לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

הודעה ללומדי המשך בדבר בחינות חופפות

ניתן להגיש טופס "פניות סטודנטים" , עבור בחינות חופפות . פרטים נוספים ב"חוזרים" ביחידה ללימודי המשך