לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

הודעה לכל לומדי ההמשך וההסבה בהתמחות תנ”ך

ביחידה ללימודי המשך בלשונית "חוזרים" מצורף מכתב לכל לומדי ההמשך וההסבה בהתמחות תנ”ך. לעיונכם.