לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

פרשת וירא

תמונה לקרן

 

 

 

 

אברהם אבינו-המחנך הגדול

אברהם אבינו מצטווה ללכת אל א"י .הוא אינו מסתפק בהליכה פרטית, אלא מקבץ את העם אליו ומביא את בשורת האמונה לעולם כולו.הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב פרק לט מתאר זאת כך-

"והיה ( אברהם ) מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר: 'ויקרא שם בשם ה' אל עולם'. וכיוון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות  והם אנשי בית אברהם".

הרמב"ם מבחין בשני שלבים, הראשון-תפקיד צבורי: קורא ומקבץ את העם, כינוסים ועצרות רבי משתתפים, והשני-" מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו", אברהם אבינו מבין שלא די בפרהסיה אלא יש צורך בראיה פרטנית של כל אחד אחד, בהתאמת "חומר הלימודים" בצורה אישית ליכולת הקבלה של כל אחד ואחד. ורק שני השלבים הללו יחד בונים את בית אברהם.
אין ספק שהעבודה הפרטנית עם כל חניך וחניך, תובעת כוחות נפש אדירים, סבלנות והקרבה עצומה.

בפרשתנו ,נשלחים המלאכים לאברהם לבצע שליחויות שונות. אולם, דווקא לפני בשורת סדום, ה' ניראה כמתלבט, "המכסה אני מאברהם? הוא שואל. הייתכן שלא אגלה לו את רצוני להשמיד את סדום?מוזר. לא ראינו אצל שום נביא. התלבטות מעין זו.

בהקדמת שו"ת חתם סופר ליורה דעה ,כותב בנו-

"לכן נלע"ד בודאי אי היה אברהם אבינו ע"ה במדרגת הנבואה שיתגלה אליו דבר משפט אשר יעשה באומה או בעיר פלוני לא ימנע ממנו הנבואה כמו שנגלה לישעיה ירמיה ויחזקאל… – אך אברהם אבינו ע"ה באמת לא הגיע אל מדרגת נבואה כזו"
דברים קשים! היתכן שאברהם אבינו, אבי האומה, היה במדרגת נבואה פחותה מישעיהו ירמיהו ויחזקאל? ומסביר-

"כי לא היה לו פנאי להתבודד עצמו במחשבתו ולקשר נפשו במדרגת נבואה כזו לפי שהיה מוטרד תמיד בלימוד התלמידים והיה דעתו מעורב בין הבריות להכניסם תחת כנפי השכינה… ועל שהתנועע נפשו תמיד להתעסק עם קצרי דעת כאלו, לא נשאר לו פנאי להתבודד מחשבותיו לנבואה כזו…"

אברהם ,הוא מורה מסור בישראל, להתמסרות הזו יש מחיר כבד. ההוראה לאחרים באה על חשבון ההתפתחות הרוחנית האישית של אברהם .על כן מחליט ה' לא לכסות ממנו דבר הנבואה-

" היתכן שאכסה מאברהם את אשר אני עושה, הלא ידעתיו כי כל מיעוט הכנתו לנבואה הוא למען אשר יצוה את ביתו ואת בניו אחריו ושמרו דרך ה'… וכל זה הוא עושה לכבוד שמי להרבות עבדי ומיודעי – אי לזאת 'שכרו מאתי תצא' שבכל מיעוט הכנתו לנבואה אגלה לו כל צפון ולא יסתר ממנו דבר".

לא תתכן מלאכה חינוכית ללא מסירות נפש. מסירות זו זיכתה את אברהם בתואר האלקי הייחודי "אברהם אוהבי".

בברכה ,

יעל יצחקי

דיקאנית הסטודנטים