לפרטים 1-800-280-281
תואר ראשון ושני יראת 08-8511572 לומדי המשך והסבה מלי 08-8511513

מפגש נשיאים בגבעת ושינגטון

עתידן של המכללות להכשרת עובדי הוראה עדיין לוט בערפל, אך אינו יורד מסדר היום.

במכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון התכנסו נשיאי המכללות הדתיות להכשרת עובדי הוראה במטרה לבחון את המשמעויות של מעבר המכללות למל"ג ות"ת, איחוד המכללות וההשלכות על עתיד הכשרת עובדי ההוראה לחינוך הדתי.

בנצי דל (2)

למפגש שיזם בנצי דל – יו"ר הנהלת קריית החינוך גבעת ושינגטון הגיעו  10 נשיאי  מכללות, יושבי ראש הנהלות ומנכלי"ם של המכללות.

"המפגש של נשיאי המכללות ומנהליהן בו הועלו שאלות ותהיות לגבי עתיד הכשרת עו"ה לחינוך הדתי בישראל הינו חיוני ביותר ואף גורלי, אם לא למעלה מזה" אומר בנצי דל.

"חובתנו להתריע בפני מנהיגי הציונות הדתית על ההשלכות של תהליך זה. יש לפעול על פי תכנית עבודה מושכלת".

תהליך איחוד המכללות להכשרת עובדי הוראה והעברתן לועדה לתכנון ותקציב של המועצה להשכלה גבוהה, עומד על סדר היום כ- 10 שנים אך נראה כי התהליך עובר לעשייתו.

יצוין, כי במפגש זה העלו חלק מהמשתתפים את היתרונות במעבר לות"ת בחיזוק מעמדם האקדמי של המכללות להכשרת מורים.