לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

סיור לימודי בנושא ספורט אתגרי בחנ"ג

גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 040 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 047 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 083 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 086 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 091 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 106 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 107 גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 112גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 006גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 026גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 057גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 108גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 118גלישה וטיפוס אסרו חג פסח תשעג 134