד.  וכמו משה ומרדכי, גם מלך המשיח יהיה איש בשר ודם, וכדברי הרמב"ם יתחיל עם קיבוץ נדחי ישראל ובנין בית המקדש ויסיים עם "ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם (רמב"ם הלכות מלכים פרק יב הלכה ה').

המסר של פורים הבא בעקבות פרשת זכור הוא אם כן כפול. מצד אחד "תִּמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק". מצד שני "שִׂמְחָה וְשָׂשׂוֹן לַיְּהוּדִים מִשְׁתֶּה וְיוֹם טוֹב". מצד אחד אנו ממשיכים לזכור, ועצם הזכירה אמורה להזהיר אותנו לא להתפתות ולחשוב שאיננו נתונים תחת איום,  שהרי אנו  מקובלים כשווי ערך בחברה האנושית. ומצד שני  אמונתנו וביטחוננו בבורא עולם מרגיעים אותנו שהגאולה בוא תבוא אף על פי שתתמהמה. ועם הבטחה זו אנו מתבסמים ושמחים בפורים.

בברכה ,
הרב פרופ’ כרמי הורוביץ
נשיא וראש המכללה